BPublisert:  01.05.14   

BEGNADALEN KIRKE  50-ÅR I 2014.
 
Gunvor Strandbråten

22.april 1957 var en uhyggelig kveld i Begnadalens historie.
På bare noen få timer var den vakre,hvite,sekskantede kirken borte for alltid.
 
Det var en høgtidsdag av de sjeldne ,da nye Begnadalen kirke ble vigslet av daværende biskop i Hamar, Alex Johnson, 13.september 1964.

Begnadalen kirke feirer derfor 50-år nå i 2014.
 
Menighetsrådet har tatt ut en jubileumskommite`som består av:
 
Sogneprest  Signe Kvåle
Leder i menighetsrådet, Lene Strømmen
Christoffer Rustebakke
Hans Martin Grimsrud
Sigrid Grimsrud
Anette Hougsrud
Siri Gjerdalen
Bjørn Gjerdalen
 
Jubileumshelga startet torsdag 11.sept. med konsert i Begnadalen kirke. Program for konserten kommer senere.

Festgudstjeneste søndag 14.sept. med kirkekaffe i gymsalen på skolen.
 
Anette Hougsrud skriver et Jubileumshefte som er kirkens historikk fra 1984 – 2014
Gudbjørg Fønhus Stensrud skrev historie om kirkene i Begnadalen gjennom 125 år fram til 1984.

Det nye jubileumshefte vil være en fortsettelse av det.
 
Program for jubileumshelga vil bli kunngjort i menighetsbladet, SA-posten,begnadalen.no og avisa Valdres.
 
Håper at bygdefolket og tilreisende setter av helga 11.-14.september 2014 og blir med på feiringa av bygdas flotte og majestetiske 50-åring.

Vedlegger et bilde av noen i jubileumskommitee`n som holdt møte i kirka 29.april. Signe Kvåle,Hans Martin Grimsrud og Lene Strømmen og  var ikke tilstede.
 

Fra v.: Sigrid Grimsrud, Anette Hougsrud,Christoffer Rustebakke, Siri Gjerdalen, Bjørn Gjerdalen
 


Foto: Gunvor StrandbråtenNettsideansvar:  Reidar Schlytter