B

                    Begnadalen kirke 50 år

Publisert:  14.09.14   


Jubileumsgudstjeneste 14. september 2014


Reidar Schlytter

Begnadalen kirke 50 år ble feiret med jubileumsgudstjeneste søndag 14. september 2014.  Jubileet startet egentlig opp sist torsdag med en flott gratiskonsert om kvelden i den flotte konsertkirken vår i Begnadalen.

Jubileet fotsatte søndag som ble en flott dag med nydelig høstvær. Dette ble en fin ramme rundt det som skulle skje i kirken  og i samfunnsalen etter gudstjenesten.

Kirken var flott pyntet med vakre blomster (blomsteroppsatser) laget av Trine Adde Hansebakken.

Jubileumsgudstjenesten startet opp med prosesjon inn i kirken med barnekoret og  sokneprest Signe Elisabeth  Kvåle, sokneprest Mari Mikkelsen  Western, tidl. kapellan Sigmund  Nakkim og tidl. sokneprest  Helge Hartberg.

Andre medvirkene under gudstjenesten var, klokker Liv Barbro Veimodet, kirketjener Geir Inngar Bølviken, kantor Anders Løberg, solist Ole Kristian Nyhagen og korleder Elisabeth Sukke Sætrang.

Kirken var nærmest fullsatt av begnadøler og gjester og det ble en verdig og flott gudstjenste, med kirkelige handlinger, sang av barnekoret og av menigheten.

Tidligere  sokneprest Helge Hartberg (nå pensjonist )  holdt dagens preken hvor han innledningsvis fortalte sitt forhold til Begnadalen vakre kirke og berømmet kirkens betydning for begnadalen og sin menighet. 

Etter gudstjenesten ble det anledning for de som ønsket det,  å ta en tur ned til det nyopp pussede kapellet for å se hvor flott det hadde blitt med  nytt tak og nymalte vegger.

Det var lagt opp til et omfattende program i samfunnsalen hvor det ble servert snitter, kaffe og kaker (to flotte bløtkaker med bilde av kirken på den ene)

Det ble fremført sang av skolebarna og barnehagebarna.

Signe Elisabeth Kvåle leste opp PROLOG som ble skrevet til vigslingen av kirken i 1964 og som var skrevet av Helga Bakke.

Tidligere er det utgitt et hefte "Kirkene i Begnadalen" som er en historie om dalens gamle og nye Gudshus gjennom 125 år.
1859-1934
1934-1984

Anette Hougsrud har for Begnadalen Menighetsråd utarbeidet et tilleggshefte med historien fra 1984-2014.  Heftet inneholder opplysninger om bl.annet:

Kirkelige handlinger
Trosopplæring for barn og unge
Kirkevergene
Vigsling av kantor
Kirkebygget
Kapellet
Kirkegården
og generelle opplysninger om presteboligen, markering
av tusenårskifte, kirkepass, konserter, vakthold, brannøvelser og til slutt en opplisting av kirkens tjenere gjennom årene.
Heftet med tillegg kan fås ved henvendelse til meninghetsrådet.

Tidl. kapellan Sigmund  Nakkim hodt en flott hilsningstale hvor han mimrett tilbake til sin tjenestetid  ved Begnadalen kirke og takket for innvitasjonen til dagens jubileumsgudstjeneste.

Til sluttet takket leder for meninghetsrådet Lene Strømmen jubileumskomiteen og de som hadde bidratt med  frivillig arbeid for at jubileumsdagen ble så vellykket,  med 1 kg honning fra Odd Kolsrud.

En spesiell takk til slutt,  fikk Erland Strømmen fra Signe Elisabeth Kvåle på vegne av meninghetsrådet for dugnadsarbeidet med å få i stand Kapellet til jubileumsferingen. Erland fikk også 1 kg honning og en god klem (eller to) fra Signe.

Noen bilder fra dagen:


Leder for meninghetsrådet i jubileumsåret Lene Strømmen ønsker oss velkommen til kirken


Kirken vakkert pyntet med blomster og blomsteroppsatser


Program for jubileumsgudstjenesten og nye melodier i gudstjenesten


Barnekoret varmer opp før gudstjenesten


Kirkeverge og dagens klokker Liv Barbro Veimodet informerer om dagens gudstjeneste.


Prosesjon inn i kirken
Barnekoret synger


Sokneprest Mari Mikkelsen Western


Tidl. sokneprest  Helge Hartberg.


Hartberg på prekestolen


Tidl. kapellan Sigmund  Nakkim


Sokneprest Signe Elisabeth  Kvåle,


Barnekoret synger og de som ville kunne tenne lys.
Sigmund Nakkim og Mari Mikkelsen Western


På kirkebakken etter gudstjenesten


I samfunssalen etter gudstjenesten


Lene orienterer om programmet


Snitter og kaffe


Barnehagern og skolebarna synger


Anette Hougsrud orienterer om tilleggshefte med historien fra 1984-2014
Signe leser PROLOG som ble skrevet til vigslingen av kirken i 1964 og som var skrevet av Helga Bakke.


Sigmund Nakkim holder hilsningstale


Flotte bløtkaer til kirkens 50 års jubileum
Trine med en av blomsteroppsatsene hun laget til jubileumsdagen


Lene takker jubileumskomiteen og frivillige for at de stilte opp denne dagen
Signe takker Erland for dugnadsinnsatsen med Kapellet


Det ble også en klem eller to


Her kan du se flere innlegg vedr Begnadalen kirkes 50 års jubileum:


  • Begnadalen kirke brenner, klikk her....
  • Gratulerer med 50 års jubileet,klikk her....
  • Begnadalen kirke 50 år i 2014, klikk her...
  • Jubileumskonsert i Begnadalen kirke, klikk  her....


Foto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter