Publisert:  18.06.08


Eksterne lenker:


   
   

Interne lenker:

Historie

Styret

Kontingent

Anlegg/Aktiviteter

Fotball

Friidrett

Årsmelding 2007

Årsmelding 2008

Årsmelding 2010

Årsmelding 2011

Protokoll fra årsmøte 2008

Protokoll fra årsmøte 2009

Protokoll fra årsmøte 2011

Protokoll fra årsmøte 2012

Aktivitetskalender 2008

Aktivitetskalender 2009

Aktivitetskalender
2010

Nyheter 2008

Nyheter 2009

-Resultater Turkarusellen 2009

Årsmelding Turkarusellen 2010

Årsmelding Turkarusellen 2011

Årsmelding
Turkarusellen 2012


Dugnader Skutemobanen 2008-2009


Dugnader Skutemo 2010

Gjennomførte aktiviteter 2008 - 2009


BEGNADALEN IDRETTSLAG (stiftet 1924)

INNLEDNING OM BIL

Mål og visjoner:

Begnadalen Idrettslag er en aktiv organisasjon for idrettsaktiviteter i bygda. Idrettslaget har ca 200 medlemmer. Gjennom frivillig innsats blant bygdas innbyggere har man opparbeidet seg funksjonelle og gode anlegg, og som gjennom jevnlig dugnadsinnsats holdes i bruksmessig i god stand.

Idrettslaget er til for medlemmene og brukerne og er en viktig brikke i lokalsamfunnet for å få et pulserende levende kulturelt miljø, som igjen bidrar til at bygda blir atraktiv å bo i. Idrettslaget har som mål at flest mulig av bygdas innbyggere er medlemmer og at disse støtter opp om laget og deres aktiviteter.  

Bankkonto: 1503 03 83424

Org.nr: 981 870 336

E-mail adresse: annaroy@online.no

        Lavterskeltilbud 2009/2010, trykk her..

         

                   Vår hovedsponsor:

       


  LOV (VEDTEKTER) AV 17.02.2008  for BIL,

     klikk her...


         Nyheter

                   2014

Her kan du printe ut innbetalingskort for kontingent 2014, klikk her....

Her kan du se terminliste for vår/høst 2014, klikk her....

Her kan du se innlegg på Begnadalen.no vedr stand ved Joker lørdag 05.april 2014, klikk her....

Arbeidsoppgaver 2014:

Lørdag 5. april var det mulig å «tegne seg for oppgaver» for idrettslaget og her er resultatet:

Nye tak på fotballbuene + forankre buene
Terje og Per Ivar

Holde krattet nede / gjøre det fint rundt fotballbanen
Harald, Martin og Ole Edvard

Holde krattet nede / gjøre det fint rundt Skutemobanen
Carthrine

Journalist
Rune

Rydde i bua på Skutemobanen
Cathrine og Monica

Isolere i bua hvor snøfreseren står
Per Ivar

Beise klubbhuset
Marit, Cathrine, Per Ivar og Ingunn

Slodde Skutemobanen
Knut (men trenger nok noe hjelp til å fikse slodd)

Gjødsling, kalking, vanning og klipping av gressbanen
Hans Martin, Reidar og Ellef


Vi takker alle som har påtatt seg oppgaver; da er det bare å sette i gang .
Om du ønsker å hjelpe noen av disse er du velkommen til det!

Vi trenger fortsatt en gjeng som kan:
- bidra til 0-løp
- fikse skøytebane til vinteren

Videre trenger vi også noen som kan hjelpe til med å demontere det elektriske på Skutemobanen, lage sandvolleyballbane på Skutemo, fikse et par av utedoene på Skutemo, og fikse varmekabler i pumpehuset til skøytebanen.

Det er plass til alle så om du / syklubben din / tippeklubben din / ølbrygger-gjengen din / ….  føler for å bidra så kontakt idrettslaget!

BILNettsideansvar:  Reidar Schlytter