|


    Hovedlenker
På disse sidene presenterer Begnadalen i Sør-Aurdal kommune seg. Målet med tiltaket er å informere bygdefolk og andre interesserte om hva som rører seg i bygda.


Vinteren har ankommet Begnadalen                                                    Foto: Reidar Schlytter

E-post til redaksjonen, trykk her  Redaksjonen Begnadalen.no

      B
    Eksterne lenker

Skolene i Sør-Aurdal


Forum, si din mening

Kjøp og salg 

Hva skjer i Begnadalen
Været i
Begnadalen                 
Siste oppdatering:  24.10. 2020 kl. 10.40

Annonse:


NES I ÅDAL LEGEKONTOR
-Åpningtider
- Hjemmeside vedr bestilling av 
   legtime m.m.Terminliste ski 2020

Her fimner du terminliste for skiaktiviteter 2020 for
Bagn, Begna og Begnadalen il

Se terminliste, klikk her....


        
Her kan du se nettsiden
til kirkene i Sør-Aurdal
Klikk her....

SA-posten nr 3.  des 2017
Publisert 20.12.17


Tidligere utgaver av SA-posten,
klikk her...

Publisert 06.01.15

Timeplan for  2018, klikk her...

Her kan du se

siden til skytterlaget

Her kan du se siden til Idrettslaget.Her finner du Øveplan for Musikkorpsene, klikk her...

Priser på tjenester Begnadalen.no

Turkarusellen 2016-2017

Her finner du oversikt over Lag og foreninger i Sør-Aurdal


 
r.


 

 

Nyheter


Kirkekonsert til inntekt for kirkens nødhjelp
Publisert 24.10.20

Den 11. november kl 19 blir det meditasjonskonsert i Begnadalen kirke med indiskinspirert musikk

Av Erlend Olderskog Albertsen


Kontrabassist og jazzmusiker Erlend Olderskog Albertsen har brukt koronatida til å studere indisk tromme og vokal og den religiøse musikktradisjonen fra Nord-India,

Dhrupad og inviterer nå til konsert, hvor halvparten av billettinntekter går til Kirkens nødhjelp.

Med denne konserten, gir han en opplevelse som ligger utenfor den hverdagslige sfære, en opplevelse av noe hellig.
«Dette hellige finnes jo i oss alle, og med denne meditative musikken får lytteren en mulighet til å rense seg selv og sine tanker.»

Med seg har han Yoshiko Nakano, som akkompagnerer på det indiske strengeinstrumentet Tanpura. Kontrabassen er også med, som fyller kirkerommet med runde toner.

Dørene åpnes kl 18.30 og billettinngang kr 200,- hvorav halvparten går til Kirkens Nødhjelp.

Betales ved VIPPS til tlf. 41 31 55 43.

Du kan også forhåndsreserve ved å sende kr 200,- til samme tlf. nummer.
Arrangementet gjennomføres i tråd med retningslinjene for smittevern.

Tre brødre med valdres røtter. Invester 15 millioner i ny fabrikk på Begna

 

Brødrene Arild Heimli Johnsen, Cato Johnsen og Thure Johnsen investerer 15 millioner kroner i en ny fabrikk på Begna industriområde.

Bjørn Karsrud 21.10.20

Begna: Det er gladmeldinga som ordfører Marit Hougsrud og fabrikkledelsen i selskapet Trappemakeren AS kunne presentere denne uka. Fabrikken skal produser både trapper og kjøkken.

– Vi håper å kunne komme i gang med produksjonen alt

neste sommer, sier daglig leder i Trappemakeren, Cato Johnsen. Produksjonslokalene skal bygges på ei fem dekar stor tomt, et par hundrekal produsere både kjøkken og trapper.


God stemning: Det var god stemning under møtet i snøværet på Begna. F. v. Stig Solbrekken, brødrene Johnsen og ordfører Marit Hougsrud. Foto: Bjørn Karsrud

Det er ikke bare familietilhørigheta som er bakgrunnen for at selskapet vil etablere seg i Valdres.

– Det er også viktig at det er

kort avstand til Oslo og at kommunen har bidratt på en positiv måte, seier Cato Johnsen.

Kommunen bidrar aktivt

Sør-Aurdal kommune har bidratt med et tilskudd fra næringsfondet på 400.000 kroner. Til torsdagens kommunestyremøte ligger det også på bordet et forslag om å gå inn med 833.000 til nytt strømforsyningsanlegg på Begna sør. Brødrene Johnsen er ellers i dialog med Innovasjon Norge om tilskudd til etableringa.

– Ved etablering av denne bedriften her er vi nær ved målet om realisere ei større treklynge på Begna industriområde, sier Stig Solbrekken. I tillegg til Trappemakeren dreier det seg Begna Bruk AS, Norsk massivtre AS og selskapet til familien Hougsrud som produserer utvendig kvalitetspanel fra seintvoksende skog. Sistnevnte skal reise en egen lagerhall på egen tomt ved industriområdet.

meter sør for Begna Bruk.

Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her...Rei­dar Schlyt­ter: – Kom­mu­nal­di­rek­tø­ren fore­slår å leg­ge ned i Beg­na­da­len og He­da­len gjen­nom hem­me­lig bud­sjett­forslag


Blått lys: Det brenner nok en gang et blått lys for Begnadalen skole. Blir også barnehagen og ungdomstrinnet i Hedalen foreslått nedlagt. Foto: Bjørn Karsrud

 Av Bjørn Karsrud Publisert:21. oktober 2020, kl. 14:21

Kom­mu­nal­di­rek­tø­ren i Sør-Aurdal fore­slår å leg­ge ned Beg­na­da­len sko­le, Beg­na­da­len bar­ne­ha­ge og ung­doms­trin­net i He­da­len gjen­nom sitt for­slag til kom­mu­ne­bud­sjett for 2021.

Sør-Aurdal: Det hev­der Rei­dar Schlyt­ter, le­der i Sør-Aurdal Arbeiderparti og tid­li­ge­re le­der for kon­troll­ut­val­get i kom­mu­nen.

Schlyt­ter vi­ser til in­for­ma­sjon fra po­li­tisk hold.

Her kan du lese mer, klikk her...

Leserinnlegg avisa-Valdres -fra Reidar Schlytter

Hva skjer i Sør-Aurdal

Undertegnede som er leder for Sør-Aurdal Arbeiderparti registrerer stor frustrasjon blant kommunepolitikerne og særlig i Arbeiderpartiets kommunestyregruppe, over kommunedirektørens behandling av saker som er til behandling i kommunestyret. I disse tider dreier det seg om framlegging og behandling av neste års budsjett.

På nytt skjønner jeg at kommunedirektøren har satt på kartet nedlegging av Begnadalen skole og overføring av ungdomstrinnet i Hedalen til Bagn. I tillegg er det sterke signaler om at også barnehagen står i fare for nedlegging.


Her kan du lese hele leserinnlegget, klikk her...

Digital ungdomsklubb
Publisert 21.10.20

Av Eli Torp
Aktivitetsleder
Frivilligsentralen i Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
Tlf: 46 89 37 09
Mail: eli.frivilligsentralen@outlook.comSør-Aurdal ungdomsråd tar koronaepidemien på alvor finner nye digitale løsninger for ungdommene i Sør-Aurdal.
Krornaepidemien rammer oss alle. Sør-Aurdal ungdomsråd har sett på hva dette gjør for ungdommene i kommunen og hva ungdomsrådet kan bidra med.

De ønsket derfor å gi et tilbud, i tillegg til de ordinære ungdomsklubbene i kommunen. De ville opprette en digital ungdomsklubb.

Her kan du lese mer, klikk her...

Teknoklubben/ kodeklubben Sør-Aurdal

Pressemelding

Publisert 16.10.20

Teknoklubben/ kodeklubben sør-Aurdal har ligget i dvale i coronaperioden, men nå fikk First Lego league 2020 liv i oss igjen. Godt å oppleve!

Ungdommene deltar selv om vi vet at det ikke blir like fysisk og spennende turnering som før! Det løser vi ved å gjøre ting mer digitalt! I denne verden hvor digitalisering er nødvendig, er det kanskje bare en positiv effekt! Vi strekker oss lenger!

Corona gjør det vanskelig for ungdommene fjennomføre normale intervjusituasjoner med fremmede voksne, derfor gjør de en nettundersøkelse - men de trenger hjelp av andre til å spre undersøkelsen digitalt.

Her kan du lese mer og link til spørreundersøkelsen. Frist 19.10.20,
klikk her...


Sagn og Soge i Søndre Ourdahl 2020
Publisert 14.10.20

Sør-Aurdal Historielag kan nå presentere et nytt hefte i serien Sagn og Soge. Heftet har kommet ut annethvert år siden starten i 1982. Årets utgave er dermed nummer 20 i rekka.

Som innholdslista viser, byr vi også denne gangen på allsidig stoff fra hele kommunen.


Her kan du lese mer og se hvordan du kan kjøpe Sagn og Soge Anno 2020, klikk her...


ÅRSMØTE
Publisert 13.10.20

Frivilligsentralen i Sør-Aurdal
innkalles til årsmøte,

Mandag 19. oktober 2020, kl.19.00 i Kantina på Tingvoll

Til behandling: Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte 
sendes styret innen 14.oktober 2020
Kan sendes på mail til Frivilligsentralen:
post@sor-aurdal.frivilligsentral.no

Eiere av Frivilligsentralen har mottatt skriftlig melding
om årsmøte. Eiers representanter møter med tale- og stemmerett. Andre med tilknytning til sentralen har møte- og talerett.

Vel møtt.

Mvh

Styret.
Refleksvester til førsteklassingene.
Publisert 10.10.20

Av Olaf Ødegård

En liten refleks kan ofte forhindre store skader, når høstmørket nå kommer snikende, og gjør oss mindre synlige ute i trafikken.

Lions Club Vassfaret har som et av våre formål, å ta vare på spesielt barn og unge, ved å bruke innsamlede midler til å forebygge bl.a. uheldige situasjoner når de minste skal ut i høstmørket.

I mange år har lionsklubben delt ut refleks/refleksvester til førsteklassingene på Nes skole, og skolene i Sør-Aurdal. Også i år har medlemmer fra Lions Club Vassfaret besøkt årets førsteklassinger, og delt ut refleksvester.

Så håper vi alle vil være flinke til å bruke vestene sine når de ferdes ute på denne årstida!
God høst til alle førsteklassingene, og alle våre sambygdinger!


Årsmøte

Publisert 08.10.20

Menighetens årsmøte 2020 avholdes i Begnadalen Kirke etter gudstjenesten

kl 1100 søndag  25 oktober.

Vanlige årsmøtesaker.

Det vil gjennomgang av gudstjenesteordning.

Saker som ønskes tatt opp må være menighetsrådet i hende innen16.10.20.  Velkommen.

 

Begnadalen menighetsråd

                                          Gerd Elin Damslora
Begna Bruk og RingAlm AS får samme ledelse:
Publisert 25.09.20

Daglig leder for begge

Ny daglig leder: Trond Mæhlum i Begna Bruk blir også daglig leder i RingAlm

Av  Susanne Adensfield avisa-Valdres 22.09.20

 STYRELEDER: ATLE NILSEN ER VALGT INN SOM STYRELEDER I BÅDE RINGALM OG BEGNA BRUK, SLIK AT SELSKAPENE NÅ FÅR SAMME LEDELSE. FOTO: PRIVAT

Atle Nilsen er valgt inn som ny styreleder i RingAlm AS og Trond Mæhlum i Begna bruk har overtatt som daglig leder. I sommer kjøpte Almenningssaga, Viken Skog og Borregaard 100 % av aksjene i selskapet.

Her kan du lese mer, klikk her...


Jaktmesse i Begnadalen kirke

Publisert 25.09.20

Høstens tradisjonelle jaktmesse og presentasjons av årets konfirmanter

Av Trine Adde Hansebakken

Alle ble tatt imot i våpenhuset, for innskriving, med evnt smittesporing i forhold til pandemien. Jaktmesse har blitt en årlig tradisjon i Begnadalen.


Fra venstre: Signe prest, Elias Hansebakken, Haakon Bordewich Strøm, Oscar Venåsen Korsmo og Melina Myra Lien

Her kan du lese mer, klikk her....


Konfirmanter i Begnadalen høsten 2020
Publisert 22.09.20

Fra vesntre: Signe prest, konfirmantene Kristin Helene Hassel Martinsen, Wegger Kristoffer Bergsrud, Eskil Brustad, Harald Hougsrud, Ole Terje Gabrielsen og Anne Kvåle Garthus.

      Konfirmasjon i Begnadalen kirke
                          20.09.20


Reidar Schlytter

I dag er det en stor dag for 6 konfirmanter i Begnadalen. På grunn av koronasituvasjon er det begrenset hvor mange som kan være til stede under sermonien, derfor har iikke Begnadalen.no prioritert å være til stede for å ta bilder. Derfor oppfordres foreldre eller gjester å ta bilder som sendes Begnadalen.no i ettertid slik at vi får se bilder av årets konfirmanter.

De 6 konfirmantene er:

Wegger Kristoffer Bergsrud
Eskil Brunstad
Ole Terje Gabrielsen
Anne Kvåle Garthus
Harald Hougsrud
Kristin Helene Hassel Martinsen

Begnadalen.no gratulerer med dagen til konfirmantene.Nytt tak på Begnadalen skole
Publisert 20.09.20

Av Reidar Schlytter

Vi har tidligere omtalt legging av nytt tak på Begnadlen skole, se innlegg ved å klikke her...

Det nye taket er nå ferdig og skolen framstår som en fin skole. Ja kanskje det beste skolen i Sør-Aurdal bygningsmessig. Vi takker
Einar og Asbjørn for et godt arbeid med å legge nytt tak.


Her kan du se flere bilder, klikk her...Samferdselssjefen i Innlandet besøker Valdres-kommunene

Publisert av Reidar Schlytter 01.07.2020.

Fire dager er satt av til befaringer på fylkesvegnettet i de seks kommunene.

Du kan lese hele saken som er ontalt på Hedalen.no, klikk her...

Ordfører Marit Hougsrud (Sp) og varaordfører Olav Kristian Huseby (H) møtte sist tirsdag Aud Riseng på Piltingsrud Gard, der hun overnattet. Så var kjøreturen i Sør-Aurdal slik:

Se på den etterlengta nye gang og sykkelveien som er laget bort til Begna Bruk.
Deretter gikk turen videre ut på E16, der politikerne passet på å nevne at det mangler et stykke med gang og sykkelveg (selv om Riseng ikke har noe med europaveger å gjøre).

For Begnadalen er det svært viktig å sette fokus på videreføring av gangveien i Begnadalen. Dette er tatt opp flere ganger i spørretimen i kommunestyremøtene, men administrasjon gir et intetsigende svar.

Vi er derfor fornøyd med at ordfører Marit nevner denne saken under besøket fra Aud Riseng og håper at administrasjon i kommunen setter saken ordentlig på kartet slik at Statens vegvesen får begynt å planlegge/og budsjettere denne gang- og sykkelveien.

Som kjent er kommunen definert som en trafikksikker kommune og nevnte veistrekning ca 2,5 km må sikres bedre for de myke trafikkanter så snart som mulig. Begnadalen.no har mottatt mange bekymringsmeldinger vedr denne veisetrekningen og håper at noen tar ansvaret for å få fortgang i planleggingen av videreføring av gang og sykkelveien på strekningen Flatbråtesvingen - Hougsrud bru.


Mang­ler bare tre ki­lo­me­ter: Vil ha for­len­ging av gang- og syk­kel­ve­gen i Beg­na­da­len

 

Inn i planene: Trine Adde Hansebakken vil ha forlenging av gang- og sykkelvegen i Begnadalen inn i vegplanene. Foto: Bjørn Karsrud

Avisa Valdres av Bjørn Karsrud   Publisert: 21. mai 2020,

Tri­ne Adde Han­se­bak­ken øns­ker å for­len­ge gang- og syk­kel­ve­gen i Beg­na­da­len sør­over mot krys­set ved Haugs­rud bru.

Her kan du lese mer, klikk her....

Historielaget med ny nettside

Publisert 13.10.15

Sigrid Haugen

Sør-Aurdal Historielag har fått nettside. Den ligger under Hedalen.no her: http://hedalen.no/historielaget/index.htm Siden er lenket opp under Hovedlenken på denne siden (øverst til venstre)
xxxxxx

------------------------------

Arkiv

HOVEDBILDER

SIDEBILDER

____________________

HISTORISK HJØRNE -
Bilder fra en svunnen tid

            Reisebrev 

ELDRE OPPSLAG
2002-2020

 Oktober


© 3 brødere Investerer 15 millioner i ny bedrift på Begna.
© Reidar Sclytter: Kommunedirektøren foreslår å legge ned Begnadalen og Hedalen skoler
© Leserinnlegg i avisa-Valdres Hva skjer i Sør-Aurdal
© Digital Ungdomsklubb i Sør-Aurdal
© Sagn og Soge i Søndre Aurdahl 2020

 


 
Retningslinjer for ”Begnadalen.no”
Redaksjonsrådet for begnadalen.no

Kontakt oss: Trykk her

                                                                          Nettsideansvar:  Reidar Schlytter