Hovedlenker
Nettside til
Mitt Sør-AurdalPå disse sidene presenterer Begnadalen i Sør-Aurdal kommune seg. Målet med tiltaket er å informere bygdefolk og andre interesserte om hva som rører seg i bygda.

                              Fine høstfarger i fjellet.           Foto: Gunnvor S       
   
E-post til redaksjonen, trykk her  Redaksjonen Begnadalen.no

eller e-post: .schlytte@online.no

      B
    Eksterne lenker

Skolene i Sør-Aurdal


Forum, si din mening

Kjøp og salg 

Hva skjer i Begnadalen
Været i
Begnadalen                 


Siste oppdatering
: 05.10.22


Annonser:        

Er du vår nye redaktør?

Publisert av redaksjonsrådet 17.07.22

Begnadalen.no er på utkikk etter en ny redaktør for å overta etter Reidar Schlytter, som nå gir seg.

Nettsiden en en flott platform å vise frem alt det fine vi har, og det som skjer i dalen vår.

Det er en godt opparbeidet side som er enkel å bemanne. Bygdefolket sender inn stoff, eller du selv ordner dette om du er til stedet. 

Begnadalen.no har blant annet egen pc og kamera som vil følge med jobben. Til redaktørjobben gis godtgjørelse etter frivillighets grensen.

Vi håper med denne annonsen å vekke en interesse i noen som kunne tenke seg å overta denne oppgaven.

Har du spørsmål, eller lurer på noe relatert til denne jobben, ta gjerne kontakt med:

Reidar Schlytter (redaktør)                  tlf. 918 24 688

Halstein Heiene (redaksjonsrådet)        tlf. 992 65 850

Hans Allergoth (bygdeutvalget)            tlf. 902 22 083    


Resultater klubbrenn i 2021 klikk her...


NES I ÅDAL LEGEKONTOR
-Åpningtider
- Hjemmeside vedr bestilling av 
   legtime m.m.Terminliste ski 2020

Her fimner du terminliste for skiaktiviteter 2020 for
Bagn, Begna og Begnadalen il

Se terminliste, klikk her....


        
Her kan du se nettsiden
til kirkene i Sør-Aurdal
Klikk her....


Publisert 06.01.15

Timeplan for  2018, klikk her...

Her kan du se

siden til skytterlaget

Her kan du se siden til Idrettslaget.Her finner du Øveplan for Musikkorpsene, klikk her...

Priser på tjenester Begnadalen.no

Turkarusellen 2016-2017

Her finner du oversikt over Lag og foreninger i Sør-Aurdal


 
r.


 

 


NyheterMøte om bruk av lokalene i Begnadalen

Publisert 06.10.22

Mandag 3/10 møttes lag og foreninger tilknyttet Begnadalen til et møte før å diskutere Begnadalens fremtid, samt om vi skulle enes om noe rundt skolebygningene og plassen.

Vi konkluderte med at vi ønsker å holde et bygdemøte hvor vi invitere kommune administrasjonen samt kommunestyre, hvor de informerer om sine planer og tanker for Begnadalen fremover. Både generelt, samt for skole lokalene.

Dette møtet er kunn et informasjonsmøte, og ikke et diskusjonsmøte! Dette ønsker vi å få til siste halvdel av november. Vi kommer tilbake med en dato.

Senere vil vi møtes igjen og planlegge hva innspill vi vil gi, utfra den informasjonen vi får.

For lag og foreninger i Begnadalen

Hans Allergoth

Høring - Ny lokal forskrift om skolekretsgrenser i Sør-Aurdal kommune
Publisert av Sør-Aurdal kommune 05.10.22

Ny lokal forskrift om skolekretsgrenser i Sør-Aurdal kommune legges med dette ut på høring. 

Høringsfrist: 5. desember 2022

Kommunestyret behandlet sak om nedleggelse av Begnadalen skole 15.09.2022, KS-052/22:

Kommunestyret vedtar følgende:

1)            Begnadalen skole legges ned fra 01.10.2022. Ny forskrift om skolekretsgrenser i Sør-Aurdal kommune sendes på høring til berørte parter etter vedtak om nedleggelse.

Skolekretsgrenser angir hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene. Når det fattes vedtak om skoleplass tas det utgangspunkt i den adressen eleven står oppført med i Folkeregisteret. Forslag til ny lokal forskrift om skolekretsgrenser i Sør-Aurdal kommune etter nedleggelse av Begnadalen skole legges med dette ut på høring.

Utdanningsdirektoratet har presisert at siden skolestruktur og kretsgrenser i stor grad berører foreldre og nærmiljø, bør skolenes samarbeidsutvalg og FAU få uttale seg før vedtak om kretsgrenser fattes. Også andre som elevråd, fagforeninger, organisasjoner og andre som kan ha interesse i saken inviteres til å uttale seg.

Her kan du gå inn påkommunens hjemmeside for utfylling av svarskjema, klikk her...


                                                     Åpen brannstasjon

Publisert av Reidar Schlytter 25.09.22

Lørdag 24.09.22 hvar det invitert til åpen dag på brannstasjon i Begna. Det var godt oppmøte og publikum ble ønsket velkommen av Einar, Magne og Thomas.Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her....


                                            


Dokumenter fra årsmøte og medlemsmøte i 2022 er nå lagt ut på hjemmesiden til bygdeutvalget med bl.annet opplysning om nytt styre i utvalget, klikk her....


Publisert 22.09.22                                                                          
Kaffeslabberas på Haugen omsorgsboliger

Publisert av Reidar Schlytter 22.09.22

På hjemmesiden til Joker Finnøen finner vi invitasjon til kaffeslabberas på Haugen, torsdag 22.09.22 kl 19.30, se plakat nedenfor. Insiativet til treffet kommer fra Siv på Joker.  Det var mange som møtte opp denne kvelden inkl bygdas ordfører og det ble et hyggelig kaffeslabberas som vil fortsetter hver torsdag framover.

Alle er velkommen til å delta på treff hver torsdag på Haugen omsorgsboliger.

Takk til Siv for insiativet.
Her kan du se flere bilder, klikk her....


Publisert av Gunvor Strandbråten 22.09.22Publisert av Einar Damslora 22.09.22

Velkommen til jaktmesse i Begnadalen kirke

Publisert av Liv Barbro Veimodet 21.09.2022.

Vi starter jakta med jaktmesse i Begnadalen kirke

fredag 23. september kl. 1800.

radisjonen tro inviterer Begnadalen sokneråd til å starte jakta i kirken!

Vi starter med ei messe for elgjakt, for natur og miljø, for vennskap og for samhold. Jakta har lange og gode tradisjoner hos oss, og mange aktive elgjegere skal ut i skog og mark de påFølgende ukene.

Jakt er helt nødvendig forvaltning av ressursene i naturen og ei viktig side av husholdningen for mange av bygdene våre. Bak vellykka jakt ligger både hardt arbeid og stort tålmod. Og ikke minst stor respekt for naturen og rikdommen den gir oss.

Noe av alt dette sammenfatter vi i ei gudstjeneste, som også lar oss være takknemlige for naturrikdommen, be om godt vær, og om varsomhet og klokskap i møte med utfordringene vi har i vente i høst.

I gudstjenesten vil det også bli en presentasjon av årets konfirmanter og en liten gruppe av Bagn og Begnadalen musikkorps vil delta. Signe prest og Anders kantor deltar, det gjør også Ellen prest.

Etter gudstjenesten vil soknerådet servere ei viltgryte – så middagen kan du denne kvelden ta i kirken.

Det er mulig å ta med seg våpenet sitt (uten sluttstykke og ammunisjon) og sette i våpenhuset under messa – der det vil bli passet på av vår kirkevert.

Vi håper å se mange jegere, konfirmantfamilier og andre som ønsker å ta en tur i kirken denne kvelden.

VELKOMMEN!


Publisert 20.09.22

Lyst til å synge i kor?

Begnadalen kirkes barnekor
starter opp igjen med første øvelse tirsdag 27. september
kl. 18.00 – 19.00 i Begnadalen kirke


Therese og Anders ønsker gamle og nye kormedlemmer velkommen til øvelser følgende tirsdager fra 18.00 til 19.00:


27. september

4. oktober

Høstferie uke 41 og ingen øvelse

18. oktober

25. oktober

1. november

8. november

15. november

22. november

Vi øver mot fremføringer:

Gudstjeneste søndag 23. oktober kl. 11.00 i Hedalen stavkirke, med oppmøte kl. 10.00
Gudstjeneste søndag 1. advent, 27. november kl. 16.00 i Begnadalen kirke,
med oppmøte kl. 15.00

Gudstjeneste søndag 2. advent, 4. desember kl. 18.00 i Hedalen stavkirke,
med oppmøte kl. 17.00

Vi ledere gleder oss til å se og høre dere!

Nye sangere er velkommen til å bli med oss, også gutter, og det er mulig å være tilstede på en øvelse for å observere hva vi holder på med.

VEL MØTT!

Vennlig hilsen

Anders Løberg (tlf. 901 02 180)

Therese Viken Brenden (tlf. 970 80 842)

Begnadalen skole blir lagt ned.

Publisert av Reidar Schlytter 16.09.22

I møte i kommunestyret den 15, september ble det fattet vedtak om å legge ned Begnadalen skole fra 1.10.22.  Dette skapte stor debatt under behandlingen av saken i kommunestyret og opposisjon bestående av AP, FRP og TPK hadde sterke innlegg om saken i møtet.  Opposisjon fikk vedtatt følgende felles merknad i saken:

«Gruppa beklager at vi nå har kommet til et punkt der vi må stemme for å legge ned Begnadalen skole. Gruppa har ønsket og jobbet for at skolen skulle bestå»

Alle beklaget at skolen måtte legges ned, og sett i lys av tidligere debatt om saken er det vanskelig å fostå at kommunen ikke har hatt evne til å se sammenheng med utvikling på industriområdet på Begna for å skape inntekter til kommunen som igjen kunne ha økt bosettingen i Begnadalen.  

Kommune taper store inntekter ved at skattebetalerne bor i en annen kommune. ( mer atraktivt å bo på Nes med skole, forrteninger, bensinstasjon, matkroeer osv).  Alle har vel fått med seg at det er posisjonspartiet i Sør-Aurdal (senterpartiet)  som har vært mest ivrig for å legge ned skolen.

Trist sak for bygda i Begnadalen, og ikke minst trist sak for Sør-Aurdal som skyver i fra seg mulighetne til en positiv utvilkling for hele kommunen.

For ordens skyld legges ved link til Hedalen.no som har omtalt behandling av saken i kommunestyret på en god måte,

klikk her…


Har du planer om å anskaffe alternative energikilder

Publisert av ordfører Marit Hougsrud 07.09.22

Kommunen merker nå en økning i henvendelser som gjelder alternative energikilder. Dette er forståelig sett i lys av den situasjonen vi har med høye strømpriser.

Torsdag 1. september behandlet formannskapet en sak der det ble søkt om dispensasjon for å sette opp bakkemontert solcelleanlegg. Vi hadde en god og lang diskusjon i formannskapet, og søknaden ble til slutt avslått siden denne søknaden krever dispensasjon fra gjeldende planverk.

I den forbindelse ønsker vi å komme med noe utfyllende informasjon i tilknytning til dette.

Her kan du lese formannskapets uttalelse, klikk her....
Med Marit Hougsrud på topp

Publisert av Svein Gunnar Huset, Nominasjonskomiteen 06.09.22

Nominasjonskomiteen i Sør-Aurdal Senterparti er svært nøgde med at Marit Hougsrud seier seg villig til å ha fyrsteplassen på lista for Senterpartiet også til kommunevalet i 2023.

Som den fyrste kvinnelege ordføraren i Sør-Aurdal har ho leidd kommunen stødig dei siste tre åra. Beredskapsarbeid i forbindelse med pandemien, krevjande kommuneøkonomi og store stormskader er blant utfordringane ho har møtt, og vi vil særleg framheve den positive måten ho har kommunisert med innbyggarane blant anna i sosiale medium.

Marit representerer både nyskaping og kontinuitet, ho har sine meiningars mot, og sist men ikkje minst har ho hjarte for heile kommunen. Ho er ein flott frontfigur for kommunen både overfor innbyggarar og kommunen sine samarbeidspartnarar. 

Nominasjonskomiteen held no fram arbeidet med å fylle lista med engasjerte kvinner og menn som ynskjer å gjere ein innsats for Sør-Aurdal saman med Marit Hougsrud.

Nominasjonsmøtet i Senterpartiet skal haldast på nyåret 2023.                                                 

Kamper Hedalen Stadion

Publisert av Øystein Fossholt 27.08.22

29.08. 18.00

Hedalen/Begnadalen - Fagernes Wanderers

G09

29.08.  19.00

Hedalen -Fagernes City

G09
 

01.09.2022. 18.00  

Hedalen/Begnadalen 5er-Slidre/Røn

J11

 

01.09.2022 18.00  

Hedalen/Begnadalen 7er  Etnedal/Bagn J13


03.09.2022 lørdag 15.00

Hedalen/Begnadalen  Vest Torpa/Torpa

A-Lag 
KNØTTECUP Lørdag kl 10.00.  Hedalen fotballstadion.

Publisert av Øystein Fossholt 26.08.22

 

Hedalen / Begnadalen sine to lag får besøk fra Etnedal og

Bagn IL.   

Kiosken er åpen.

Bli med å heie ,  vi skal innvie vår nye ballbinge 😍


Tusen takk til Valdres Sparebank

 

 
                                             

Fotballgruppa i Hedalen idrettslag inviterer til kurs

Publisert av Øystein Fossholt 13.08.22

Tid: søndag 28.08. kl 16.00

Sted: Hedalen stadion og i klubbhuset.

Vi får besøk av Håkon Lihagen som har vært aktiv i mange forskjellige roller i fotballen gjennom en mannsalder. Barnefotballkvelden – er et kurs for trenere, lagledere og foreldre Kurset er tilpasset vårt behov. Vi ønsker å gjennomføre dette kurset med mange deltakere da vi ønsker å være gode på barnefotball.

Påmelding til Øystein Fossholt på mail: fossholt@hotmail.com innen 21.08.22.

Fotballgruppa HIL                                                                   

Publisert av Odny Grete Strandbråten 10.08.22

Friskis & Svettis Valdres Sør– Høst 2022

 

 

Mandag

 

Tirsdag

 

Onsdag

 

Torsdag

Hedalen Skole

 

 

Kl 19.00

Jympa

Magnhild/Mona/Nina

 

 

Kl 19.30

Coreflex

Nina/Mona

 

 

Begnadalen Skole  Oppstart tirsdag 23.08.22 se  også hjemmeside klikk her....

 

 

 

Kl 19.00

Vektstang

Lene S/Ragnhild/Odny

 

 

Kl 19.00

Jympa

Lene S/Ragnhild/Odny

Sør-Aurdalshallen

 

Kl 19.00

Jympa

Gun Kristin/Bodhild

 

 

 

 

Kl 18.30

Vektstang/Intervall

Gro Merete/Manuela

75 min

 

 

 

Priser høst 2022:

 

-Årskort voksen Kr. 2000 – Ungdom (13-19år) Kr. 800

-Sesongkort voksen: Kr 900 - Ungdom Kr. 350 (kampanje høst -22)

-Klippekort 10 klipp: Kr. 600 (Gyldig 1 år)

-Drop in: Kr. 75

 

+ Medlemsavgift kr. 100 (Gjelder 1 kalenderår)

 

Betales til kontonr. 2320.25.11627

OBS: Fyll ut en innmeldingsblankett som du får på ditt treningssted, eller gi beskjed om innbetaling til en vert


Her kan du lese hele mer klikk her.....


Emne: Ang. Begnadalen Skole -        Høringspapirer

Publisert av Hans Allergoth 10.08.22

Som dere ser sendte Bydgeutvalget nedenfor stående mail til skolesjefen, kommunedirektøren og postmottak i kommunen 4 juli. Nå en drøy måned etterpå har vi ikke engang fått svar på om mailen er mottatt. Vi har tidligere blitt fortalt «mailer må også sendes til postmottak, for da må den behandles og besvares». Hvor er det blitt av den praksisen? Det er uakseptabelt at en kommune kan/skal drives på en slik måte. Dette MÅ tas tak i, og forbedres umiddelbart.

 Her kan du lese hele saken fra Bygdeutvalget til kommunen, uten å få svar., klikk her....

Kom med innspill til kommuneplanensarealdel!


Publisert av Sør-Aurdal kommune 08.07.22

Sør-Aurdal kommune har igangsatt arbeidet med ny kommuneplanens arealdel. Denne planen bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til. Hvor vi skal bygge nye boliger, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder og hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres, bestemmes i denne planen.

Arealdelen skal skape rom for framtidens utvikling i kommunen. Den skal følge opp målene for ønsket samfunnsutvikling og arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel.

Her kan du lese mer, klikk her....
NM øvelser i Stjørdal 24.-26.juni.

Publisert av Reidar Schlytter 27.06.22.

Under hovedmesterskapet i friidrett for seniorer i Stjørdal i helgen, tok Marcin Tomasz Gasiorowski bronsje i kulestøtt med lengden 16. meter.

Marcin jobber ved Begna Bruk og er medlem i Begnadalen idrettslag. Både idrettslaget og Begnadalen.no gratulerer med bronsjemedaljen.

Dette var flott.

Her kan du se resultatlisten, klikk her….


Publisert av Rasmus  Piltingsrud 23.06.22

2. juli arrangerer vi «Klasiske perler» i låven , en unik Konsertopplevelse hvor inntektene går direkte til ukrainerne som har mistet alt.

Sopranen Anna Slizinova er fra Ukraina, og bruker det store talentet sitt for å hjelpe folket sitt. William Hagen har sin konsertdebut som tenor denne dagen.

Williams søster, Berit er kjent som The Commander in Chief. Hun skal synge duetter med William og vil også framføre egne musikk.

Vi gleder oss.Du finner mer informasjon på hjemmesiden til Piltingsrud gard, klikk her.....                                                              


Begnadalen idrettslag mangler folk til styret og aktivitetsgrupper.

Til styret mangler vi leder.

Er du vår neste leder?

Aktivitetsgruppe mangler folk på fotball, skøyter, og ski. Håper noen kan være med å bidra til å holde oppe tilbudet.

 

Mvh Styret BIL
Bygdekafe og årsmøte

Publisert av Hans Allergoth 23.06.22

Onsdag ble det arrangert bygdekafe i samfunnssalen. Temaet for kvelden var idedugnad for skolebygget. Det ble startet med prat rundt høringen som er ute angående skoleflyttingen til Bagn.

Etterpå var det en uhøytidlig prat og idedugnad på hva skolebygget og området rundt kunne brukes til, nå som det ikke skal være skole lenger. Mange fine forslag kom inn.Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her....

Positivprisen 2021

Publisert av Reidar Schlytter 16.06.22

På møte i kommunestyret i dag ble Begna Dagligvare AS v/Siv og gjengen tildelt Positivprisen for 2021 av ordfører Marit Hougsrud.

Prisvinneren har bidratt til å skape /spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune gjennom sitt nærings- engasjemernt, og evne og vilje til samarbeid i bygdesammfunet.

Begnadalen.no gratulerer Siv og gjengen med prisen. Dette har dere fortjent.Nye tomter Begna boligfelt, Begnadalen

Publisert av Sør-Aurdal kommune 14.06.22

I Begna Boligfelt er det gjort klar planar for fem nye tomter ved enden av Hakakrokenvegen. Desse ligg solrikt til litt oppe i terrenget, på austsida av dalen.

Tomt 1 har vatn og strøm lagt klart, men tomt 2-5 vil behandlast politisk ved eventuell interesse, då det må gravast for strøm, vatn og veg.

Ta derfor kontakt med ordførar Marit Hougsrud, om du skulle være interessert i ei av tomtene her.

Nøkkelinformasjon

ADRESSE

Hakakroken 58, 2937 Begna

TOMTESTØRRELSE

1000 - 1700 kvm

ANTALL TOMTER

5

KONTAKTPERSON

Marit Hougsrud

TELEFON

954 58 848

E-POST

marit.hougsrud@sor-aurdal.kommune.no


Her kan du se forstørret kart over området, klikk her....
Høring - Begnadalen skole

Publisert av Sør-Aurdal kommune 10.06.22

Fra høsten 2022 er det ikke elever ved Begnadalen skole. Noen foreldre til elever som sokner til skolen har uttrykt ønske om et SFO-tilbud i Begnadalen, gjerne i samarbeid med barnehagen.

Kommunestyret har på bakgrunn av dette bedt administrasjonen om en utredning av saken.

Her kan du lese mer fra kommunnes hjemmeside, klikk her...
Konfirmasjon i Begnadalen kirke, 11.06.22

Lørdag 11. juni 2022 ble 3 jenter og 3 gutter konfirmert i Begnadalen krike. Begnadalen.no gratulerer med dagen til konfirmantene og foreldre.


Fra venstre: Ada, Knut, Harald, Vemund, Hanne, Ellinor og Signe prest.

                                                                                           Foto: Kari Anne StensletteBygdekafe og årsmøte

Publisert av Hans Allergoth 10.06.22

Bygdeutvalget innviterer til bygdekafe i Begnadalen samfunnshus onsdag 22 juni klokken 18:00.

Vi serverer kaffe og kake.


Kveldens kafetema er idedugnad for hva skolebygget kan brukes til. Vi håper å få mange fine innspill som kan vidreformidles kommunen.


Etter bygdekafeen vil vi holde årsmøte for årene 2020 og 2021.


Velkommen skal dere være
Tur til Fristaden ved Høvren 19.juni

Publisert av Åse Østgård Hagen 08.06.22

Bli med på tur til Fristaden, einaste fiskeværet i Sør-Aurdal.

Møt opp ved Circle K, Bagn kl. 11.00. Samkjøring til Høvreslia.

Kristian Berglund er med som kjentmann og historieforteljar.

Siste del inn til Fristaden går på skogsti ca. 20.min. Ta med niste/drikke.

Styret i historielaget ynskjer alle vel møtt!


Publisert 08.06.22


Publisert 04.06.22

DNT Ringerike åpner nye Vassfarkoia på Veneli i Flå, lørdag 18. juni kl 11:30

 

Publisert av Ole-Martin Høgfoss 04.06.22


Vi ønsker å invitere dere, samt alle turglade og vassfarinteresserte i Begnadalen, Bagn, Hedalen og øvrige Valdres til denne åpningen.

 

I Vassfaret er VEIEN MELLOM SKRUKKEFYLLA / GREINELØKEN OG VENELI ER ÅPEN MELLOM kl. 08-20. Det gjør at det blir ganske enkelt for dere i Valdres å ta turen opp til Veneli i Flå denne dagen.

Her kan du lese mer om Vassfarkoia, klikk her....


Nyetablert ungdomsrevy i Sør-Aurdal leverte på verdens første fullskala egenproduserte ungdomsrevy i Begnadalen. Terningkast 6!!!

Publisert av Sonja Bordewich 03.06.22

Ungdomsrevyen i Sør-Aurdal trakk små og store ut av godstolen onsdag - og de fikk absolutt trent lattermusklene denne uken, det var nærmere 100 i publikum. De har tjuvtrent litt i forkant med å holde show for en forfattersamling på Nord-Garthus, 1.maisamling i Hedalen og for Valdres mållag i vår. I tillegg til at de fremførte to numre på UKM Valdres i april. 

Brainstorming på ideer til revyinnslag ga full uttelling - og hele 10 sketsjer ble onsdag vist frem på Begnadalen samfunnshus.

Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her....                               

Kamper Hedalen Stadion

Publisert av Øystein Fossholt 23.05.22

Uke 21

Mandag.    G9 Hedalen /Begnadalen- Slidre Røn .. 5er  kl. 18.30

Mandag.  G9 Hedalen - Fagernes United  5 er kl. 17.30

Tirsdag G10 Hedalen/Begnadalen-Torpa kl. 17.45

Tirsdag G13 Hedalen/ Begnadalen-  Snertingdal 

19.00    7 er -

Onsdag . J 13  Hedalen/ Begnadalen - Øystre Slidre   

18.00.     7 er . 

Fredag Senior  A- lag Herrer 6 .div

Hebe - Vang  19.00. .

Søndag  J11  

HeBe - Biri. -  5er. Kl 18.00
Musikalsk inntog på Veigård

Publisert av Eivind Olmhus 20.05.2022.

Familien Hilltout-Hagen har reist fra England til Veigård i Begnadalen, hvor de skal fortsette å undervise musikkstudenter, og nyte det nye livet på bygda.

– Det var litt sånn, nå eller aldri, dersom vi skulle flytte hjem igjen til Norge, forteller Aina om valget om å flytte tilbake etter 26 år utenlands. 

Hun flyttet tidlig til Italia for å bli operasanger, og har sammen med barna Berit, William, Nicole og Eric bodd i både Italia, Frankrike, USA og England, hvor ektemannen James også kommer fra.

– Vi bodde på landsbygda i England og alle var fast bestemt på å finne noe på bygda her i Norge også, sier Berit. – Jeg gleder meg til å dyrke egne grønnsaker, og kanskje skaffer vi oss hest! Stedet her gir mange muligheter!

På gården er det er stort våningshus, med en egen utleieleilighet, låve, stabbur og stort uteareale som gir gode muligheter for rekreasjon og ro. Noe Aina påpeker er viktig, når de skal invitere vokal- og gitar studenter til ukelange opphold.

Her kan du lese mer og se flere bilder fra Hedalen.no, klikk her...


17 mai i Begnadalen 2022.

Publisert av Hans Allergoth 18.05.22

Endelig kunne vi feire 17 mai på vanlig måte i Begnadalen igjen. Solen skinte og det virket som nesten hele bygda hadde kledd seg i finstasen og møtt opp på skoleplassen. Dagen startet med gudstjeneste klokken 12:00, etterfulgt av kransepålegging og 17 mai tog. Etter toget var det tale med Ordfører Marit, aktiviteter, kiosk og kafe på skoleplassen. Dagen ble avsluttet med den tradisjonelle langballkampen mellom voksne og barn, som barna vant i år igjen.

Et flott arrangement, hvor mange bidro. Det så ut som både unge og litt eldre storkoste seg sammen i det deilige vårværet.

Håper å se dere alle igjen neste år. Hipp hurra for landet. Gratulerer Norge.

Her kan du se flere bilder fra 17. mai i Begnadalen, klikk her...

Skytingens dag i Begnadalen

Publisert av Per Reidar Kolsrud 16.05.22

Begnadalen Skytterlag arrangerte Skytingens Dag 15 mai med stor deltakelse av unge og senior skyttere. 51 personer kom til banen vår og koste seg i finværet. Vi hadde en tippe konkurranse på hvor mange poeng hver enkelt klarte på 15 skudd.

Hele 38 prøvde å oppnå summen de tippet og en var tilstede tilslutt, og fikk en spekepølse som Terje Viken ga i premie. Den heldige vinner var Emil Finnøen Hagen.

Skytterlaget hadde kiosk med pølser, hamburgere og brus.

Våpen fikk alle låne og ammunisjon sponset laget. Skytterlaget vil takke alle som hjalp til med denne vellykka dagen.

Her kan du se flere bilder , klikk her....


Årsmøte
Publisert av Kjell Nybakke 12.05.22

Årsmøte i Begnadalen idrettslag mandag 20.juni 2022 kl 19:30 i klubbhuset på Skutemobanen

Vanlige årsmøte saker. Innkomne saker skal sendes styret senest innen 25.mai til:

begnadalen.idrettslag@gmail.com

Fullstendig saksliste vil bli kunngjort på våre hjemmesider senest en uke før årsmøte.

Vel møtt

Med hilsen styret i Begnadalen idrettslag


Publisert 09.05.22


                                           

Fotballsesongen er i gang.  

Publisert av Øystein Fossholt 09.05.22

Kiosken er oppe, kom å se barnefotball  

Uke 19:

Mandag.    G9 Hedalen /Begnadalen- Øystre Slidre 17.30. 5er 

Mandag.  G9 Hedalen - Vang  

18.30.      5er. 

Onsdag G10 Hedalen /Begnadalen- Nordre Land 

18.00       7er 

Torsdag J 11 Hedalen/ Begnadalen-  Nordre Land 2  

18.00    5 er 

Torsdag. J 13  Hedalen/ Begnadalen - Torpa   18.00.     7 er .Publisert 07.05.22


Publisert 05.05.22

Forslag til kandidater til Positivprisen
Publisert av Stig Solbrekken 05.05.22

Positivprisen ble opprettet av Sør-Aurdal Næringsråd i 1990, og er til nå utdelt 27 ganger.

I statuttene for prisen, §2 står det at prisen skal gå til: "Personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune. Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringssammenheng og en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne ideer og tørre å "stikke hodet fram". Kandidaten skal være en "Sør-Aurdøl".

Positivprisen har sin opprinnelse innen næringsarbeidet i kommunen, og næringsaspektet er derfor vesentlig ved vurdering av kandidatene.

Prisen er på 5.000 kr og vinneren får diplom og blomster.

Vi ber om at forslag til kandidater til Positivprisen 2021. Forslagene sendes skriftlig til Sør-Aurdal kommune: postmottak@sor-aurdal.kommune.no eller Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn innen 23. mai

Her kan du se tidligere vinnere av positivprisen,

klikk her...

Lions tullipanaksjon

Publisert av Olaf Ødegaard 28.04.22

Årets tulipanaksjon gjennomføres på førstkommende fredag og lørdag.

Disse dagene er det mulig å gi et bidrag til en god sak, og få med en tulipanbukett. Formålet med tulipanaksjonen, er å skaffe penger til noe av det viktigste arbeidet Lions gjør, nemlig å bidra til at barn og unge, gjennom et forebyggende og holdningskapende arbeid, får en trygg og god oppvekst. Siden 1983 har Lions hatt arbeid mot rusmisbruk, på sin nasjonale plan.

Det er bedre å bygge barn, enn å reparere voksne!

Vi sees på fredag og lørdag, ved Coop på Nes, Joker Begnadalen, Joker Hedalen og ved Cirkel K på Bagn.

Lions Club Vassfaret

 


Historielaget med ny nettside

Publisert 13.10.15

Sigrid Haugen

Sør-Aurdal Historielag har fått nettside. Den ligger under Hedalen.no her: http://hedalen.no/historielaget/index.htm Siden er lenket opp under Hovedlenken på denne siden (øverst til venstre)
xxxxxx

------------------------------


Arkiv

HOVEDBILDER

SIDEBILDER

____________________

HISTORISK HJØRNE -
Bilder fra en svunnen tid

                              Reisebrev 

ELDRE OPPSLAG
2002-2021

 


Oktober

 


 

Retningslinjer for ”Begnadalen.no”
Redaksjonsrådet for begnadalen.no

Kontakt oss: Trykk her

                                                                          Nettsideansvar:  Reidar Schlytter