|


    Hovedlenker
På disse sidene presenterer Begnadalen i Sør-Aurdal kommune seg. Målet med tiltaket er å informere bygdefolk og andre interesserte om hva som rører seg i bygda.

   
Begnadalen kirke i vinterdrakt             Foto: Trine Adde Hansebakken

E-post til redaksjonen, trykk her  Redaksjonen Begnadalen.no

      B
    Eksterne lenker

Skolene i Sør-Aurdal


Forum, si din mening

Kjøp og salg 

Hva skjer i Begnadalen
Været i
Begnadalen                 
Siste oppdatering: 13.12 2019 kl 10.10

Her kan du se program for Den Kulturelle Spaserstokken  2018, klikk her.....

        
Her kan du se nettsiden
til kirkene i Sør-Aurdal
Klikk her....

SA-posten nr 3.  des 2017
Publisert 20.12.17


Tidligere utgaver av SA-posten,
klikk her...

Publisert 06.01.15

Timeplan for  2018, klikk her...

Her kan du se

siden til skytterlaget

Her kan du se siden til Idrettslaget.Her finner du Øveplan for Musikkorpsene, klikk her...

Priser på tjenester Begnadalen.no

Turkarusellen 2016-2017

Her finner du oversikt over Lag og foreninger i Sør-Aurdal


 
r.


 

 

Nyheter


NYTTÅRSKONSERT, BEGNADALEN
Publisert 13.12.19

I år, som alle år før, blir det nyttårskonsert i Begnadalen kirke
 kl 16.00Og i år, som alle år før, gleder vi oss til denne tradisjonelle konserten der Anders kantor denne gang lokker med et variert og flott program med meget publikumsvennlig musikk.

Konserten har ingen aldersgrense, og alle som vil er velkomne til et flott avbrekk før det nye året braker løs.
Anders kantor har i år invitert med seg Ole Fønhus på trompet og piano og Ingvild Støkken som sopran. Signe prest holder andakten.

Konserten er, i år som alle år før, gratis - men det vil være mulig å gi en gave til kirkemusikalsk arbeid ved utgangen.

Publisert 13.12.19

FAU ved Begnadalen skole har sendt følgende melding til kommunestyret i Sør-Aurdal


Til kommunestyret i Sør-Aurdal kommune
 
Undersøkelse viser stort flertall for å beholde Begnadalen Skole.
 

FAU ved Begnadalen skole har gjennomført en helt fersk undersøkelse med 100% deltagelse. Deltagere i undersøkelsen var foreldre i Begnadalen Barnehage og Begnadalen Skole. Svarene viser at 74 % sier NEI til forslaget om å legge ned fra høsten 2020. Dette er et veldig sterkt signal om hva vi vil med skolen og bygda vår fremover.
 
Foreldregruppa peker på at forutsigbarhet og trygghet for barna er veldig viktig. Det oppleves ikke som forutsigbart og trygt når administrasjonen i økonomiplanen for 20202023 foreslår å legge ned skolen vår på tross av kommunstyrets vedtak fra 2015 som freder skolen frem til 2022.
 
La oss få ro til å jobbe med positive tiltak som bygger opp Begnadalen og Sør-Aurdal kommune for fremtiden. Vi ønsker oss flere innbyggere og arbeidsplasser istedenfor å måtte jobbe mot nedleggelse. Det reageres sterkt på at administrasjonen ikke involverer berørte parter i det store spørsmålet det er å legge ned en skole.

Her kan du lese hele uttalelsen fra FAU, klikk her..Publisert 13.12.19

Vi ønsker velkommen til vår musikalske revy, "Helt HUL i huet!"

Vi ønsker velkomne til vår musikalske revy; "Helt HUL i huet!".
I tradisjon tro gjennom flere generasjoner har vi i Hedalen Ungdomslag også i år forestilling 4.dag jul på Nordre Lokalet i Hedalen. Nytt av året er at vi 5.dag jul har leid den nye Sør-Aurdalshallen på Bagn for å teste fasilitetene der og dele scenegleder med resten av kommunen.Her kan du lese mer, klikk her....

Møte i bygdeutvalget, mandag 09.12.19 kl 18.00

Publisert 09.12.19

Reidar Schlytter

Begnadalen bygdeutvalg hadde invitert til åpent møte i Samfunnssalen for å drøfte rådmanns forslag til budsjett for 2020. 

Budsjettet var lagt fram som et rammebudsjett og en av de mest alvorlige forslagene til innsparing var nedlegging av Begnadalen skole og  Ungdomsskolen i Hedalen.


Her kan du lese mer fra møte i bygdeutvalget, klikk her...

Publisert 10.12.19
Juleavslutning for elevene ved Begnadalen skole
Publisert 10.12.19

Reidar Schlytter

Tirsdag 10. desember ble det juleavslutning for eleven ved Begnadalen skole. Det var nærmest fullsatt samfunnsal med foreldre, besteforeldre,  søsken og andre denne kvelden.

Det ble en flott avslutning hvor elevene underholdt med musikk og sang og fikk vise fram det de hadde lagd på sløyden og i søm. Kjempeflinke elever som fikk full ros og applaus fra de som  hadde møtt opp.


Her kan du lese mer og se f lere bilder, klikk her....


Innspill til budsjettbehandling i Sør-Aurdal kommune - omprioritering av ressurser fra kor og korps
Publisert 10.12.19

Publisert: 10. desember 2019,  avisa Valdres.
Av Kjell Ivar Vestrom, Hovedtillitsvalgt i Creo Sør-Aurdal, Creo – forbundet for kunst og kultur


Kjell Ivar Vestrom, Hovedtillitsvalgt i Creo Sør-Aurdal, Creo – forbundet for kunst og kultur Foto: Privat

Etter finlesing av Rådmannens budsjettforslag for 2020-2023, ble det klart at 3 av våre medlemmer (Bjørnar Andre' Bjørnstad, Ole Kristian Nyhagen og Kjell Ivar Vestrom) er foreslått oppsagt høsten 2020 i sine respektive stillinger som dirigenter.

MENINGER: dette uten at hverken rektor i Kulturskolen eller undertegnede (hovedtillitsvalgt) er orientert! Dirigenten for Sør-Aurdalkoret, Jan Henrik Bakke får overført sin 11,5% dirigentstilling i Kulturskolen som tillegg til sin nåværende rektorstilling (88,5%) på SAUS!

Dette får store konsekvenser for kulturlivet i Sør-Aurdal kommune!


Her kan du lese hele innlegget fra Kjell Ivar, klikk her....


Publisert 08.12.19

Bygdeutvalget inviterer til åpen kafe i samfunnshuset førstkommende mandag (9/12) klokken 18:00. Dette er en kafe vi kan møtes å prates om det vi føler vi trenger nå like før kommunestyret skal stemme over kommunens økonomiplan for de neste 4 år.
Dette er også en fin anledning å komme med tilbakemeldinger om hva dere ønsker bygdeutvalget bør jobbe med fremover.
Vi lager vaffel og trakter kaffe. Håper å se deg der.

Velkommen.


Publisert 04.12.19
Velkomen til kyrkje

Her kan du se oversikt over gudstjenester i Sør-Aurdal for perioden 15.12.19 - 29.03.2020. klikk her....


Hva vil Begnadalen?
Publisert 03.12.19

Leserinnlegg fra Hans Allergoth, leder Begnadalen bygdeutvalg

Dagene etter formannskapets flertall for nedleggelse av Begnadalen skole har vært travle. Det har vært mye henvendelser fra Begnadalens beboere til bygdeutvalget. Jeg har også fått spørsmålet «Hva vil Begnadalen?» fra flere kommunestyre representanter på tvers av partier.

Alle partiene gikk vel til valg med lovnad om at «skole er det vedtak på, og for å få ro og forutsigbarhet er det det vedtaket som vil bestå». Det ble jo også nedstemt å legge ned like før valget. De fleste partier ser ut til å holde denne valglovnaden, men ikke alle dessverre.

Så hva vil Begnadalen?
Det har vært kontinuerlig henvendelser og jobbing med dette temaet helt siden rådmannens forslag i høst og frem til i dag. Og svaret på spørsmålet er: På kommunestyrets møte den 17 desember ønsker Begnadalen at dere skal stemme NEI til rådmannens forslag om nedlegging av Begnadalen skole og Hedalen ungdomsskole fra høsten 2020. Behold gjeldende vedtak fra 2015!

Her kan du lese hele innlegget fra Hans, klikk her.....

Publisert 03.12.19


Hvor går veien videre i Sør Aurdal?

Publisert 03.12.19

Leserinnlegg fra Oddvin Sørbøen, 1 vara Sør-Aurdal Senterparti


Jeg er så heldig å få et innhopp i kommunestyret i Sør Aurdal en periode, da en av de faste representantene våre har tatt personlig ansvar for det vi virkelig trenger her i kommunen; flere innbyggere. Som første vara for Senterpartiet er jeg en av de utvalgte til å bestemme vår økonomiske kurs de neste fire årene. Veldig interessant, uhyre komplisert. Som selvstendig næringsdrivende i hele mitt yrkesliv er jeg vant til å ta avgjørelser som får direkte konsekvenser for meg, min familie og ansatte. Nå skal jeg være med å ta avgjørelser for oss alle i Sør- Aurdal. Ikke bare for neste år, men en hel økonomiplan for 4 år.

Her kan du lese hele leserinnlegget fra Oddvin, klikk her...

Runes Trim og Motivasjonsgruppe
Julebord
Publisert 02.12.19

Motivasjon trim gå lavterskeltilbudgruppa Runes Trim og Motivasjonsgruppe invitere til Julebord , kantina på Begna Bruk.

            Fredag 13 Desember kl 18.00

Meny : Juletallerken - Ribbe , Medisterpølse ,kjøttkake , surkål .  Dessert Riskrem kaffe å kaker .

        Stubbatn spiller opp til dans .
Inngang kr 200( kun kontant ) betales ved trimkvelden 2 eller 9 Desember .

Bindene påmelding til Rune Stenslette 91642169

Hvis det er noen fra de andre trimgruppene som ønsker å komme er de hjertelig velkommen  Må sette en grense på minimum 60 -70  personer .
Siste frist for påmelding er 10 Desember .

Vel møttSp-re­pre­sen­tan­ter sig­na­li­se­rer støt­te til gren­de­sko­le: Beg­na­da­len sko­le kan li­ke­vel bli red­det fra ned­leg­ging

Vil berge: Arnstein Li (Sp) ønsker å berge det nåværende skoletilbudet i Hedalen og Begnadalen. Foto: Bjørn Karsrud

Av Bjørn Karsrud 

Publisert: 28. november 2019, kl. 20:38 avisa Valdres

Det kan lig­ge an til at det i Sør-Aurdal kom­mu­ne­sty­re er fler­tall mot å leg­ge ned Beg­na­da­len sko­le.

        

Sør-Aurdal: Det kan i så fall bety at ny­valgt ord­fø­rer Ma­rit Hougs­rud (Sp) får fler­tal­let mot seg og at rådmannens ster­ke opp­ford­ring om å leg­ge ned Beg­na­da­len sko­le for å spa­re pen­ger blir av­vist.

Sen­ter­par­ti­re­pre­sen­tan­te­ne Arn­stein Li og Anne Ma­thea Di­ge­ne sig­na­li­se­rer i et le­ser­inn­legg på Hedalen.no at de øns­ker å opp­rett­hol­de både Beg­na­da­len sko­le og ung­doms­trin­na i He­da­len

Hvor har distriktspolitikken til Sp og han Vedum blitt av?

Hvor er Slagsvold Vedums omsorg for distriktene nå, spør Svein Nybakke, tidligere begnadøl i dette innlegget.

Av Svein Nybakke

Publisert: 28. november 2019, kl. 11:35 avisa Valdres

– Gjennom hele valgkampen hørte vi Sp som pratet så varmt om å beholde tilbud ute i distrikta. Det var dette som medførte at Sp fikk gode valgresultater i mange kommuner, også i Sør Aurdal. Da er det veldig merkelig at det blir veldig fort glemt når valget er over.

Her kan du lese hele innlegget fra Svein Nybakkke, klikk her....

Kom­mu­ne­sty­re­re­pre­sen­tant Finn Olav Tes­lo: Vi må stå opp mot be­folk­nings­ned­gan­gen – og det blir feil å leg­ge ned sko­ler

Vil møte befolkningsnedgang med ny næringsplan: Hele befolkningen må del­ta i utforminga av nød­ven­di­ge til­tak og være del­ei­e­re av næringspla­nen, mener Finn Olav Teslo. Foto: Bjørn Karsrud

Av Nettredaksjonen avisa Valdres

Publisert: 28. november 2019, kl. 19:10

Det må la­ges en næ­rings­plan for Sør-Aurdal, og det blir feil å leg­ge ned sko­ler, skri­ver Finn Olav Tes­lo (Ap) i et le­ser­inn­legg

 Sør-Aurdal: Fol­ke­tal­let i kom­mu­nen har vært jamt syn­ken­de over man­ge år. I lø­pet av den siste fi­re­års pe­ri­oden har tal­let sun­ket med 116. Der­som den­ne utviklinga får fort­set­te, vil kom­mu­nen ikke ha noe hand­lings­rom for pri­ori­te­rin­ger len­ger.

Her kan du lese hele innlegg fra Finn Teslo. klikk her...

Leserinnlegg fra Trine Adde Hansebakken
Når krybben er tom bites hestene.
Publisert 28.11.19

Slik kan det føles i Sør-Aurdal om dagen, etter at vi er presentert et forslag på økonomi plan for 2020-2023. Det er mange lovpålagte tjenester som kommunen skal levere og ingen ønsker å miste det de har. Men i trange tider må noe gjøres og det er det rådmann med administrasjon nå har jobbet med forslag på.

Som politiker er jeg ydmyk for den tilliten jeg har blitt vist igjennom valget vi hadde 9. september. Vi skal ta forskjellige valg, noen er mer krevende enn andre. I disse dager er det igjen en av de mer krevende saker vi skal ta stilling til.  Skole og helse er det som berører mange. Det er vanskelige og svært ømtålig.

Vi er en liten kommune, som må stå sammen og dra i samme retning, selv om vi har forskjellige meninger, så skal vi har respekt for at vi har forskjellig syn. Om vi skal lykkes med å få til noe, må vi bruke energien positivt.

Vi har et kommunestyrevedtak som omhandler skole i fra 2015. Det er dette vedtaket vi står ved. Om vi skal omorganisere eller legge ned skoler, mener jeg det må ny saksgang til og igjennom den prosessen det innebærer.

Vi må og få i havn et budsjett, med kroner og øre, men vi må huske det er mennesker vi skal vedta for. Det er barn vi skal bygge, som skal få en sterk solid plattform, for å slippe og reparere i neste omgang.

Vi stiller oss positive til endring, men prosessen må være riktig. Til alle Sør-Aurdøler for bygda vår! Sammen kan vi få til noe!

Trine Adde Hansebakken
Gruppeleder
Sør-Aurdal AP

       KINO I HEDALEN
Publisert 28.11.19

Søndag 1. desember er det igjen kino på Lokalet.
Kl. 18.00 vises den norske familiefilmen " Snekker Andersen og
Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul". Filmen er
tillatt for alle.
Og kl. 20.00 vises filmen "Last Christms". Også denne filmen er tillatt
for alle. Filmen er en romantisk komedie ledsaget av et herlig
soundtrack med sangene til George Michael og Wham ! Få på deg
julegenseren og nyt !

Velkommen til koselig førjulsstemning på Lokalet - der det før kinoen
serveres gløgg og pepperkaker !

Hilsen Hedalen Ungdomsla


Lions Club Vassfaret sitt julesalg.
Publisert 26.11.19

Nå er det snart jul igjen, og da er mannskapet fra Lions Club Vassfaret på banen med sitt julesalg!

Som tidligere år er det salg av kalendere, hvor fjorårets 6.klassinger pryder framsida.

Julenek, som alle småfuglene venter på, er så klart å få kjøpt!
Mange kan komme til å havne utpå glattisen i vinter. Det har vi selvsagt tenkt på, så strøsand i bøttevis, har vi å selge.

Loddbøker med masse fine gevinster har vært i omløp ei stund, men alle lodd er ennå ikke solgt, så vi håper mange vil friste lykken ved å kjøpe noen lodd!

Alle inntekter går i sin helhet til humanitære formål, og vi bidrar bl.a ved mange gode tiltak i vårt nærmiljø.

Vi blir å treffe på butikkene i Begnadalen og Hedalen 29-30/11 og 6-7/12, på Nes 6-7/12 og 13-14/12, og Bagn 29-30/11, 6-7/12 og 13-14/12. Vi vil også være på Bautahaugen den 7/12.

Vi ønsker alle ei god førjulstid, og håper å treffe dere på julesalget!

Publisert 26.11.19

Førstkommende søndag blir det julegrantenning på skoleplassen.

# Lysene tennes ca 15:45.

# Vi danser «så gjør vi så» sangen og går til 
    kirken på søndag.

# Gudstjeneste 16:00 etterfulgt av gløgg og
    pepperkaker.

# Ca 17:00 - Vi går mer rundt treet og nissen
    kommer.

                    Velkommen alle som en.
Årgangstreff i Hedalen
Publisert 19.11.19

Dato: Mandag 25,11,19 kl 10.00-15.00 i Hedalen barne- og ungdomsskole.

Sør-Aurdal kommune onviterer alle født i 1954 eller tidligere til en uformell sammenkomst. Målsettingen er å gjøre de som kommer kjent med aktiviteter og tilbud i kommunen. Årgangstreffet var opprinnelig tenkt for personer født i 1944, men vi ser at det kan gagne flere og åpner  av den grunn opp for at alle over 65 år kan delta.

Her kan du se plakat, klikk her....

Idrettsrådet ønsker kandidater til årets idrettspris
Publisert 18.11.19

Idrettsrådet ønsker kandidater som folket mener har gjort seg fortjent til å motta prisen. Frist for nominering av kandidater er 30. november 2019. Prisvinneren mottar en sjekk på 5000 kroner og et diplom. Og selvsagt masse heder og ære.
Prisen deles ut på kulturkvelden som er 31. Januar i Sør-Aurdalhallen

Kriteriene for tildeling av idrettsprisen er:

Utdeling av idrettsprisen skal stimulere unge talentar til å satse innan idretten. Prisen kan deles ut til aktive enkeltpersonar, fortrinnsvis talent, som representerer ein klubb i kommunen, er busett i kommunen, eller har lagt grunnlaget for sin suksess gjennom ein oppvekst i kommunen. Alle kan komme med forslag til kandidatar, både enkeltpersonar og lag/organisasjonar. Idrettsrådets styre vel ut prisvinner.

Forslag med begrunnelse/presentasjon sendes på epost steinarskjerve@me.com innen 31. November 2019
Eller pr post til: Sør-Aurdal Idrettsråd v/Steinar Skjerve
Sørvollbakkin 26, 2930 Bagn


Publisert 16.11.19


Kveldsgudstjeneste med forsangere i Begnadalen
Publisert 12.11.19

Nå på søndag 17. november klokken 18.00 er det kveldsmesse i Begnadalen kirke. I den anledning presenteres noen nye salmer, og vi har med oss forsangere. Håper flere andre også finner turen dit for en fin kveld!

Publisert 12.11.19

Dugnad skileikanlegget førstkommende lørdag kl 10.

Det er behov for å slå ned kratt - det trengs 4-5 ryddesager med krattblad.

Blir det bra oppmøte har vi også behov for å rydde etter lysløypa, samt den gamle lysløypa. Gi et vink om du har anledning til å hjelpe til.

 For Begnadalen IL

Knut

91 90 19 14«De kaller meg Påsan» tirsdag 12.november kl. 18.00

Hedalen Ungdomslag ønsker Teater Innlandet velkommen tirsdag 12.november med dukketeatret «De kaller meg Påsan» med påfølgende kveldsmat.

I fotefarene til Vidar Sandbek finnes historien om Påsan og tøyelefanten fru Martinsen som finner alltid på mye sprekk og ugagn. Når de er sammen finnes det ingen grenser for hva som kan skje! Det er bare ett problem: Mor! …

Se her: http://www.teaterinnlandet.no/de-kaller-meg-pasan/ for flere detaljer.

Billettpris: 180,- inkl. kveldsmat

Påmelding er ønskelig for å beregne mat: sms til Bodil: 95992438  Alternativt via messenger/facebook


Sagn og Soge i Søndre Ourdahl

Publisert 10.11.19

Sør-Aurdal Historielag http://www.hedalen.no/historielaget/index.htm har annethvert år siden 1982 gitt ut heftet Sagn og Soge i Søndre Ourdahl».

Redaksjonskomiteen har starta arbeidet med 2020-heftet. Til det trenger vi mer stoff!

Vi ønsker små og store bidrag velkommen. Ta kontakt med en av disse hvis du vet om noe som kan være av interesse:

Kristian Berglund, tlf. 900 63 443, e-post kristianoberglund@hotmail.com

Trond Bråten, tlf. 975 94 537, e-post trbraten@bbnett.no

Ragna Heiene, tlf. 482 20 883, e-post Ragna.heiene@gmail.com

Anne Marit Lien Framnes, tlf. 613 64 919, e-post bjafr@online.no

Sigrid Haugen, tlf. 970 72 433, e-post sigrid@hedalen.no

 


Publisert 07.11.19Publisert 07.11.19

Trening for ungdomsskyttere har startet opp igjen hver onsdag kl. 17.00. Torsdag er det for voksne fra kl.17.00.

Kaffe og te for de som vil ha. Kanskje det blir kjeks/kaker også.

Ønsker alle velkommen til litt sosialt samvær med skytetrening og kaffekos på skytebanen.

Per Reidar Kolsrud

Avvikling eller utvikling ?
Publisert 06.09.17

Finn Olav Teslo


Befolkning i kommunen

For vel 70 år siden var befolkningen i Sør Aurdal på om lag 4200. Siden har befolkningen vært synkende, og pr. dato er den på 2978. I løpet av den siste fireårs perioden har befolkningen sunket med 116. Dersom denne utviklingen fortsetter, må man anta at befolkningen i 2023 vil være godt nede på 2800 tallet.
Resultatet av denne utviklingen er at det så å si ikke er politisk handlingsrom, og det dreier seg kun om hvor man skal kutte og hvor mye som skal kuttes. Dersom denne utviklingen fortsetter videre over mange år, vil kommunen til slutt kollapse. Etter mitt syn må vi sammen gjøre alt som er mulig for å stoppe denne negative utviklingen. Dersom alle brukte like mye tid på konstruktive innspill som kan snu befolkningsutviklingen, ville det være grunn til å håpe på suksess. I Hedalen er det gjort undersøkelser som viser at over 35% av elevene i barne- og ungdomsskolen ikke er født i Hedalen.

Her kan du lese hele leserinnlegget fra Finn Olav Teslo, klikk her...


FELLES FEIRING AV JULAFTEN
Publisert 02.11.19


Det kan vere mange grunnar til at man ønskjer å feire julaften i eit større fellesskap. I år går frivilligsentralane i Valdres saman om å lage julaftenfeiring på Fagernes.

Alle som ønskjer å delta er velkomne!

Det blir juletallerken med ribbe og medisterkake, riskrem til dessert, kaffi og julekaker, og underhaldning med Vangstein’s dansemusikk, julepynta hus - og kanskje ein liten juleoverraskelse...? Ingen treng å fortelje kvifor ein vil komme; alle er velkomne uansett <3

Alt er gratis!

Kveldens vertskap består av frivillige frå dei ulike frivilligsentralane i Valdres.
Er dette noko som kan vere aktuelt for deg? Vil du vite meir? Kanskje du vil vere frivillig på arrangementet??
Ta kontakt med Marte på frivilligsentralen@vang.kommune.no eller
46 81 64 73 :)

Påmeldingsfrist: 9. desember. Gi beskjed om evt. allergi/diett, og om du/de treng skyss.

Her kan du lese mer , klikk her..

Publisert 02.11.19

Velkommen til Næringslivsamling
Tid: 19 november kl 1800
Sted: Solheim trevare Bagn

Vi ønsker å ta opp igjen tråden fra tidligere. Vi tror på å samles for å få litt faglig påfyll, men ikke minst for å kunne snakke sammen uformelt.

18.00 Vi møtes på Solheim trevare. Sliperiet på Bagn. Informasjon og omvisning om Solheim trevare.
18.30
Bruk av sosiale medier. Hvordan komme i gang?  v/ Karianne B. Borchgrevink, Valdres Næringshage og Einar Breen, Adaptive Media. Marianne er Markeds- ogm Bedriftsutvikler ved Valdres Næringshage.  Einar er spesialist på sosial storytelling. En av de fremste i
Norge,  med selskap i Norge, USA og Spania.
19.15
Er det interesse for arbeidskvelder om sosiale medier?
Tilbud om hjelp til å komme igang.
v/Karianne B. Borchgrevink
19.30
“Youtube-kanal for Søraurdal”. En god ide? v/Kjell Eriksen
20.00
Omvisning i leilighetsbygget i Bagn Sentrum v/ FG Bygg
Det blir kaffe/te, og noe å bite i.  Og forhåpentligvis mange gode samtaler.

        Knut Lundem Hougsrud                                         Kjell Eriksen
         Norsk Massivtre as                                            AS Videomaker

                                    Velkommen


KINO I HEDALEN
Publisert 02.11.19

Søndag 3. november er det igjen kino på Lokalet, i kulturbygda Hedalen !
Kl. 18.00 vises "Den avskyelige snømannen". Aldersgrense : 6 år.
Kl. 20.00 vises den norske skrekkfilmen "De dødes tjern". Aldersgrense:
15 år.

Velkommen til litt skumle kino-opplevelser på Lokalet !

Hilsen Hedalen Ungdomslag

Her kan du se omtale av filmene, klikk her....Har du lyst til å spille fotball ?

Publisert 30.10.19

Kanskje har du noen fotballsko som du vil blåse støvet av ? Tanken om å (re)etablere et damelag i Hedalen/Begnadalen er i gang. Vi er interesert i og vite interessen for å bygge opp igjen et damelag. Det vil bli et uforpliktene fellesmøte tirsdag 26.11.kl 18.00 i klubbhuset i Hedalen, der alle som er interessert eller kunne tenkt seg å spille fotball oppfordres til å komme. Har du ikke mulighet så send en melding til Inga Stensrud på tlf.
 984 39 987.

Folkevandring til tunnelen Stor folkefest då samferdselsminister Jon Georg Dale opna nye E16 inne i Bagnskleivtunnelen

Klipp fra avisa Valdres
Av Bjørn Karsrud  Publisert: 29. oktober 2019


Klipte over snora: Samferdselsminister Jon Georg Dale klipte over snora og erklærte E16 Bagn-Bjorgo for offisielt opna, flankert av ordførar Marit Hougsrud i Sør-Aurdal og ordførar Knut Arne Fjelltun i Nord-Aurdal.

Rundt 800 personar møtte fram og bidrog til at det vart folkefest då samferdselsminister Jon Georg Dale opna E16 Bagn-Bjørgo tysdag.

Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her....

Begnaljom jubilerer
Publisert 27.10.19

Felemusikken har gått mykji tilbake her i Sør-Aurdal den siste tida, som ellers i mange av dei andre valdresbygdene. Før «dyrka» dei folkemusikk mest på kvar gard.

Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her...

Publisert 23.10.19


Publisert 23.10.19
BILFØRER 65 + med Statens Vegvesen

Publisert 23.101.19

Statens vegvesen holder gratis oppfriskningkurs over to dager,
for de over 65 år i Sør-Aurdal kommune.
Kurset har ikke til hensikt å måle føreregenskapene dine,
men gjøre deg bevisst på situasjoner der du kan møte
ekstra utfordringer. Kurset er frivillig og en hyggelig måte å friske
opp kunnskaper om bilkjøring. 

Det blir gjennomgang av ulike temaer og diskusjoner i fellesskap.
Du er selv med på å bestemme innholdet i kurset.

Kjøreferdighetene dine blir ikke testet, ei heller hva du kan om trafikkregler.
Det er ingen eksamen av noe slag, og du risikerer ikke å miste førerkortet ditt.

Bli med på hyggelig og spennende kurs i Sør-Aurdal! Du trenger kun deg selv. 

Vi ordner med mat, drikke, nyttig kunnskap og godt selskap.

Dato:                    3. og 5. desember 2019

Sted:                     Bagn, i festsalen på Sør-Aurdalsheimen.

Klokken:              10:00 – 14:00

Maks antall deltagere er 25 stykker, så være rask med å melde deg på.

Påmelding til folkehelsekoordinator Mirian Øyhus Mikkelsgård
innen fredag 22. november 2019

Telefon:              976 64 150

E-post: mirian.oyhus.mikkelsgard@sor-aurdal.kommune.noSør-Aurdalshallen
Publisert 23.10.19

Reidar Schlytter

Det nærmer seg raskt ferdigstillelse av Sør-Aurdalshallen. Bilde tatt i oktober 2016. Vi gleder oss til åpningen.


Strømmen Bygdehus

Strømmen Bygdehus har hatt loddsalg i 2019, Trekning i lotteriet ble gjennomført 29.09.19 og her kan du se vinnerlista, klikk her.....

TURKARUSELLEN
Publisert 21.10.19


Oktober og tid for å hente inn bøkene som ligger ute på turmåla og gjøre klart for nytt Turkarusell år.
Med hjelp av to snille sprekinger, Gunvor Strandbråten og Jeanette Martinsen, er alle bøkene nå bytta ut, tusen takk.
Jeg har hatt fire fine turkarusell år, men må nå takke jeg for meg. Er det noen glade turfolk som vil ta over de fine turmåla vi har her i dalen?
Send meg en melding om du er interessert. Psst...det er kjempe moro!

Christel Lærum, Turkarusellen Begnadalen IL
Tlf 92269683
Ordførerskifte i Sør-Aurdal

Publisert 21.10.19

Reidar Schlytter

Torsdag 17.10.19 ble en historisk da for Sør-Aurdal ved at vi fikk for første gang kvinnelig ordfører i kommunen. Ordfører Kåre Helland overrakte ordførerkjede og klubba til Marit Hougsrud fra Begnadalen.

Begnadalen.no gratulerer Marit med det nye vervet og ønsker henne lykke til videre med ordførervervet. Samtidig takker vi Kåre for innsatsen som ordfører i 12 år.Reidar Schlytter

Søndag 13.oktober hvar det en flott gudstjenste i Begnadalen kirke
 hvor det ble delt ut bøker til 4 åringene  og 6 åringene. I tillegg ble årets konfirmanter presentert.

Årets gullkonfirmanter hvar også til stede under gudstjenesten og de feiret videre med felles middag på Valdresporten, med mimring og sosialt samvær.


Her kan du lese mer og se flere bilder fra gudstjnesten, klikk her...

Publisert 12.10.19


Takk for meg

Publisert 12.10.19

Jeg vil ved neste årsmøte gå av som leder for Begnadalen bygdeutvalg. Jeg har vært med i bygdeutvalget i 10 år og vært leder i 8 eller 9 år. De siste årene har jeg også vært kasserer. Jeg føler det nå er på tide at andre kan komme inn og jobbe vidre med å skape positivitet i bygda vår. Jeg mener vi bør ha et utvalg, så jeg håper noen vil ta steget å bli med en periode eller to.

Frem til årsmøtet er det noen saker vi vil jobbe med.
Julegran tenningen vil bli som vanlig første søndag i advent, like før adventsgudstjenesten i Begnadalen kirke.

Bygdeutvalget trenger deg! Takk for meg.

Mvh
Hans – Avtroppende leder/kasserer


Sør-Aurdal historielag på tur

Publisert 12.10.19

Solveig Ottosen

I kalenderen var 7. september kryssa av til høsttur for historielaget. Bautahaugens Venner ble også med, og to fulle maxitaxier satte kurs for Hedmark og Norsk utvandrermuseum på Ottestad. Det ligger fint til med utsikt over Mjøsa.


Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her...INVITASJON TIL Å DELTA PÅ IDRETTSSKOLEN!

Publisert 08.10.19

 Hver onsdag fra 09.10.19 - 04.12.19 skal vi leke oss i gymsalen på Hedalen skole.

 Gruppeinndeling:

-              Gruppe 1: Barn opp til skolealder

Tidspunkt 17.30-18.15

-              Gruppe 2: 1 - 3 klasse

Tidspunkt 18.20-19.05

-              Gruppe 3: 4 klasse - 19 år

Tidspunkt 19.10-19.55

 Vi skal leke og være i aktivitet der sanser, motorikk og koordinasjon blir utfordret.

Utføre grunnleggende bevegelser som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfoldelse og i organisert aktivitet.

 Håper vi sees.

Spør oss gjerne hvis det er noe du lurer på :)

 Mvh Hedalen Idrettslag

Trimgruppa v/ Sigrid B. Fossholt (404 54 163) & Marit A. Fossholt (911 92 912).

Her kan du lese mer om idrettsskolen, klikk her....
Publisert 23.09.19
Medlemskontingent 2019
Publisert 03.03.19

Tiden er nå inne til å fornye kontingenten i Begnadalen Idrettslag. Kontingenten for 2019 er uendret, og vi takker alle som støtter idrettslaget ved å være medlem. De som deltar på aktiviteter i regi av idrettslaget må være medlem. Det er viktig at du noterer i meldingsrubrikken på innbetalingskortet hva medlemskapet gjelder og evt hvilke familiemedlemmer som er med. (husk også fødselsdato)

Kontingenten for 2019 er:

Enkeltmedlem: 
kr 200,-
Familiemedlemskap:    kr 400,-
Pensjonister/støttemedlemmer:  
kr 100,-
Frist for innbetaling er 15. mars
Familiemedlemmer over 17 år må tegne eget enkeltmedlemskap.

Kontonr Begnadalen Idrettslag: 1503 03 83424 eller via VIPPS til 509049
                                   
Årsmøte blir 18.mars kl 20.00 i Klubbhuset
                               
Med vennlig hilsen

Styret i Begnadalen Idrettslag


Åpningstider Nes legekontor fra 4. januar 2016
Publisert 16.12.15

Mandag 08.00-15.00
Tirsdag
08.00-15.00
Onsdag
08.00-15.00
Torsdag
08.00-15.00

Ny fastlege på Nes legekontor : Wafer AldulaimiHistorielaget med ny nettside

Publisert 13.10.15

Sigrid Haugen

Sør-Aurdal Historielag har fått nettside. Den ligger under Hedalen.no her: http://hedalen.no/historielaget/index.htm Siden er lenket opp under Hovedlenken på denne siden (øverst til venstre)
xxxxxx

------------------------------

Arkiv

HOVEDBILDER

SIDEBILDER

____________________

HISTORISK HJØRNE -
Bilder fra en svunnen tid

            Reisebrev 

ELDRE OPPSLAG
2002-2018

 


Desember

© Uttalelse fra FAU vedr Begnadalen skole
© HUL ønsker velkommen til musikalske revy
© Referat fra møtet i bygdeutvalget 09.12.19
© Juleavslutning ved Begnadalen skole
© Budsjettbehandling kor og korps v/Kjell Ivar Vestrom
© Leserinnlegg fra Hans Allergoth, Begnadalen bygdeutvalg
© Leserinnlegg fra Odvin Sørbøen 03.12.19


 


 
Retningslinjer for ”Begnadalen.no”
Redaksjonsrådet for begnadalen.no

Kontakt oss: Trykk her

                                                                          Nettsideansvar:  Reidar Schlytter