|


    Hovedlenker
På disse sidene presenterer Begnadalen i Sør-Aurdal kommune seg. Målet med tiltaket er å informere bygdefolk og andre interesserte om hva som rører seg i bygda.

    
Høst på fjellet                                               Foto: Gunvor Strandbråten

E-post til redaksjonen, trykk her  Redaksjonen Begnadalen.no

      B
    Eksterne lenker

Skolene i Sør-Aurdal


Forum, si din mening

Kjøp og salg 

Hva skjer i Begnadalen
Været i
Begnadalen                 
Siste oppdatering: 14.10 2019 kl 10.50

Her kan du se program for Den Kulturelle Spaserstokken  2018, klikk her.....


        
Her kan du se nettsiden
til kirkene i Sør-Aurdal
Klikk her....

SA-posten nr 3.  des 2017
Publisert 20.12.17


Tidligere utgaver av SA-posten,
klikk her...

Publisert 06.01.15

Timeplan for  2018, klikk her...

Her kan du se

siden til skytterlaget

Her kan du se siden til Idrettslaget.Her finner du Øveplan for Musikkorpsene, klikk her...

Priser på tjenester Begnadalen.no

Turkarusellen 2016-2017

Her finner du oversikt over Lag og foreninger i Sør-Aurdal


 
r.


 

 

Nyheter


Reidar Schlytter

Søndag 13.oktober hvar det en flott gudstjenste i Begnadalen kirke
 hvor det ble delt ut bøker til 4 åringene  og 6 åringene. I tillegg ble årets konfirmanter presentert.

Årets gullkonfirmanter hvar også til stede under gudstjenesten og de feiret videre med felles middag på Valdresporten, med mimring og sosialt samvær.


Her kan du lese mer og se flere bilder fra gudstjnesten, klikk her...

Publisert 12.10.19


Takk for meg

Publisert 12.10.19

Jeg vil ved neste årsmøte gå av som leder for Begnadalen bygdeutvalg. Jeg har vært med i bygdeutvalget i 10 år og vært leder i 8 eller 9 år. De siste årene har jeg også vært kasserer. Jeg føler det nå er på tide at andre kan komme inn og jobbe vidre med å skape positivitet i bygda vår. Jeg mener vi bør ha et utvalg, så jeg håper noen vil ta steget å bli med en periode eller to.

Frem til årsmøtet er det noen saker vi vil jobbe med.
Julegran tenningen vil bli som vanlig første søndag i advent, like før adventsgudstjenesten i Begnadalen kirke.

Bygdeutvalget trenger deg! Takk for meg.

Mvh
Hans – Avtroppende leder/kasserer


Sør-Aurdal historielag på tur

Publisert 12.10.19

Solveig Ottosen

I kalenderen var 7. september kryssa av til høsttur for historielaget. Bautahaugens Venner ble også med, og to fulle maxitaxier satte kurs for Hedmark og Norsk utvandrermuseum på Ottestad. Det ligger fint til med utsikt over Mjøsa.


Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her...INVITASJON TIL Å DELTA PÅ IDRETTSSKOLEN!

Publisert 08.10.19

 Hver onsdag fra 09.10.19 - 04.12.19 skal vi leke oss i gymsalen på Hedalen skole.

 Gruppeinndeling:

-              Gruppe 1: Barn opp til skolealder

Tidspunkt 17.30-18.15

-              Gruppe 2: 1 - 3 klasse

Tidspunkt 18.20-19.05

-              Gruppe 3: 4 klasse - 19 år

Tidspunkt 19.10-19.55

 Vi skal leke og være i aktivitet der sanser, motorikk og koordinasjon blir utfordret.

Utføre grunnleggende bevegelser som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfoldelse og i organisert aktivitet.

 Håper vi sees.

Spør oss gjerne hvis det er noe du lurer på :)

 Mvh Hedalen Idrettslag

Trimgruppa v/ Sigrid B. Fossholt (404 54 163) & Marit A. Fossholt (911 92 912).

Her kan du lese mer om idrettsskolen, klikk her....


Fotball avslutning
Publisert 08.10.19

Fredag 25.10 kl. 18.00 er det fotballavslutning på Begnadalen skole for alle samarbeidslag Hedalen/Begnadalen.
Premie til alle deltakere i barnefotball, trenere og lagledere.
Alle som har drakter må levere disse til trener eller lagleder på avslutningen.

Enkel bevertning!Valg av Eldreråd i Sør-Aurdal kommune for perioden 2019-2023

Publisert 23.09.19

Vedrørende valg til Eldrerådet i Sør-Aurdal kommune 2019 – 2023

Etter kommunevalget høsten 2019 skal kommunestyret i Sør-Aurdal kommune velge medlemmer til Eldrerådet for valgperioden 2019 – 2023.

Eldrerådet i Sør-Aurdal kommune består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer hvorav to medlemmer skal velges blant de folkevalgte, jf. reglement for Eldrerådet.

Flertallet av medlemmene i Eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år, jf. kommuneloven (2018) § 5-12.

På grunn av krav om kjønnsbalanse i rådene, anbefales det å foreslå både kvinner og menn.

Rådet er et rådgivende organ som har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre.

Vi oppfordrer alle organisasjoner som representerer de eldre til å fremme forslag til medlemmer og varamedlemmer til rådet, i samsvar med forskrift om medvirkningsordninger § 3 annet ledd, jf. kommuneloven (2018) § 5-12.

Innspillene sendes til Sør-Aurdal  kommune, ved sekretær for utvalget Gerd Marit Waagaard, 2930 Bagn Innen 15. oktober 2019. e-post: gerd.marit.waagaard.hamar@sor-aurdal.kommune.no

Kommunestyret vil på bakgrunn av innspill og valgreglene i kommuneloven med tilhørende forskrift og reglementet for Eldrerådet velge medlemmene til rådet for neste valgperiode.

 Med hilsen
Gerd Marit Waagaard Hamar
Sekretær for Eldrerådet i Sør-Aurdal kommune


Publisert 23.09.19


Kjøp og Salg
Publisert 23.09.19

Multe til salgs, se under Kjøp og Salg, klikk her...

Publisert 15.09.19
Leserinnlegg fra Trine Adde Hansebakken
Publisert 15.09.19

Etter valget

Valgkampen er over for denne gang. Velgerne har gjort sitt valg og hele 66% av de stemme berettige har brukt muligheten sin ved årets kommune valg. Vi i Arbeiderpartiet fikk 30,5% av stemmene og 5,5% fremgang fra forrige valg.

Vi ser oss fornøyd med fremgang. Det betyr at vi var det nest største partiet. Jeg har fått mange reaksjoner: «da er det vel en selvfølge at det er dere som skal ha varaordføreren? I og med at dere var det nest største partiet.» Slik er det ikke automatisk.

Etter valget må man finne en samarbeidspartner, så sant man ikke får rent flertall. Samarbeidet mellom SP og AP har en lang historie her i Sør-Aurdal. Vi gikk i forhandlinger med SP. De hadde også avtale om å forhandle med H.

Etter forhandlingene valgte SP at de ønsket å samarbeide med H. Jeg ble ikke overasket over dette. Om det ikke er vilje til å samarbeide, så er det heller ingen ting å bygge det på. Vi blir da i opposisjon.

Det er nytt for oss, men vi ønsker å bygge videre på vår politikk. Med de dyktige listekandidatene vi har med på laget, fra alle bygder, med forskjellig bakgrunn og forskjellig alder. Vi fikk beholde alle 6 plassene i kommunestyret, men må og av og til bruke varamandatene våre. Vi ser frem til en fireårsperiode med nye oppgaver, vanskelige valg og gode innovative løsninger.

Jeg ønsker med dette å få takke alle som har stemt på Arbeiderpartiet.

Med deres tydelige stemme skal vi sammen bygge vår politikk med et sosialdemokratisk verdigrunnlag med like muligheter, åpenhet, respekt, solidaritet, ærlighet, samarbeid og frihet. Publisert 15.09.19

Bli med i kodeklubben Valdres

Vil du forske,  programmere/ kode, lage film, bruke pc’ en kreativt, ha det gøy, få nye venner og samtidig lære noe? Da er kodeklubben noe for deg. Vi starter høsten med å delta på årets First Lego League (www.hjernekraft.no). Årets tema i First Lego League er «city shaper». 14. September slippes oppdraget, turnering den 9.nov., høyskolen Gjøvik. Påmeldingsfrist er 20.9, møt opp førstkommende tirsdag så er du med:-) Vi lytter også til barna selv om hva de ønsker å finne på utover vinteren. En sosial dag i løpet av den snørike tiden legger vi opp til:-) Velkommen.


Her kan du lese mer, klikk her....

Valgteknisk samarbeid mellom Senterpartiet og Høyre
Publisert 15.09.19

Senterpartiet og Høyre har i Sør-Aurdal inngått avtale om et valgteknisk samarbeid. Ordfører blir Marit Hougsrud og varaordfører blir Olav Kristian Huseby.
Senterpartiet og Høyre ser at de sammen kan utvikle Sør-Aurdal til enda bedre kommune å bo, arbeide og tilbringe sin fritid i. Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet og ser frem til et godt samarbeid i kommunestyret med alle partier.

Marit Hougsrud, Sør-Aurdal Senterparti
Olav Kristian Huseby, Sør-Aurdal Høyre

Kontaktinformasjon:
Marit Hougsrud
Tlf 95458848
E-post: marit.hougsrud@sor-aurdal.kommune.no

Olav Kristian Huseby
Tlf 91798018
E-post: olav.kristian.huseby@sor-aurdal.kommune.noPublisert 12.09.19

Kirkevalget 2019 er nå gjennomført og 612 av 2113 stemmeberetige avga sin stemme.

Begnadalen meninghetsråd består av:
Gerd Elin Damslora
Leif Jarle Asheim
Kari Anne Stenslette
Ingunn Dokkebakke

Varamedlemmer:
Karen Marie Kvåle Garthus
Randi Pedersen
Vidar Ruud
Martin Myra Lien
Kåre Asbjørn Randem

Her kan du lese mer, klikk her...


Publisert 10.09.19

Resultater fra kommunevalget i Sør-Aurdal

Valget er over og her kan du se foreløpig valgresultat i Sør-Aurdal. Spenningsmomentet nå er om Senterpartiet kan få rent flertall, for dette partiet ligger best an til å kapre et ekstra mandat. Arbeiderpartiet er nærmest til å tape ett av seks mandater. Fremmøteprosenten: 64,7  I løpet av kvelden får vi se  navnet på de som har kommet inn i kommunestyret og arbeidet med sondering og få på plass ordfører, varaordfører og øvrige verv blir satt igang.

Parti

Prosent

Mandater

Senterpartiet

49 %

9

Arbeiderpartiet

30,7 %

6

Høyre

8,5 %

2

Tverrpolitisk kommuneliste

6,8 %

1

Fremskrittspartiet

5 %

1

Sum

 

19
Publisert 04.09.19

Til lag og foreninger i kommunen

Nå er det blitt enklere å finne penger til prosjekter! Du kan lete blant ca. 1500 søkbare tilskudd i Tilskuddsportalen, og her kan du enkelt finne fram til aktuelle tilskudd som kan finansiere små og store prosjekter. Databasen oppdateres kontinuerlig, og det er lett å søke og navigere i tjenesten.

Her kan du lese mer, klikk her...
Leseinnlegg fra Senterpartiet
Publisert 04.09.19

BOLYST

Hva er egentlig bolyst? Hva innebærer det?
For Senterpartiet betyr bolyst, lyst til å bo! Det vil si at folk skal ha lyst til å flytte hit, altså at kommunen framstår som positiv og attraktiv, og at folk tenker at her vil det være fint å bo. Kommunen må oppleves som raus og imøtekommende, og de offentlige tjenestene må framstå som gode og trygge.

Her kan du lese hele innlegget fra Senterpartiet, klikk her...


Leserinnlegg fra ordførerkandidat Trine Adde Hansebakken
Publisert 03.09.19

Store kutt for Frivilligsentralene

For oss i Sør-Aurdal Arbeiderparti er frivilligheten i alle bygder viktig. Vi ønsker å samarbeide og støtte opp om lag og foreninger. Frivilligheten fyller rommet mellom individet, og mellom det offentlige og næringslivet, og er dermed en egen samfunnsaktør. I vårt program viser vi til at vi vil jobbe for at frivilligsentralen får dekket behov for lokaliteter og økonomisk trygghet.

Her kan du lese hele innlegget fra Trine, klikk her...


Publisert 22.08.19

Skolestart  høsten 2019 ved Bagnadalen skole

Reidar Schlytter

Mandag 19. august ønsket rektor Bjørg Strandbråten velkommen til første skoledag ved Begnadalen skole.

Som kjent har elevtallet ved skolen gått sagte nedover og i år er det 34 elever fra 1.-7 klasse ved skolen og 2 førsteklassinger (1 jente og 1 gutt) møtte forventningsfullt opp for første gang sammen med sine foreldre for å starte på et langt skoleløp.


To blide førsteklassinger, Nelly Gjøystdal og Emil Amundsen Hagen

Her kan du lese mer og se flere bilder fra skolestart ved Bagnadalen skole, klikk her....
Hærverk i Begnadalen samfunnshus

Publisert 11.08.19

Bjørg Strandbråten

I stillingen som rektor ved Begnadalen skole, ønsker jeg å meddele at det i løpet av sist helg/uke har vært HÆRVERK i begge etasjene i Begnadalen samfunnshus. Lovbruddet vil bli anmeldt.
Har du opplysninger i saken, ta kontakt med Bjørg Strandbråten
tlf. 977 17 565.
Til dere som har lånt nøkkel til samfunnshuset: pass godt på nøkkelen. Den skal ikke lånes ut til andre, hverken familiemedlemmer eller venner.Publisert 11.08.19

Odd Kolsrud fra Beg­na­da­len tok to medaljer under Lands­skyt­ter­stev­net

 

V73: Odd Kolsrud fyller 80 år om ei uke og begnadølen avsluttet Landsskytterstevnet med bronse i feltskyting. Foto: Hans Kvedalen

Av Geir Helge Skattebo Publisert: 09. august 2
Landsskytterstevnet på Evje ble avsluttet i dag og begnadølen Odd Kolsrud (79) kunne nok en gang reise fornøyd heim.

Evje: Odd Kolsrud har ikke skutt et enes­te skudd uten­for ti­e­ren el­ler felt­fi­gu­ren på lands­skyt­ter­stev­net, skri­ver OA. Den­ne gang ble det and­re­plass på bane og tred­je­plass i felt­sky­ting. Nes­te helg fei­rer han 80-års dag.

Her kan du lese mer, klikk her...

Begnadalen.no gratulerer med flott innsats og feiring av 80 års dagen..


Publisert 01.08.19

Her er høstens aktiviteter i HJFF:

Trening på lerduebanen starter førstkommende fredag. Åpent for alle.
Ammunisjon kjøpes på banen. Vi har kortterminal.
HJFF ønsker alle velkommen til trening og jaktprat på lerduebanen!

Høstens aktiviteter kan du se ved å klikke her....

Publisert 27.07.19
Begna Bruk nærmer seg en kvart milliard

Godt år: Trond Mæhlum og Begna Bruk har et svært godt år bak seg. Foto: Bjørn Karsrud

Av Bjørn Karsrud
Publisert: 25. juli 2019, kl. 11:14

Begna Bruk AS omsatte for 226 millioner kroner i 2018 og nærmer seg dermed en kvart milliard i årsomsetning.

Beg­na: Den stør­ste produksjonsbedrifta i Vald­res, Beg­na Bruk AS, had­de i året som gikk samla drifts­inn­tek­ter på 226,2 mil­li­o­ner kro­ner og fi­nans­inn­tek­ter på vel 1,2 mil­li­o­ner. Drifts­inn­tek­te­ne for 2017 var 207,8 mil­li­o­ner. Det gir en øk­ning på 18,4 mil­li­o­ner, som til­sva­rer 8,9 pro­sent. Sel­ska­pet opp­nåd­de et re­sul­tat før skatt på nær 9,9 mil­li­o­ner kro­ner.

– Det­te er et godt re­sul­tat, men det er en lønn­som­het som vi er nødt til å ha der­som vi skal ha ei le­ve­dyk­tig be­drift, sier dag­lig le­der, Trond Mæhl­um.

Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her....


Publisert 10.07.19

Treffer absolutt alt han sikter på - medaljedryss i nordisk mesterskap

Avisa-Valdres av Kåre Strande
Publisert: 08. juli 2019, kl. 10:45

16. august fyller Odd Kolsrud 80 år, men det hindrer ikke begnadølen i å skyte minst like godt som før.
   
Begnadalen:
I forrige uke skrev Oppland Arbeiderblad om veteranskytteren som fra onsdag til i søndag ettermiddag rakk over 11 banestevner, og resultatet ble bare tiere. Dermed vant han V73-klassen både i Lågendalscupen og i Mjøstreffen.


Her kan du lese mer, klikk her....

Begna elv


Nytt rastebord ved Hougsrud brua
Publisert 06.07.19

Rune Stenslette

Initiativet kommer fra sør aurdal grunneierlag Begna Elv . Det er over 60 punkter som Begna Elv har oppsyn med i fra Bagn til Nes i Ådal.

Rasteplassen ved Hougrud bru er en av mange på denne strekningen  og som er godt besøkt. Derfor var det naturlig at nytt rastebord ble utplassert ved Hougsrud bru..


Her kan du se flere bilder, klikk her...
Åpning av ny Fønhus-sti
Publisert 02.07.19

Gunvor Strandbråten

Fredag 28. juni var det åpning av en ny Fønhus-sti i Mikkjel Fønhus sitt rike på Bagn vestås.

Ordfører Kåre Helland holdt først et innlegg om hvilken betydning Mikkjel Fønhus sitt forfatterskap har for Sør-Aurdal Kommune.

Åpningen av stien ble foretatt av Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen.


Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her....

Unik konsert i den nye Bangskleivtunnellen
Publisert 02.07.19

Trine Adde Hansebakken


Valdres sommersymfoni hadde gleden av å presentere en unik konsert opplevelse i den nye Bangskleivtunellen lørdag 29. Juni.


Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her....

Turmål: Jevnlisfjellet 831 moh.

KARI HAGLUND NORDBY

Det er nå merket en trasé fra Jevnlismyra til Varden på J
Jevnlisfjellet, 831 moh. Den starter ved trafo-kiosken på høyre side når du kommer fra Hedalen, og er merket med røde bånd.


Her kan du lese mer og se flere bilder på Hedalen.no, klikk her...Medlemskontingent 2019
Publisert 03.03.19

Tiden er nå inne til å fornye kontingenten i Begnadalen Idrettslag. Kontingenten for 2019 er uendret, og vi takker alle som støtter idrettslaget ved å være medlem. De som deltar på aktiviteter i regi av idrettslaget må være medlem. Det er viktig at du noterer i meldingsrubrikken på innbetalingskortet hva medlemskapet gjelder og evt hvilke familiemedlemmer som er med. (husk også fødselsdato)

Kontingenten for 2019 er:

Enkeltmedlem: 
kr 200,-
Familiemedlemskap:    kr 400,-
Pensjonister/støttemedlemmer:  
kr 100,-
Frist for innbetaling er 15. mars
Familiemedlemmer over 17 år må tegne eget enkeltmedlemskap.

Kontonr Begnadalen Idrettslag: 1503 03 83424 eller via VIPPS til 509049
                                   
Årsmøte blir 18.mars kl 20.00 i Klubbhuset
                               
Med vennlig hilsen

Styret i Begnadalen Idrettslag


Åpningstider Nes legekontor fra 4. januar 2016
Publisert 16.12.15

Mandag 08.00-15.00
Tirsdag
08.00-15.00
Onsdag
08.00-15.00
Torsdag
08.00-15.00

Ny fastlege på Nes legekontor : Wafer AldulaimiHistorielaget med ny nettside

Publisert 13.10.15

Sigrid Haugen

Sør-Aurdal Historielag har fått nettside. Den ligger under Hedalen.no her: http://hedalen.no/historielaget/index.htm Siden er lenket opp under Hovedlenken på denne siden (øverst til venstre)
xxxxxx

------------------------------


Arkiv

HOVEDBILDER

SIDEBILDER

____________________

HISTORISK HJØRNE -
Bilder fra en svunnen tid

            Reisebrev 

ELDRE OPPSLAG
2002-2018

 


Oktober

© Gudstjeneste i Begnadalen kirke, årets konfirmanter og gullkonfirmanter
© Historielaget på tur 


 
Retningslinjer for ”Begnadalen.no”
Redaksjonsrådet for begnadalen.no

Kontakt oss: Trykk her

                                                                          Nettsideansvar:  Reidar Schlytter