|


    Hovedlenker
På disse sidene presenterer Begnadalen i Sør-Aurdal kommune seg. Målet med tiltaket er å informere bygdefolk og andre interesserte om hva som rører seg i bygda.

    
Høst på fjellet                                               Foto: Gunvor Strandbråten

E-post til redaksjonen, trykk her  Redaksjonen Begnadalen.no

      B
    Eksterne lenker

Skolene i Sør-Aurdal


Forum, si din mening

Kjøp og salg 

Hva skjer i Begnadalen
Været i
Begnadalen                 
Siste oppdatering: 16.09 2019 kl 11.10

Her kan du se program for Den Kulturelle Spaserstokken  2018, klikk her.....


        
Her kan du se nettsiden
til kirkene i Sør-Aurdal
Klikk her....

SA-posten nr 3.  des 2017
Publisert 20.12.17


Tidligere utgaver av SA-posten,
klikk her...

Publisert 06.01.15

Timeplan for  2018, klikk her...

Her kan du se

siden til skytterlaget

Her kan du se siden til Idrettslaget.Her finner du Øveplan for Musikkorpsene, klikk her...

Priser på tjenester Begnadalen.no

Turkarusellen 2016-2017

Her finner du oversikt over Lag og foreninger i Sør-Aurdal


 
r.


 

 

Nyheter


Publisert 15.09.19
Leserinnlegg fra Trine Adde Hansebakken
Publisert 15.09.19

Etter valget

Valgkampen er over for denne gang. Velgerne har gjort sitt valg og hele 66% av de stemme berettige har brukt muligheten sin ved årets kommune valg. Vi i Arbeiderpartiet fikk 30,5% av stemmene og 5,5% fremgang fra forrige valg.

Vi ser oss fornøyd med fremgang. Det betyr at vi var det nest største partiet. Jeg har fått mange reaksjoner: «da er det vel en selvfølge at det er dere som skal ha varaordføreren? I og med at dere var det nest største partiet.» Slik er det ikke automatisk.

Etter valget må man finne en samarbeidspartner, så sant man ikke får rent flertall. Samarbeidet mellom SP og AP har en lang historie her i Sør-Aurdal. Vi gikk i forhandlinger med SP. De hadde også avtale om å forhandle med H.

Etter forhandlingene valgte SP at de ønsket å samarbeide med H. Jeg ble ikke overasket over dette. Om det ikke er vilje til å samarbeide, så er det heller ingen ting å bygge det på. Vi blir da i opposisjon.

Det er nytt for oss, men vi ønsker å bygge videre på vår politikk. Med de dyktige listekandidatene vi har med på laget, fra alle bygder, med forskjellig bakgrunn og forskjellig alder. Vi fikk beholde alle 6 plassene i kommunestyret, men må og av og til bruke varamandatene våre. Vi ser frem til en fireårsperiode med nye oppgaver, vanskelige valg og gode innovative løsninger.

Jeg ønsker med dette å få takke alle som har stemt på Arbeiderpartiet.

Med deres tydelige stemme skal vi sammen bygge vår politikk med et sosialdemokratisk verdigrunnlag med like muligheter, åpenhet, respekt, solidaritet, ærlighet, samarbeid og frihet. Publisert 15.09.19

Bli med i kodeklubben Valdres

Vil du forske,  programmere/ kode, lage film, bruke pc’ en kreativt, ha det gøy, få nye venner og samtidig lære noe? Da er kodeklubben noe for deg. Vi starter høsten med å delta på årets First Lego League (www.hjernekraft.no). Årets tema i First Lego League er «city shaper». 14. September slippes oppdraget, turnering den 9.nov., høyskolen Gjøvik. Påmeldingsfrist er 20.9, møt opp førstkommende tirsdag så er du med:-) Vi lytter også til barna selv om hva de ønsker å finne på utover vinteren. En sosial dag i løpet av den snørike tiden legger vi opp til:-) Velkommen.


Her kan du lese mer, klikk her....

Valgteknisk samarbeid mellom Senterpartiet og Høyre
Publisert 15.09.19

Senterpartiet og Høyre har i Sør-Aurdal inngått avtale om et valgteknisk samarbeid. Ordfører blir Marit Hougsrud og varaordfører blir Olav Kristian Huseby.
Senterpartiet og Høyre ser at de sammen kan utvikle Sør-Aurdal til enda bedre kommune å bo, arbeide og tilbringe sin fritid i. Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet og ser frem til et godt samarbeid i kommunestyret med alle partier.

Marit Hougsrud, Sør-Aurdal Senterparti
Olav Kristian Huseby, Sør-Aurdal Høyre

Kontaktinformasjon:
Marit Hougsrud
Tlf 95458848
E-post: marit.hougsrud@sor-aurdal.kommune.no

Olav Kristian Huseby
Tlf 91798018
E-post: olav.kristian.huseby@sor-aurdal.kommune.noPublisert 12.09.19

Kirkevalget 2019 er nå gjennomført og 612 av 2113 stemmeberetige avga sin stemme.

Begnadalen meninghetsråd består av:
Gerd Elin Damslora
Leif Jarle Asheim
Kari Anne Stenslette
Ingunn Dokkebakke

Varamedlemmer:
Karen Marie Kvåle Garthus
Randi Pedersen
Vidar Ruud
Martin Myra Lien
Kåre Asbjørn Randem

Her kan du lese mer, klikk her...

Publisert 11.09.19


Publisert 10.09.19Publisert 10.09.19

Resultater fra kommunevalget i Sør-Aurdal

Valget er over og her kan du se foreløpig valgresultat i Sør-Aurdal. Spenningsmomentet nå er om Senterpartiet kan få rent flertall, for dette partiet ligger best an til å kapre et ekstra mandat. Arbeiderpartiet er nærmest til å tape ett av seks mandater. Fremmøteprosenten: 64,7  I løpet av kvelden får vi se  navnet på de som har kommet inn i kommunestyret og arbeidet med sondering og få på plass ordfører, varaordfører og øvrige verv blir satt igang.

Parti

Prosent

Mandater

Senterpartiet

49 %

9

Arbeiderpartiet

30,7 %

6

Høyre

8,5 %

2

Tverrpolitisk kommuneliste

6,8 %

1

Fremskrittspartiet

5 %

1

Sum

 

19
Publisert 04.09.19

Til lag og foreninger i kommunen

Nå er det blitt enklere å finne penger til prosjekter! Du kan lete blant ca. 1500 søkbare tilskudd i Tilskuddsportalen, og her kan du enkelt finne fram til aktuelle tilskudd som kan finansiere små og store prosjekter. Databasen oppdateres kontinuerlig, og det er lett å søke og navigere i tjenesten.

Her kan du lese mer, klikk her...
Leseinnlegg fra Senterpartiet
Publisert 04.09.19

BOLYST

Hva er egentlig bolyst? Hva innebærer det?
For Senterpartiet betyr bolyst, lyst til å bo! Det vil si at folk skal ha lyst til å flytte hit, altså at kommunen framstår som positiv og attraktiv, og at folk tenker at her vil det være fint å bo. Kommunen må oppleves som raus og imøtekommende, og de offentlige tjenestene må framstå som gode og trygge.

Her kan du lese hele innlegget fra Senterpartiet, klikk her...


Leserinnlegg fra ordførerkandidat Trine Adde Hansebakken
Publisert 03.09.19

Store kutt for Frivilligsentralene

For oss i Sør-Aurdal Arbeiderparti er frivilligheten i alle bygder viktig. Vi ønsker å samarbeide og støtte opp om lag og foreninger. Frivilligheten fyller rommet mellom individet, og mellom det offentlige og næringslivet, og er dermed en egen samfunnsaktør. I vårt program viser vi til at vi vil jobbe for at frivilligsentralen får dekket behov for lokaliteter og økonomisk trygghet.

Her kan du lese hele innlegget fra Trine, klikk her...Leserinnlegg fra ordførerkandidat Trine Adde Hansebakken

Publisert 03.09.19


Mat svinn og muligheter

Vi er inne i en årstid der maten kan forringes fort. Men med riktig oppbevaring og bruk av sansene kan den og brukes lenger enn det som er datostemplet som en veiledning som best før dato. Det med ferie og reise så kastes det og kanskje mer mat enn ellers i året.
Vet du? Halvparten av den maten vi kaster er faktisk spiselig. Du kan kaste eller la være å handle halvparten av det du hadde tenkt, for det er det som statistisk sett blir kastet senere.

Her kan du lese hele innlegget fra Trine, klikk her....

Leserinnlegg fra Lena Bølviken og Inger Lise Damslora

På landsbygda, men likevel utrolig sentralt!
Publisert 30.09.19

Leste et innlegg i Avisa Valdres i sommer om Begna Bruk, som handla om at de hadde en god årsomsetning i 2018. Bedriften investerer for å øke produksjonen og for å være konkurransedyktige. Dette er positivt for bedriften, Begnadalen og Sør-Aurdal, ja for hele Valdres.

For at bedriftene skal lykkes trenger vi å ha tilbud om skole for at det skal være attraktivt å flytte hit. Det er viktig at vi i Begnadalen framsnakker bygda vår, og deler på sosiale medier av det som skjer her.

Kanskje det er noen som da får lyst til å flytte hit? Samtidig må vi som bor i Begnadalen stå sammen i tykt og tynt, som et fellesskap, uansett hva som skjer i framtida.

Arbeiderpartiet står for å holde på vedtaket i skolesaken, og at vi får en god skole i Sør-Aurdal ved å sette inn ressurser der det trengs.

Arbeiderpartiet vil at det skal være gode skoler i bygdene, slik at det blir attraktivt å fortsette å bo i kommunen og bosette seg for nye.

 rbeiderpartiet må jobbe for å få tomtene klargjort, og få kommunen til å reklamere for det. Dette er vel også viktig for Bolyst-prosjektet? 

Vi bor på bygda, i en langstrakt kommune, men Valdreekspressen går med flere avganger om dagen til og fra Oslo, og Fagernes, Årdal og Beitostølen. Så E16 er viktig for bygda og kommunen vår, men også generelt for Valdres. Det er vår hovedfartsåre.

Veien er jo også blitt og blir rustet opp, så det tar kortere tid å komme seg dit man vil innad i kommunen, men også som nevnt til Oslo, Fagernes osv.. .
 
Så stem Arbeiderpartiet!!

Godt valg.

Lena Bølviken og Inger Lise DamsloraValgkamp på elsykkel

Publisert 30.08.19

ARNE HEIMESTØL

– Klima- og miljøspørsmål er viktig i vår tid. Dette er tema Arbeiderpartiet vil prioritere, sier ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, Trine Adde Hansebakken. Søndag syklet hun Hedalslinna opp, tråkket videre gjennom Hedalen til Nes, og derfra tilbake til Begnadalen skole.


Her kan du lese mer og se flere bilder fra Hedalen.no, klikk her...

Publisert 22.08.19Publisert 22.08.19

Skolestart  høsten 2019 ved Bagnadalen skole

Reidar Schlytter

Mandag 19. august ønsket rektor Bjørg Strandbråten velkommen til første skoledag ved Begnadalen skole.

Som kjent har elevtallet ved skolen gått sagte nedover og i år er det 34 elever fra 1.-7 klasse ved skolen og 2 førsteklassinger (1 jente og 1 gutt) møtte forventningsfullt opp for første gang sammen med sine foreldre for å starte på et langt skoleløp.


To blide førsteklassinger, Nelly Gjøystdal og Emil Amundsen Hagen

Her kan du lese mer og se flere bilder fra skolestart ved Bagnadalen skole, klikk her....

Publisert 21.08.19

Her kan du lese leserinnlegg fra Marianne Sand Hansen AP:

Sammen om arbeidslivet.

Mange jobber deltid og får ikke større stilling selv om de ønsker det. Det er også tilfeller av midlertidige eierløse stillinger.

For Arbeiderpartiet er det et mål at ansatte skal tilbys hele og faste stillinger som hovedregel.

Hele faste stillinger gir ei lønn å leve av, mer forutsigbarhet og stabilitet i hverdagen, trygghet både for de som bruker tjenestene og for de ansatte. 

Her kan du lese mer, klikk her...


Publisert 21.08.18

Hedalen ungdomslag arrangerer Skolestartfest på Nordre Lokalet for alle elever i 1.-7.trinn fredag 23.august kl.18-21. Det blir musikk og dans med DJ Dennis, spill, lek og kiosksalg.

Gratis inngang.

En kjempefin mulighet til å bli bedre kjent med
nye og gamle venner. 😊

Velkommen!


Publisert 21.08.19

Kirkerottene og Lea Mus gleder seg veldig til å besøke oss i Begnadalen kirke torsdag 19. septemebr kl 17.30

Her kan du se en videosnutt om kirkerottene som besøker Begnadalen kirke, klikk her....


Publisert 17.08.19

Bygdas store skyttersønn behørig feiret: – Vi er stolte av deg


HEDRET: Reidar Kolsrud (tv) fra Begnadalen skytterlag overrakte blomster og gavekort til 80-årsjubilanten.

Av Morten Stensby

Publisert: 16. august 2019

– Dette setter jeg skikkelig stor pris på, så tusen takk skal dere ha, repliserte dagens 80-åring, rørt av at så mange stilte opp. Bygdemennesket og skytterveteranen Odd Kolsrud var omgitt av familie og sambygdinger, da feiringa fant sted fredag kveld på Skutemobanen, i hans eget nærområde.

Her kan du lese mer og se flere bilder fra feiringen på Skutemobanen, klikk her...

Kodeklubben Valdres
Pressemelding
Publisert 12.08.19

Sonja Borderwich

Torsdag 15.august 2019 kl.0900-1530. arrangerer Sør-Aurdal kommune og Kodeklubben Valdres Lærerkonferanse med programmering som tema.

Sted; Begnadalen Samfunnshus kl 09.00-1530.
Registering kl 0830-0900


Det er Inger Randi Kleven, skolesjefen i Sør-Aurdal kommune som tok initiativet og spurte leder i Kodeklubben Valdres Sonja Bordewich, om å skape denne lærerkonferansen med tema programmering.

Målet med konferansen er at lærerne i Valdres skal få kunnskap om hvordan de kan komme igang med koding i skolen.

Kodekidsa i Kodeklubben Valdres skal lære bort koding til lærerne i Valdres, det ser vi frem til.

Det er 35 lærere påmeldt, og vi ser frem til en fremtidsrettet, teknologisk og interessant dag:-)

Velkommen til å være med å se hva som skjer:-)

Her kan du lese Pressemeldingen vedr arrangementet, klikk her....

Du er herved invitert til å delta for å feire Norges beste veteranskytter som fyller 80 år, fredag 16. august 2019 kl 18.00
Publisert 12.02.19

Rune Stenslette

Odd Kolsrud fyller 80 år på fredag 16 Aug .Begnadalen bygdeutvalg, Begnadalen skytterlag, runestrimogmotivasjonsgruppe ønsker å invitere alle til å bli med å feire Norges beste Vetranskytter. Dette er åpent for alle interesse. Hvis været tillater så blir denne feiringen ute på Skutemobanen. Ved usikker væt bli dette feiret på Kantina Begna Bruk. Alle tar med seg det de selv ønsker å grille også drikke etter eget ønske. Griller å bålbanner står klare . Det blir musikk å dans ved Arne Kolsrud Overen. Kaffe å kake det servers til alle .

Vel møtt til en hyggelig feiring.

Runes
trim og
motivasjonsgruppeOrdinær forhåndstemmegiving

Publisert 12.08.19

Ordinær forhåndsstemmeperiode starter mandag 12. august.
I Sør-Aurdal kan du avgi din forhåndsstemme ved resepsjonen på Tingvoll kommunehus alle hverdager kl. 8.30 til 15.00.
Du kan forhåndsstemme fram til og med fredag 6. september kl. 13.00.
Husk legitimasjon.
Ordningen med forhåndsstemming gjelder for alle velgere og er et tilbud for dem som ikke har anledning til å stemme på selve valgdagen. Det er ingen krav om at velgeren skal stemme i den kommunen han eller hun er manntallsført.

Her kan du lese mer, klikk her.....Hærverk i Begnadalen samfunnshus

Publisert 11.08.19

Bjørg Strandbråten

I stillingen som rektor ved Begnadalen skole, ønsker jeg å meddele at det i løpet av sist helg/uke har vært HÆRVERK i begge etasjene i Begnadalen samfunnshus. Lovbruddet vil bli anmeldt.
Har du opplysninger i saken, ta kontakt med Bjørg Strandbråten
tlf. 977 17 565.
Til dere som har lånt nøkkel til samfunnshuset: pass godt på nøkkelen. Den skal ikke lånes ut til andre, hverken familiemedlemmer eller venner.Publisert 11.08.19

Odd Kolsrud fra Beg­na­da­len tok to medaljer under Lands­skyt­ter­stev­net

 

V73: Odd Kolsrud fyller 80 år om ei uke og begnadølen avsluttet Landsskytterstevnet med bronse i feltskyting. Foto: Hans Kvedalen

Av Geir Helge Skattebo Publisert: 09. august 2
Landsskytterstevnet på Evje ble avsluttet i dag og begnadølen Odd Kolsrud (79) kunne nok en gang reise fornøyd heim.

Evje: Odd Kolsrud har ikke skutt et enes­te skudd uten­for ti­e­ren el­ler felt­fi­gu­ren på lands­skyt­ter­stev­net, skri­ver OA. Den­ne gang ble det and­re­plass på bane og tred­je­plass i felt­sky­ting. Nes­te helg fei­rer han 80-års dag.

Her kan du lese mer, klikk her...

Begnadalen.no gratulerer med flott innsats og feiring av 80 års dagen..


Publisert 09.08.19
Publisert 07.08.19

SØR-AURDAL HISTORIELAG   og   BAUTAHAUGENS VENNER  inviterer til tur til Norsk Utvandrermuseum og Atlungstad Brenneri på Ottestad ved Hamar lørdag 7. september 2019
 
Avreise fra Hedalen skole kl 0830.  Det blir anledning til å gå på bussene på strekningen Hedalen – Begnadalen (0845) – Nes (0900), eller Begnadalen (0845) – Bagn (0915).

Her kan du se program, klikk her....

Publisert 01.08.19

Her er høstens aktiviteter i HJFF:

Trening på lerduebanen starter førstkommende fredag. Åpent for alle.
Ammunisjon kjøpes på banen. Vi har kortterminal.
HJFF ønsker alle velkommen til trening og jaktprat på lerduebanen!

Høstens aktiviteter kan du se ved å klikke her....

Publisert 31.07.19

Marie Veimodet (23) har to sommerjobber

Ikke bare leverer Marie Veimodet guidede turer rikholdige på kunnskap med stor innlevelse i Hedalen stavkirke, hun benytter sommerferien på heimlige trakter til å jobbe på tilrettelagte tjenester i Bagn også.


Av Linn-Helene Larsen 30.07.19

Her kan du les mer, klikk her....


Publisert 27.07.19
Begna Bruk nærmer seg en kvart milliard

Godt år: Trond Mæhlum og Begna Bruk har et svært godt år bak seg. Foto: Bjørn Karsrud

Av Bjørn Karsrud
Publisert: 25. juli 2019, kl. 11:14

Begna Bruk AS omsatte for 226 millioner kroner i 2018 og nærmer seg dermed en kvart milliard i årsomsetning.

Beg­na: Den stør­ste produksjonsbedrifta i Vald­res, Beg­na Bruk AS, had­de i året som gikk samla drifts­inn­tek­ter på 226,2 mil­li­o­ner kro­ner og fi­nans­inn­tek­ter på vel 1,2 mil­li­o­ner. Drifts­inn­tek­te­ne for 2017 var 207,8 mil­li­o­ner. Det gir en øk­ning på 18,4 mil­li­o­ner, som til­sva­rer 8,9 pro­sent. Sel­ska­pet opp­nåd­de et re­sul­tat før skatt på nær 9,9 mil­li­o­ner kro­ner.

– Det­te er et godt re­sul­tat, men det er en lønn­som­het som vi er nødt til å ha der­som vi skal ha ei le­ve­dyk­tig be­drift, sier dag­lig le­der, Trond Mæhl­um.

Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her....

Publisert 17.07.19

    Trolltur-Skrukkefyllhaugen i Vassfaret 
                lørdag 20. juli kl. 15.00


Bli med på en liten vabdring i området Skrukkefyllhaugen i Vassfaret, hvor Bjørn Henrik Stavdal Johansen guider og forteller spennende historier om gammel folketro i tillknytning til det landskapet vi går gjennom.

Varer ca. 1,5 timer. Lett vandring som passer for de fleste. Gratis

Sommeråpent på Skrukkefyllhaugen fra kl. 12.00, med bl.a. maleriutstilling.
             Salg av kaffe, kaker, lapper og is.

Publisert 10.07.19


Publisert 10.07.19

Treffer absolutt alt han sikter på - medaljedryss i nordisk mesterskap

Avisa-Valdres av Kåre Strande
Publisert: 08. juli 2019, kl. 10:45

16. august fyller Odd Kolsrud 80 år, men det hindrer ikke begnadølen i å skyte minst like godt som før.
   
Begnadalen:
I forrige uke skrev Oppland Arbeiderblad om veteranskytteren som fra onsdag til i søndag ettermiddag rakk over 11 banestevner, og resultatet ble bare tiere. Dermed vant han V73-klassen både i Lågendalscupen og i Mjøstreffen.


Her kan du lese mer, klikk her....

Begna elv


Nytt rastebord ved Hougsrud brua
Publisert 06.07.19

Rune Stenslette

Initiativet kommer fra sør aurdal grunneierlag Begna Elv . Det er over 60 punkter som Begna Elv har oppsyn med i fra Bagn til Nes i Ådal.

Rasteplassen ved Hougrud bru er en av mange på denne strekningen  og som er godt besøkt. Derfor var det naturlig at nytt rastebord ble utplassert ved Hougsrud bru..


Her kan du se flere bilder, klikk her...
Åpning av ny Fønhus-sti
Publisert 02.07.19

Gunvor Strandbråten

Fredag 28. juni var det åpning av en ny Fønhus-sti i Mikkjel Fønhus sitt rike på Bagn vestås.

Ordfører Kåre Helland holdt først et innlegg om hvilken betydning Mikkjel Fønhus sitt forfatterskap har for Sør-Aurdal Kommune.

Åpningen av stien ble foretatt av Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen.


Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her....

Unik konsert i den nye Bangskleivtunnellen
Publisert 02.07.19

Trine Adde Hansebakken


Valdres sommersymfoni hadde gleden av å presentere en unik konsert opplevelse i den nye Bangskleivtunellen lørdag 29. Juni.


Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her....

Turmål: Jevnlisfjellet 831 moh.

KARI HAGLUND NORDBY

Det er nå merket en trasé fra Jevnlismyra til Varden på J
Jevnlisfjellet, 831 moh. Den starter ved trafo-kiosken på høyre side når du kommer fra Hedalen, og er merket med røde bånd.


Her kan du lese mer og se flere bilder på Hedalen.no, klikk her...

Feil i valgomaten til NRK
Publisert 19.06.19

NRK har laget en valgomat som skal vise hva politiske parti står for i valgkampen 2019.

Når det gjelder skolespørsmålet, er det kommet inn en feil i fasiten til valgomaten. Sør-Aurdal arbeiderparti blir beskyldt for å ikke ville beholde skolestrukturen.

Sør-Aurdal arbeiderparti står fortsatt på det som ble vedtatt i 2015.  «Skolestrukturen skal opprettholdes. Dersom elevtallet på en skole blir under 35 på barnetrinnet og under 15 på ungdomstrinnet over en treårsperiode, skal skolestrukturen vurderes. 

Leserinnlegg vedr spørreundersøkelsen

Publisert 15.06.19

Spørreundersøkelsen om Begnadalen skole

Hans Allergoth

Det ble nylig holdt en spørreundersøkelse om Begnadalen skoles fremtid. Alle foreldre som har og vil få barn som skal gå på Begnadalen skole fikk sjansen til å svare. Og tanken med at det kun er nettopp bare foreldrene som skal få lov å si sin mening er god.

Her kan du lese mer, klikk her....
Positivprisen 2018 ble tildelt Bakeriet i Bagn
Publisert 14.06.19

Positivprisen for 2018 ble utdelt på kommunestyrets møte 13. juni. Prisen gikk til Bakeriet i Bagn og det var ordfører Kåre Helland som sto for utdelingen.


Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her...

Publisert 10.06.19

Konfirmasjon i Begnadalen kirke
09. juni 2019


Reidar Schlytter

Så var den store dagen kommet for årets konfirmanter i Begnadalen. I år var det 4 konfirmanter:

Mikael Andre Allergoth
Kristine Marie Grimsrud
Sigurd Myhra
Anders Schlytter StrandbråtenHer kan du se flere bilder fra konfirmasjonsdagen, klikk her...Trine på sykkeltur

Publisert 30.05.19

Trine girer opp valgkampen og tråkker på gjennom Sør Aurdal!

Reidar Schlytter

Fredag gjennomførte vår ordførerkandidat en sykkeltur langs vår langstrakte kommune med flere stopp underveis. Med seg på sykkelen hadde hun med seg verktøykassa med roser,
valgprogram for kommunepartiet og øvrige brosjyrer som hun leverte ut der hun stoppet


Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her....
Kunngjøring av valglister

Kunngjøring av valglister og supplerende nominasjon ved valg til menighetsrådene i Sør-Aurdal er det én godkjent valgliste i hvert sokn: Nominasjonskomiteens liste kan du se ved å klikke  her...


Har skrevet brev til Kåre Helland og de øvrige politikerne i Sør-Aurdal: Vil kjempe for skolen
Publisert 07.05.19

Klipp fra avisa-Valdres ved Bjørn Karsrud 07.05.19


BOLYST: Kan nedlegging av skoler skape bolyst? spør Lena Bølviken og Therese Viken Brenden. Foto: Bjørn Karsrud

Lena Bølviken har sammen med Therese Viken Brenden skrevet brev til ordfører Kåre Helland og politikerne i Sør-Aurdal.

Her kan du lese hele brevet og se flere bilder, klikk her...

Her kan du lese leserinnlegg fra Finn Olav Teslo, listekandidat fra Sør-Aurdal Arbeiderparti i avisa-Valdres 04.05.19

Bærekraftig kommunePå høsten 2016 ble jeg pensjonist og flyttet til Bagn sammen med kona. Siden da har jeg fulgt med på debatten i Sør-Aurdal kommune om utgiftssida av budsjettet og særlig debatten om skolestrukturen og mulig nedleggelser. Vedtak er gjort, men likevel kommer saken stadig opp igjen.

Hr kan di lese hele brevet, klikk her...

Hvorfor engasjere seg i politikken?

 Av Trine Hansebakken, Ordførerkandidat Sør-Aurdal Arbeiderparti


LESERBREV

Det er et spørsmål man kanskje kan stille seg i dagens samfunnsdebatt. Jeg har og fundert på hvorfor jeg ønsket å bli med i politikken.

Her kan du lese hele leserbrevet fra Trine, klikk her...
Medlemskontingent 2019
Publisert 03.03.19

Tiden er nå inne til å fornye kontingenten i Begnadalen Idrettslag. Kontingenten for 2019 er uendret, og vi takker alle som støtter idrettslaget ved å være medlem. De som deltar på aktiviteter i regi av idrettslaget må være medlem. Det er viktig at du noterer i meldingsrubrikken på innbetalingskortet hva medlemskapet gjelder og evt hvilke familiemedlemmer som er med. (husk også fødselsdato)

Kontingenten for 2019 er:

Enkeltmedlem: 
kr 200,-
Familiemedlemskap:    kr 400,-
Pensjonister/støttemedlemmer:  
kr 100,-
Frist for innbetaling er 15. mars
Familiemedlemmer over 17 år må tegne eget enkeltmedlemskap.

Kontonr Begnadalen Idrettslag: 1503 03 83424 eller via VIPPS til 509049
                                   
Årsmøte blir 18.mars kl 20.00 i Klubbhuset
                               
Med vennlig hilsen

Styret i Begnadalen Idrettslag


Åpningstider Nes legekontor fra 4. januar 2016
Publisert 16.12.15

Mandag 08.00-15.00
Tirsdag
08.00-15.00
Onsdag
08.00-15.00
Torsdag
08.00-15.00

Ny fastlege på Nes legekontor : Wafer AldulaimiHistorielaget med ny nettside

Publisert 13.10.15

Sigrid Haugen

Sør-Aurdal Historielag har fått nettside. Den ligger under Hedalen.no her: http://hedalen.no/historielaget/index.htm Siden er lenket opp under Hovedlenken på denne siden (øverst til venstre)
xxxxxx

------------------------------


Arkiv

HOVEDBILDER

SIDEBILDER

____________________

HISTORISK HJØRNE -
Bilder fra en svunnen tid

            Reisebrev 

ELDRE OPPSLAG
2002-2018

 


September

© Bli med i kodeklubben Valdres
© Tilskuddsportalen, lag og foreninger
© Leserinnlegg fra Senterpartiet Bolyst
 © Leserinnlegg fra ordførerkandidat Trine Adde Hansebakken Store kutt i Frivilligsentralene
© Leserinnlegg fra ordførerkandidat Trine Adde Hansebakken Mat Svinn og muligheter
 


 
Retningslinjer for ”Begnadalen.no”
Redaksjonsrådet for begnadalen.no

Kontakt oss: Trykk her

                                                                          Nettsideansvar:  Reidar Schlytter