B


Publisert:  04.09.14   
Begnadalen kirke brenner!


Liv Barbro Veimodet

Det er andre påskedag i 1957. Høytidsmesse er avholdt i Begnadalen kirke. Menigheten, klokkeren og kirketjeneren er gått hjem.

Ved 17 tiden på ettermiddagen hører plutselig naboene skarpe smell fra kirken, og i løpet av få sekunder velter svart røyk ut gjennom vinduene, øyeblikket etter står hele kirkehuset i lys lue.

På få timer er den vakre hvite kirken borte for alltid!
Borte er den verdifulle altertavlen av Axel Ender, det kostbare sølvet, alterduken som var så spesiell og mange andre ting av høy antikvarisk verdi. Aldri mer skal Begnadølene få høre den malmtunge klangen fra den store og den vesle kirkeklokka….
Begnadølene var lamslåtte etter brannen, hvordan skulle de ordne seg nå?

Riktignok hadde de kapellet,  men det var for lite for de store anledningene. En kan si at tanken om nybygg var der før asken på kirketomta var kald.  Og i et skriv fra biskopen ble menighetsrådet og kirkevergen pålagt å stå for reisingen av en ny kirke så fort som mulig. Mye planarbeid ble gjort av menighetsrådet og kommunen, i 1962 ble klarsignalet for bygging gitt.

I løpet av sommeren stod grunnmuren ferdig. Innen høsten 1963 var mye gjort og kirken var ferdig utvendig. Arbeidet med inventaret begynte.

13. september 1964 ble Begnadalen nye kirke innviet av biskop Alex Johnson. Etter sju år hadde bygda igjen fått sitt kirkehus. Biskopen sa i sin åpningstale: «Den er reist hurtig, den er sann og den er teologisk riktig! Det er blitt en vakker storstue hvor vi alle kan møtes» Og som en annen sa det: «Den har fått katedralens storhet og bygdekirkens lunhet.»

Begnadalen menighetsråd ønsker å markere 50 års jubileet for kirkens innviing med en festhelg med konsert og gudstjeneste 11.-14. september.

Torsdag 11. september inviteres det til gratis konsert i kirken kl. 1900.

Søndag 14. september kl. 11.00 blir det festgudstjeneste m/Signe Kvåle, Mari M Western, Helge Hartberg og Sigmund Nakkim. Anders Løberg er kantor og Ole Kr. Nyhagen spiller trompet. Barnekoret deltar. Etter messa blir det jubileumslunsj i Samfunnsalen, med snitter, kaffe og kaker. Det blir taler og bildefremvisning med mer.

VELKOMMEN til kirke!
kilde: «Kirkene i Begnadalen, historien om dalens gamle og nye gudshus gjennom 125 år»Nettsideansvar:  Reidar Schlytter