Publisert:  27.10.08

Anlegg:

Idrettslaget disponerer følgende anlegg:

2 fotballbaner, gressbane ved Begnadalen skole og grusbane (Skutemobanen) ved Begna Bruk.

Gressbanen

Gressbanen ble bygd i 1974/75 med reahabilitering 1998 og gjenåpnet 1999. Grasbanen benyttes til ordinære kamper, cup og spesielle arrangement. Til banen er det tilknyttet redskapsbod, kiosk og 2 innbytterboder. Dusjanlegg benyttes etter avtale med skolen.

Banemester: Ingar Bråten 613 48 106

Grusbanen (Skutemobanen)

Grusbanen ble bygd på 1980 tallet og åpnet i 1989. Grusbanen benyttes for trening fotball, friidrett, allidrett og arrangementer som Sør-Aurdal marked o.l. Til banen er det tilknyttet redskapsbod, brakke, scene, utedoer, kiosk, billettbu på utsiden av gjerde og dansegulv. Videre har styret planer om anskaffelse av klubbhus (huset er gitt av Begna Bruk), men tomt gjenstår å skaffe (er i kommunikasjon med kommunen).

Banemester: Reidar Kolsrud 928 54 451

Lysløype

Lysløype ble bygd i 1972/73 som har utgangspunktet ved Begnadalen skole og går nedover mot Begna elv over noen jorder og tilbake til skolen.

Skileikanlegg

Skileikanlegg er lokalisert ved Begnadalen skole og barnehage. Anlegget ble bygd i 2000/2001. Her arrangeres ski og ake aktiviteter for de minste.

Hoppbakke

Pladsebakken, består av 2 bakker: K-30 og K-15 med flomlys. Bakkene har sin beliggenhet ved Pladsen som er ca 2,5 km syd for Begnadalen skole. I de senere år har det vært liten eller ingen interesse for hoppsport i Begnadalen, men anlegget vil i løpet av perioden 2003 bli vedlikeholdt slik at bakkene kan benyttes for vintersesongen 2003/2004 og videre i årene framover.

Skøytebane

Skøytebanen er i tilknytning til Skutemobanen.  Banen er et godt tiltak for barn og unge i alle aldre, anlegget benyttes flittig
                                      
Ichockybane er satt opp og på ny tomt ved siden av løpsbanen.  flittig. Banen kan benyttes som ballbinge om sommeren.

Friidrett

Skutemobanen er den eneste banen i Sør-Aurdal kommune som er definert som friidrettsbane. Dette forplikter idrettslaget til å vedlikeholde banen og sørge for at forholdene legges til rette for friidrettsaktiviteter. For tiden er interessen for friidrettsaktiviteter laber i bygda vår og generelt sett for hele kommunen. Styret har planer om å ruste opp banedekket, men på grunn av anstrengt økonomi er planene utsatt i tid. Utstyr til aktiviteter er tidligere anskaffet og kan utlånes ved å ta kontakt med friidrettsgruppa, så som spyd, kule, diskos, slegge, stafettpinner, startblokker, stoppeklokker og idrettsmerkeutstyr.

Sykkel

                                         

Idrettslaget arrangerer også sykelturer for hele familien, info om turer vil du finne på aktivitetskalenderen for hver sesong.


Landhockey  (Innebandy)

                       


I 2005 ble en uformell innebandy gruppe for damer dannet etter inisiativ fra Lene Strømmen. Innebandygruppen trener fast i perioder i gymsalen og deltar i enkelte innebandyturneringer på Beitostølen. Gruppen er nå integrert som en del av tilbudet gjennom idrettslaget. I tillegg til medlemmer (damer) i idrettslaget i Begnadalen, deltar også medlemmer fra Hedalen idrettslag.

Er det noen som ønsker å være med i innebandygruppen,
ta kontakt med:

Lene Strømmen, tlf. 99155960


Bilder fra turnering på Beitostølen høsten 2008:

Foto: Reidun Garthus
                                           

                                      


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter