Hovedlenker
Nettside til
Mitt Sør-AurdalPå disse sidene presenterer Begnadalen i Sør-Aurdal kommune seg. Målet med tiltaket er å informere bygdefolk og andre interesserte om hva som rører seg i bygda.


Begnadalen                                                         Foto: Magne Damslora


BE-post til redaksjonen, trykk her  Redaksjonen Begnadalen.no

eller e-post: .schlytte@online.no

      B
    Eksterne lenker

Skolene i Sør-Aurdal


Forum, si din mening

Kjøp og salg 

Hva skjer i Begnadalen
Været i
Begnadalen                 


Siste oppdatering
: 27.09.23


Annonser:        

Er du vår nye redaktør?

Publisert av redaksjonsrådet 17.07.22

Begnadalen.no er på utkikk etter en ny redaktør for å overta etter Reidar Schlytter, som nå gir seg.

Nettsiden en en flott platform å vise frem alt det fine vi har, og det som skjer i dalen vår.

Det er en godt opparbeidet side som er enkel å bemanne. Bygdefolket sender inn stoff, eller du selv ordner dette om du er til stedet. 

Begnadalen.no har blant annet egen pc og kamera som vil følge med jobben. Til redaktørjobben gis godtgjørelse etter frivillighets grensen.

Vi håper med denne annonsen å vekke en interesse i noen som kunne tenke seg å overta denne oppgaven.

Har du spørsmål, eller lurer på noe relatert til denne jobben, ta gjerne kontakt med:

Reidar Schlytter (redaktør)                  tlf. 918 24 688

Halstein Heiene (redaksjonsrådet)        tlf. 992 65 850

Hans Allergoth (bygdeutvalget)            tlf. 902 22 083    


Resultater klubbrenn i 2021 klikk her...


NES I ÅDAL LEGEKONTOR
-Åpningtider
- Hjemmeside vedr bestilling av 
   legtime m.m.Terminliste ski 2020

Her fimner du terminliste for skiaktiviteter 2020 for
Bagn, Begna og Begnadalen il

Se terminliste, klikk her....


        
Her kan du se nettsiden
til kirkene i Sør-Aurdal
Klikk her....Her kan du se

siden til skytterlaget

Her kan du se siden til Idrettslaget.Her finner du Øveplan for Musikkorpsene, klikk her...

Priser på tjenester Begnadalen.no

Turkarusellen 2016-2017

Her finner du oversikt over Lag og foreninger i Sør-Aurdal


 
r.


 

 


Nyheter


Publisert 27.09.23
HEDALHIEIMENS VENNER 0RIENTERER OG ØNSKER INNSPILL FRA BEGNADALEN OG HEDALEN

Publisert av Elling Fekjær 18.09.23

1 Sør-Aurdal er vi så heldige å ha 2 velfungerende bo-og servicesenter -Solbraut for Øvre del av kommunen og Hedalsheimen for Begnadalen og Hedalen.

Her har hjemmesykepleien sine baser og sentrene skal være et senter for folket som søker geografisk til disse to bo- og servicesentrene. Sentrene skal fylles med god omsorg og meningsfulle aktiviteter.

Kommunen gir gode tjenester med utspring fra sentra. Den kulturelle spaserstokken arrangerer her flere ganger årlig fine kulturarrangement. Frivillige lag og foreninger støtter opp etter beste evne med arrangement og andre tjenester. For mange år siden bie Hedalsheimens venmr etablert av noen ildsjeler. Venneforeningen har skapt trivsel og aktivitet for beboerene ved Hedalsheimen .

Styret ønsker å spille på lag med beboere ved Hedalsheimen de ansatte ved Hedalsheimen og hjemmetjenesten, brukere av tjenestene ved bo-og servicesenteret, lag og foreninger i Begnadalen og Hedalen, enkeltpersoner og andre som Ønsker å bidra med noe i venneforeningens arbeid

Har du eller dere forslag til aktivitet, arrangement eller noe venneforeningen bør gjøre, ta kontakt med en av oss i styret.

Følgende plan for resten av 2023:

-Venneforeningen lager i stand en hyggelig og gratis kaffestund for beboere på Hedalsheimen den første søndag i måneden

-mandag 16. oktober kl 17.00 vil Henning Andersen komme med fela si. Henning har mye slekt i Begrnadalen og Hedalen og mye av hans musikk kommer fra disse bygdene. Set blir servert kaffe og kaker. Arrangementet er gratis og åpent for eldre over 80 år som bor i Begnadalen og Hedalen. 


-lørdag 18. November kl 15.00 vil vemeforeningen arrangere gratis middag med allsang og kaffestund for beboere ved Hedalsheimen og eldre over 80 år i Begnadalen og Hedalen. Her er det bindende påmelding

Her kan du lese hele innlegget fra Venneforeningen, klikk her...

NB, Det kommer mer informasjon om arrangementene
16. oktober og 18. november.


Fotballkamper på Begnadalen stadion

Publisert av Grethe Stensrud 16.09.23

Mandag 11/9 spilte G09 kamp i Begnadalen. Det ble seier til HeBe! 🏅

På en annen del av banen hadde G08 trening  

Begge lagene har spillere fra Hedalen, Nes og Begnadalen. Supert med samarbeid 🤩 

KAMPER KOMMENDE UKE: 

mandag 18/9 kl. 18.00. G09

Onsdag 20/9 kl. 17.30. G08 (miniturnering)

Søndag 24/9 kl. 17. J12. 

Kiosken er åpen! 
Kom å heie på spillerne, og nyt samtidig en kopp kaffe og nystekt vaffel 🧇☕

                               Velkommen!

 
Rockefestival på Bagn 23.september 2023.

                       BUSSTRANSPORT.

Publisert av Olav Kristian Huseby 15.09.23

Stargazer, Wildnite og Razorbats spiller på en minifestival arrangert av Bagn Rock.

For at flest mulig av oss skal få med oss denne begivenheten settes det opp buss fra sørre delen av kommunen.

Rute fra Storruste i Hedalen, via Begna og til Bagn. Avreise kl 19.00 (fra Storruste) med avtalte stopp oppover dalen. Vi vil plukke opp folk underveis og justere ruta etter hvor de som har kjøpt billetter bor.

Billetter til festivalen kjøper du her, klikk her...

Billetter til bussen kjøper du ved å sende en sms til 91798018.

Betaling med Vipps.

Bussbillett ur retur kr 170,-person (uansett kjørelengde).

Turarrangør: Mitt Sør-Aurdal SA                                                              

      Slik ble valget i Sør-Aurdal

Publisert av Reidar Schlytter 13.09.23

Slik ble partifordelingen til det nye kommunestyret:  Senterpartiet: 10, Arbeiderpartiet: 5, Fremskrittspartiet: 2 og Høyre: 2.

Etter at valgstyret har talt opp forhåndsstemmer som er avgitt i andre kommuner, samt finjustert for en del slengere, er det klart at Senterpartiets siste mandat går til Arbeiderpartiet.

Sikre plasser i kommunestyret rangert etter hvem som fikk flest stemmer i hvert parti:

Faste representanter

Rangering i partiet

Parti

Marit Hougsrud

1.

Sp

Svein Erik Wold

2.

Sp

Arnstein Li

3.

Sp

Ragnhild Kvale

4.

Sp

Oddvin Sørbøen

5.

Sp

Per Tørris Holde

6.

Sp

Lars Erik Thorsrud

7.

Sp

Bodil Øyhus Pihl

8.

Sp

Henning Mikkelsgård

9.

Sp

Roger Kjensrud

1.

Ap

Catrine Hagen

2.

Ap

Ola Jonny Fossholt

3.

Ap

Kjell Eriksen

4.

Ap

Steinar Østgård

5.

Ap

Inger Lise Damslora

6.

Ap

Inger Marie Sørum

1.

FrP

Line Solgunn Sandli

2.

FrP

Ståle Borgersen

1.

H

Asle Mikkelsgård Trædal

2.

H

Nå gjenstår forhandlinger og konstituering. Valget blir formelt godkjent av det sittende formannskapet 28. september. Første kommunestyremøte for de nyvalgte kommunestyrerepresentantene er satt til 12. oktober.Kommunevalget 2023

Publisert av Kjell Eriksen, listekandidat for Arbeiderpartiet 08.09.2023.

Jeg har nå vært med en periode som representant for Tverrpolitisk. Når jeg nå har meldt meg inn i AP og stiller nederst på AP sin liste, er det fordi jeg gjerne vil engasjere meg, og ikke nødvendigvis som en del av kommunestyret.

Jeg har vært førstereisgutt denne perioden og har reagert på en del ting jeg gjerne skulle ha fått til en forandring på.

Senterpartiet har hatt full kontroll denne perioden sammen med Høyre, og det har uroet meg at det stadig blir snakk om sentralisering. Det betyr at “alt” skal til Bagn.

Selv tror jeg at det farligste vi gjør, er å utarme bygdene. Da vil kommunen etter hvert bli så liten av vi ikke kan stå alene. Hva skjer da: Jo, det aller meste av offentlige arbeidsplasser vil bli flyttet ut av kommunen, og det vil først og fremst gå utover Bagn som sentrum.

Det bekymrer meg at vi som politikere ikke bedriver politisk arbeid, men overlater det meste til administrasjonen. Dette er farlig siden kommunestyret er kommunens øverste organ, og kjernen i folkestyret. At vi som kollegium ikke styrer, skaper rom for at enkeltpersoner og grupper kan drive usunn påvirkning.

Heldigvis har vi mye dyktige folk i administrasjonen, men jeg tror det vil være bedre både for kommunen og for administrasjonen om vi som politikere styrer slik det var ment at vi skulle.

I kommunestyret må vi lære å være uenige. Vi må respektere hverandre med de meningene vi har. Vi må la kunnskap styre – og ikke synsing. Vi må sette pris på at vi er forskjellige, og at vi trenger hverandres meninger for å få saker belyst så bredt som mulig.

Jeg må få komme i kommunestyret med “Hedalshatt” og respektere at andre kommer meg utgangspunkt i bygda der de bor. Men jeg må lytte til alle argumentene, og så må vi prøve å lande på det som er best for helheten. Dette har vært helt fraværende denne perioden. Alt har vært avgjort i administrasjonen og i gruppemøtet til Høyre og Senterpartiet.

Ideologisk kunne jeg vært med i alt fra SV til Venstre. Når jeg her i kommunen landet på Arbeiderpartiet –og ikke Senterpartiet, er det fordi jeg har fått stor respekt for de menneskene som representerer AP, og fordi jeg ikke så hvordan jeg skulle kunne påvirke innad i SP, slik at styringen og åpenheten ble bedre.

Jeg ønsker det nye kommunestyret lykke til og håper at det i neste periode blir arbeidet på en annen måte.

Kjell EriksenTre grunner til å stemme Høyre 

Publisert av Magnhild Huseby Bolstad, 3. kandidat for Høyre i Sør-Aurdal 07.09.2023.

Valgdagen nærmer seg med stormskritt. Her kommer tre grunner til hvorfor jeg mener det er stemmeseddelen til Høyre du bør legge i valgurnen.

Fem dagers skole for alle barn

Høyre ønsker fem dagers skoleuke for alle barn i Sør-Aurdal. Høyre har hatt dette i programmet også for inneværende periode og har vært en pådriver for å få opp saken til politisk behandling. Vi vil arbeide for at fem dagers skole for alle barn blir en realitet i neste periode.

Privat eiendomsrett

Høyre mener det er grenser for politikk. Retten til å bestemme over egen eiendom er grunnleggende for et godt samfunn. Inngrep i eiendomsretten krever en særlig begrunnelse. Høyre ønsker å styrke eiendomsretten og gi grunneiere økt innflytelse på forvaltning, regulering og bruk av arealer.

Forandre for å bevare

Høyre er opptatt av å være i forkant av utfordringene. Selv om ting fungerer i dag, kan det være grunner til å gjennomføre endringer likevel. Vi kaller det «forandre for å bevare». Høyre er et konstruktivt styringsparti som ikke er redd for å ta de store beslutningene.

Mange har allerede lagt stemmesedlene i valgurnen. Hvis du ikke har gjort det, anbefaler jeg å være en del av vårt viktige demokrati. Husk at det både er kommune- og fylkestingsvalg.

Godt valg!

Magnhild Huseby Bolstad

3. kandidat for Høyre i Sør-AurdalKommunevalget 2023

Publisert av Steinar Østgård, 4. kandidat for Sør-Aurdal Arbeiderparti 07.09.2023.

Som en stolt representant for Arbeiderpartiet i Sør-Aurdal er mitt hovedfokus å jobbe for våre innbyggeres beste. Vi forstår viktigheten av å opprettholde lokale arbeidsplasser, styrke helse- og omsorgstjenestene våre og investere i utdanning for våre barn. 

Vi vil også fortsette å kjempe for å sikre at Sør-Aurdal blir et mer bærekraftig og inkluderende samfunn for alle. La oss sammen bygge en kommune hvor rettferdighet, solidaritet og fellesskap er grunnleggende verdier som styrer vår politikk.

Mitt synspunkt er at vi må jobbe for å opprettholde og styrke velferdstjenestene, sikre gode arbeidsplasser, og ta vare på den unike naturen og kulturarven som Sør-Aurdal har å by på. 

Sammen kan vi bygge en mer rettferdig og inkluderende fremtid for alle innbyggere i kommunen.

Vi har akkurat vært gjennom ein flom og fått skader på ungdomsskolen vår i Bagn, og vi må bestemme oss for hva vi skal gjøre med den. 

Jeg mener vi skal beholde skoler i Hedalen og Bagn. SFO- og barnehage-tilbud i Hedalen, Begnadalen og Bagn/Reinli. 

Som reinling så ønsker jeg jo å beholde Reinli barnehage. Den er både stor og har fine uteområder for våres aller minste. Og med ny vei til Reinli bør barnehagen bestå der den er nå. 

Bruk stemmeretten og stem for rettferdighet, solidaritet og fellesskap🌹

Godt valg!

Steinar Østgård, 

4. kandidat for Sør-Aurdal Arbeiderparti 


                            
Mikkjel Fønhus Natur og Miljøfestival

Publisert av Reidar Schlytter 06.09.23

15. til og med 17. september arrangeres Natur og Miljøfestival Bagn i Valdres.  Det blir et rikholdig program med åpning på fredag kveld med visning av gamle spillefilm Trollelgen. Den er restaurert av Kalle Furst. Staut har satt musikk til og skuespiller Cato Skimten Storengen leser teksten.

Det blir åpning av ordføreren og avduking av en liten hemmlighet denne kvelden. Lørdag har vi program  hele dagen. Mange kjente forfattere og naturkjennere holder foredrag.

Hele programmet finner du på hjemmesiden www.mikkjelfonhus.no

Husk å bestille billetter på www.deltakelse.no


Gladnyhet, nå blir det billigere barnehage.

Publisert av Reidar Schlytter 06.09.23


Etter samtale med arbeiderpartiets ordførerkandidat Cathrine Hagen,  kommer hun med en gladnyhet som er et historiusk løft for alle familier som har barn i barnehagene.

Nå kutter vi prisene på barnehager! Fra neste høst skal det ikke koste mer en 2.000 i måneden for barnehageplass noe sted i Norge. Og i Sør-Aurdal kutter vi prisen enda mer-til kun 1.500 kroner pr måned. For en feamilie med to barn i barnehagen betyr dert at prisen reduseres med mer en 25.000 kroner året. Med dette blir Sør-Aurdal billigere en vår nabokommuner Nord-Aurdal og Ringerike.

                        Stem Arbeiderpartiet.

Kjøretøytreff på Sør-Aurdalsheimen, Storebruvegen 33 Bagn

Publisert av Ole Kristian Huseby 04,09.23

Kjøretøytreff søndag 10. september 2023 kl 11.30 - 14.00 Kjøretøytreff for å møte våre eldste innbyggere. De som hadde de gamle bilene når de var nye, de som hadde de første bilferiene og de som har de beste historiene.

Er været godt møtes vi ute blandt bilene, er det litt rusk så setter vi opp noen telt. Kanskje noen også vil være med på en kjøretur.

Treff for alle med interesse for kjøretøy. Ingen aldersgrenser for deltakere eller kjøretøy.

For informasjon: post@mittsoraurdal, tlf/sms 91798018


Publisert 04.09.23

Jul med Valdresmål

Konsert i Begnadalern kirke 07. desember 2023, bestill billetter på: www.valdresjul.no                                            Ny frist fort påmelding, 20.10.23Grendacup Lørdag 02.09.23

Publisert av Begnadalen IL 31.08.23

På lørdag er det grendacup på Bagn! Det hadde vært gøy om vi får til lag i år også 🥰

Gi beskjed til Grethe Stensrud  Om du vil være med! ⚽️

Her kan du lese informasjon fra Bagn Idrettslag vedr Grendacupen, klikk her...

                                

Publisert av Grethe Stensrud 30.08.23

Bingo. Mandag 4/9 rigger vi oss til i peisestua å spiller radiobingo på Valdres Radio 💯🙌

Vi åpner dørene kl. 19.00, men oppmøte må være senest 19.15! Bingoen starter 19.30!

Blokker og tusjer kan kjøpes på Bruktbua!

Vi har enkel bevertning!

Inngang kr. 20.

Ta med en venn, en innflytter, nabo eller hvem du vil og bli med

(Aldersgrense 18 år)

Hilsen oss i bygdeutvalget 😊

                     
Innlegg fra 2. kandidaten til
Sør-Aurdal Arbeiderparti

Publisert av Roger Kjensrud 27.08.2023.

Etter min første periode som kommunestyre representant stiller jeg til valg i høst som 2. kandidat for Sør-Aurdal Arbeiderparti, bak en meget god ordførerkandidat, Cathrine Hagen.

I helgene frem mot valget vil jeg sammen med mine partikolleger bli å se rundt om i kommunen slik at du kan møte oss for en prat om hva du mener er aktuelt i lokalpolitikken, samt å høre om vårt valgprogram og hva våre standpunkt og visjoner for Sør-Aurdal kommune er.

Her kan du lese mer fra Roger sitt innlegg, klikk her...Publisert av Odny Grete Strandbråten 17.08.23


                                                 
I uke 34 0g 35 er det gratis trening?
Her kan du lese mer vedr betingelser og våre treninger, klikk her...
Ungdomsskolen flyttes til Begnadalen skole


Publisert av Reidar Schlytter 15.08.23

Flom som følge av uværet «Hans» har gjort så stor skade på Sør-Aurdal ungdomsskole at en må finne alternative undervisnongslokale for elevene. Dette løste seg ved at en  nå tar i bruk den nedlagte skolen i Begnadalen.

Det er ordnet med skoleskyss for elevene fra  Innlandet fylke, og det foregår nå stor aktivitet med flytting av møbler og reingjøring av skolen i Begnadalen. 

Alt skal være klart til skolestart.
                   
Publisert av Åse Østgård Hagen 14.08.23

Kongevandring fra Olavkjelda til Leirskogen kyrkje

                      
                               NORGE I TUSEN ÅR

Her kan du lese mer om vandring langs Kongevegen den 27. august 2023 kl 16.00, klikk her...                          

Vi inviterer alle kunder som er berørt av uværet «hans» til informasjonsmøter

Publisert av Steinar Skjerve 14.08.23

Representanter fra skadeavdelingene til Gjensidige samt ansatte i Gjensidige Valdres vil være til stede. Det vil også være mulighet for individuelle samtaler

Foreløpig Agenda

 1. Forsikring ved naturhendelse
 2. Begrep, ord og uttrykk
 3. Aktørene
 4. Gjensidige ved hendelse
 5. Skademelding
 6. Forskjellige dekninger

Bagn mandag 14. august kl 17 i Sør-Aurdalshallen

Fagernes tirsdag 15. august kl 17 Scandic Valdres

Møt opp på det møtet som passer best for deg. Det er ingen påmelding.

Kontorene våre på Bagn og Fagernes er åpne

Informasjon om ekstremværet Hans – samt link til å melde skade

Informasjon i forbindelse med ekstremværet Hans | Utsatte områder - Gjensidige

Våre møter er mest tilpasset de som har forsikringer hos oss, men åpent for alle som ønsker

Velkommen!Flere bilder fra flommen

Publisert av Halstein Heiene  09.08.23


Ved Hougsrudbrua kl 07.40 i dag


Ved Grimsrudbrua


Det flomer over ved Grimsrudbrua

                                                    

Kl. 18.00 - Oppdateringer tirsdag 8. august - ekstremvær

Publisert av Sør-Aurdal kommune 08.08.23

Her følger en logg som oppdateres gjennom dagen.

Bruk beredskapstelefon 61 34 85 05 ved henvendelser til krisestaben.

Sist endret 08.08.2023 17.56

Status fra krisestaben kl. 18.00: 

Oppdatering etter jordraset i Spangrud:

 • Alle i byggefeltet er evakuert til i morgen (onsdag), ny vurdering tas i samarbeid med geolog på onsdag. 
 • Det er ikke meldt om skadde og ingen er omkommet. 
 • Geolog er rekvirert for å vurdere forholdene i Bagn.  
 • Bagnslinna ved undergangen under E-16 er stengt, det jobbes for å åpne veien 
 • Tellatn i Bagn er stengt 
 • Prognosen for vannstand i elva er uendret jf. Status kl. 14.30, og vi oppfordrer alle til å gjøre vurderinger ut fra dette, og eventuelt evakuerer seg selv. Kontakt i så fall kommunen på tlf. 61 34 85 05. 
 • Kokepåbud av drikkevann i Bagn sentrum 
 • Austsidevegen, Reinlivegen og Skarovegen er fremdeles stengt 
 • Det jobbes for å holde vegen gjennom Liagrenda åpen 
Her kan du lese mer fra kommunens hjemmeside, klikk her....


                                                         

                                                                

Store nedbørsmegder i Sør-Aurdal

Publisert av Reidar Schlytter 07.08.23

Nå har uværet Hans nådd Sør-Aurdal og det har nå bøttet ned i snart et døgn. Dette merkes, og på hjemmesiden til kommunen finner du mer informadsjon.

Det er to veier som nå er stengt:
 
Fv 2458 dvs Austsidevegen ved nordre Grimsrud og den kommunale Skarovegen.


Her noen bilder fra flommen som er utløst av det kraftige regneværet:Her kan du se flere bilder, klikk her...


Motbakkeløpet "Puttekollen opp" er avlyst.

Publisert av Per Ivar Nybakke 07.08.23

Det planlagte mottbakkeløpet "Puttekollen opp" som var planlagt til 27.. august, er avlsyt i år på grunn av dårlige forhold mot toppen etter hogst.

Vi satser på bedre forhold neste år.


                                                  


Publisert 03.08.23


Til Norway cup

Publisert av Øystein Fossholt 30.07.23Etter lang planlegging står Norway Cup for dør med 45 barn, 8 trenere/ lag ledere. 

Vi har fire lag som drar til Oslo, 

Jenter 13-14 år 

Gutter 11.  ( to lag)

 Gutter 14  

 Jentelaget vårt består også av jenter fra Begnadalen IL

Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her....Stor vannføring i Begna

Publisert av Chr. Rustebakka 27.07.23

Etter kraftig regnevær noen dager har Begna elv vokst seg stor og kraftig.Her noen bilder fra elva. Kl 16.00 i ettermiddag hadde Begna vannføring på 288 m3sek. I tillegg sidetilsig sør for Bagn.
Her kan du se flere bilder fra Begna elv, klikk her...
Påmeldingsfrist 01. september 2023


En helaftens TV-kveld med Begnadalen TV

Publisert av Hans Allergoth 19.06.23

Lørdag 17 juni var det revy levert av ungdomsrevyen. Med revy tittelen "En helaftens TV-kveld med Begnadalen TV, viste de sine egenlagede sketsjer.

Her kan du lese mer og se flere bilder fra forestillingen, klikk her...


Kulturprisen tildeles Ørnulf Juvkam Dyve

Publisert av Sør-Aurdal kommune 13.06.23

 

Kulturprisvinner Ørnulf Juvkam Dyve og ordfører Marit Hougsrud. Foto: Marit Hougsrud

Formannskapet har gjort enstemmig vedtak om at Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023 skal tildeles Ørnulf Juvkam Dyve.

Prisutdelingen finner sted på kulturkvelden fredag 24. november 2023 i Sør-Aurdalshallen.

I år ønsker Sør-Aurdal kommune å hedre Ørnulf Juvkam Dyve med tildeling av Kulturprisen. Ørnulf er en kunstner av de sjeldne. Han har et stort engasjement for sang-, musikk-, kunst- og kulturlivet og brenner for et trygt og inkluderende ungdomsmiljø. Ørnulf vil at alle skal ha det bra! 

Her kan du lese mer på kommunens hjemmeside, klikk her….

Dugnad på gressbanen i Begnadalen


Publisert av Per Ivar Nybakke 18.06.23

Tirsdag  13. juni  gjennomførte idrettslaget dugnad på  gressbanen i Begnadalen  (Begnadalen stadion)  Arbeidesoppgaver som ble gjennomført var bl. annet klipping av banen, rydding av busker og kratt i skråninjgen ned mot banen.Hre kan du lese mer og se flere bilder, klikk her...

Publisert 14.06.23Her kan du også lese informasjon om brannfare på kommunenes hjemmeside, klikk her...

Rasteplass langs E16 Muggedøla i Begnadalen

Publisert av Reidar Schlytter 13.06.23

Chr. Rustebakke sendte meg noen bilder fra rasteplassen ved Muggedøla i Begnadalen. Statens vegvesen er i ferd med å oppgradere plassen og dette arbeidet skal stå ferdig til fellesferien starter.


Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her....Publisert av Grethe Stensrud 12.06.23


Påmeldingsfrist 01. september 2023

Publisert 12.06.23


Fire konfirmanter i Begnadalen kirke 10.06.23

Publisert av Reidar Schlytter 11.06.23

Følgende konfirmanter ble konfirmert i Begnadalen kirke, lørdag 10.06.23.

Eira Linnea Allergoth, Vebjørn Berghsrud, Sivert Gabrielsen og Annika Grøvslien Kolsrud


Foto : Grethe Stensrud

Pressemelding fra Ungdomsrevyen

Publisert av Sonja Bordewish 05.06.23

Ungdomsrevyen Sør-Aurdal serverer Begnadalen TV med kjente innslag

Ungdomsrevyen Sør-Aurdal slår til igjen på andre året. Gjennom høsten og vinteren har vi lekt oss frem til årets forestilling. Vi har fokus på trivsel og lek og samhold, og sakte men sikkert ble årets skjetsjer til, og temaet for forestillingen ble TV programmer.

Foto: SebStian Hansen, fra en sketsj med Elinor Hougsrud, Eira Allergoth, Jan Olav Grimsrud og Amalie Skogly. Bilder  ble tatt på UKM Valdres i februar 2023.

Det inviteres derfor til en knallfin TV-kveld, som topper NRKs gullrekke med glans. Ungdommene har lekt seg frem til sine varianter av forskjellige programmer vi alle kjenner fra TV-ruta.

Her kan du lese mer og se plakat, klikk her...DUGNAD PÅ GRESSBANEN 13. JUNI KL. 18.00

Publisert av Grethe Stensrud 02.06.23


OPPGAVER:

Rive buene og kjøre de vekk. Vaske kiosk. Skjære ned kratt. Henge opp nett.

Diverse:

Fint om noen kan ta med ryddesag, greinsaks, bil eller traktor med henger og rive. Vi tenner opp i grillen og håper alle vil ta med noe å grille til eget bruk. Ta med drikke også.

Vi ordner kaffe og kake.

Er det noen oppgaver du kan gjøre, men datoen passer ikke så gi oss beskjed!

Idrettsforbundet krever at alle som er med på dugnad må skrive under på egenerklæringsskjema, vi tar med disse.

 Håper vi sees, store som små!


Hilsen oss i Begnadalen idrettslag


                                                 Pressemelding fra Vennepunktet om Teknoklubben Sør-Aurdals Team Enkelt sin opplevelse i Marokko 17.-20. mai 23

 

Publisert av Sonja Bordewich 01.06.23


De fleste nordmenn feiret 17 mai ikledd finstasen og med is i hånden, for Team helt enkelt fra Sør- Aurdal bestående av Sivert Gabrielsen, Knut Kvåle Garthus, Jan Olav Grimsrud og Harald Ruud ble nettopp denne viktige dagen og påfølgende dager brukt til å reise til Marrakesh.


Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her...På tur til det store utlandet

Publisert av Reidar Schlytter 18.05.23

PÅ hjemmesiden til Teknoklubben finner vi god informasjon om ungdommer som har  klart å  teste ut ny teknologi, være med å skape nye løsninger og oppleve  mestring på mange plan som har reseultert at de i Lego League gikk videre i regional finale til skandinavisk finale  og ble valgt ut til å representere Norge i Marokko.

Det blir en spennende tur for de flotte ungdommene,  og de er nå kommet fram til Marokko, se bilder nedenfor.

Vi ønsker dere lykke til med konkurransen.
Flere bilder fra 17. mai feiringen i BegnadalenHer kan du se flere bilder fra feiringen av nasjonaldagen i Begnadalen. Bilder innsendt av Grethe Stensrud og Therese Viken Brenden, klikk her...17. mai feiring i Begnadalen

Publisert av Reidar Schlytter 17.05.23

Feiring av nasjonaldagen i Begnadalen ble gjennomført på tradisjonel vis, med flaggheising  v/kirken kl 08.00. Gudstjeneste v/Helge Hartberg.

Nedlegging av krans på minnesmerke, og 17. mai tog med musikk fra Bagn og Begnadalen musikkorps.

Dagens hovedtaler var ordførerkandidat Cathrine Hagen

Det var strålende sol, men litt kald vintertrekk, men det satte ikke demper på arrangementet som var stelt i stand med god hjelp fra 17. mai komiteen og bygdeutvalget, som hadde lagt til rette  for at alle skulle kose seg. Barna fikk is og godteri, mens de voksne kunne kjøpe kaffe , kaker og ikke minst varme pølser.Hert kan du lese mer og se flere bilder fra feiringen av dagen i Begnadalen, klikk her...

Dugnad i Begnadalen

Publisert av Therese Viken Brenden 10.09.23

Mandag 8.mai hadde Bygdeutvalget og menighetsrådet dugnad på kirkegården og skoleplassen til 17.mai.. 40-50 store og små møtte opp for å være med å rake, vaske og rette opp gravstøtter.. kaffe, kaker og sosialt samvær når vi var ferdige.Her kan du se flere bilder fra dugnaden, klikk her....
Markering på Frigjøringsdagen i Sør-Aurdal

Publisert av Halstein Heiene 08.05.23

Frigjøringsdagen i Norge er 8. mai. Datoen markeres hvert år til minne om frigjøringen etter fem års tysk okkupasjon av Norge under andre verdenskrig fra 1940 til 1945. Tirsdag 8. mai 1945 kapitulerte Nazi-Tysklands militære styrker etter nederlaget for de allierte i Europa.

I Sør-Aurdal ble dagen markert ved tale og nedleggelse av blomster av ordfører Marit Hougsrud og Kristian Bergsund bl annet ved  Islandsmoen, Vangen på Bagn og fra kirkegården på Bagn. Det siste fra gravstedet til de to russiske fangene som ble henrettet av tyskerne ved Breidablikk. Foruten Marit og Kristian er det to representanter fra HV 05.Her kan du se flere bilder, klikk her....
Skogplanter

Publisert av Chr. Rustebakke 05.05.23

Om kort tid kommer skogplantingen for området i gang. Distrikslageret for Valdres i Rustebakke er nå fyllt opp og mannskapet er på tur hit for å ta fatt på en stor jobb. 

Her kan du se mer fra hjemmesiden til Skogplanter Østnorge AS som  er Norges største leverandør av skogplanter,
klikk her...
Publisert av Reidar Schlytter 04.05.23

Alle dokumenter vedr årsmøte, med oversikt over det nye styret og handlings/aktivitetsplan er nå lagt inn på hjkemmesiden til bygdeutvalget, som du kan lese ved å klikke her.,,


First Lego League.

Publisert av Hans Allergoth 01.05.23

Lions Club Vassfaret er stolte over å kunne bidra til turen Tekno klubben skal ta til Marokko. Her skal gutta i «Team Helt Enkelt» representere Norge i den internasjonale konkurransen i First Lego League.


First Lego League er verdens største kunnskaps- og teknologikonkurranse for barn og ungdom. Konkurransen består av tre hoveddeler. Prosjekt, Teknologi og kjerneverdier.

Under prosjekt skal gruppen presentere prosjektet sitt, samt sin løsning på en egenvalgt problemstilling. Hvert år har et eget tema. Temaet for 2022 het «Super powered».

Guttene fra Sør-Aurdal vant distriktsfinalen for andre året i fjor høst, og kom høyt opp i den nasjonale finalen. Med sin geniale løsning på en miljøvennlig lagring av overskuddsenergi fra solseller, ble disse lokale guttene virkelig lagt merke til, og derfor valgt til å representere Norge i den internasjonale finalen.

Lions Club Vassfaret ønsker gutta god tur og masse lykke til i Marokko. Vi er stolte av å kunne hjelpe dere litt på veien for å finansiere turen deres, og vi oppfordrer andre lag, foreninger, bedrifter og ikke minst kommunen til å også bidra.

Mvh Hans Allergoth – tel: 90222083

For Lions Clubb Vassfaret


                                      


Feiring av 1. mai i Begnadalen

Publisert av Reidar Schlytter 01. mai 2023

Tross nærmest vintervær med snøbyger, var det et godt oppmøte på 1. mai arrangementet i Begnadalen/Sør-Aurdal-

Feiring i Begnadalen ble gjennomført på tradisjonelt vis, som startet med solidaritetsmesse

kl 11.00 v/sokneprest Ellen Oddveig Rudi.

1, Mai tog med Bang/Begnadalen musikkorps godt ledet av Ole Kristian Nyhagen. Toget gikk fra kirken til  Haugen omsorgsboliger og tilbake.

Etter toget ble det samling i samfunnshuset med underholdning fra musikkorpset, Begnadalen barnekor og allsang, samt apel fremført av vår ordførerkandidat Cathrine Hagen og AUF- og kommunestyrekandidat Maja Hansebakken.

Her kan du lese mer og se flere  bilder, klikk her...
1. MAI MARKERING I SØR-AURDAL

Blir i år avholdt i Begnadalen.

* Kl.11.00 solidaritets messe i Begnadalen kirke.

* Tog med Bagn og Begnadalen musikkorps

* Underholding i samfunnshuset med korpset og  Begnadalen kirkes barnekor.

* Appel fra Cathrine Hagen og Maja Hansebakken 

* Tale for dagen av Ingrid Tønseth Myhr

* Loddsalg med trekning

Vi har gratis bevertning av smørbrød, kaffe og kaker og brus til barna. 

Sør-Audal Arbeiderparti ønsker alle velkommen.

                                               
                 
Årsmøte i bygdeutvalget 19.04.23


Publisert av Reidar Schlytter 19.04.23Bygdeutvalget har gjennomført sitt årsmøte og på hjemmesiden til bygedutvalget kan du se fler bilder og mer informasjon som kommer etter hvert, klikk her....

Et langt liv i skogen

Publisert av Reidar Schlytter 19.04.23

Her gjengir vi en flott reportasje i bladet Transport  om Svein Egil sitt liv og virke med skogsarbeid og tømmertransport i Begnadalen.Her kan du lese mer og se flere bilder, klikk her....


Positivprisen 2022


Publisert av Stig Solbrekken 16.04.23

Positivprisen ble opprettet av Sør-Aurdal Næringsråd i 1990, og er til nå utdelt 28 ganger.

I statuttene for prisen, §2 står det at prisen skal gå til: "Personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune. Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringssammenheng og en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne ideer og tørre å "stikke hodet fram". Kandidaten skal være en "Sør-Aurdøl".

Positivprisen har sin opprinnelse innen næringsarbeidet i kommunen, og næringsaspektet er derfor vesentlig ved vurdering av kandidatene.

Prisen er på 5.000 kr og vinneren får diplom og blomster.

Vi ber om at forslag til kandidater til Positivprisen 2022. Forslagene sendes skriftlig til Sør-Aurdal kommune: postmottak@sor-aurdal.kommune.no eller Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn innen 10. mai.

Her kan du se tidligere vinnere, klikk her...Årshjul for bygdeutvalget 2023

Publisert 12.04.23Sør-Aurdal Høyre sin valgliste for kommunestyrevalget 2023 er klar

 

Publisert av Lars Elsrud 02.04.23

 

Sør-Aurdal Høyre sin liste til kommunestyrevalget 2023 består av 11 kandidater. De to første på lista er kumulert. Dette er ordførerkandidat Asle Mikkelsgård Trædal og Ståle Borgersen.

 

Disse to er nye og spennende kandidater i kommunepolitikken i Sør-Aurdal. På tredjeplass er en av de mest erfarene politikerne i Sør-Aurdal, Magnhild Huseby Bolstad.


Disse tre, og resten av kandidatene på lista med til sammen 11 navn, står klare til å gjøre en god og fremtidsrettet innsats i politikken i Sør-Aurdal etter høstens valg.

Her kan du se hele lista fra Sør-Aurdal Høyre, klikk her…                  MEDLEMSKAP

      BEGNADALEN IDRETTSLAG!

 

               

 

Tiden er nå inne til å fornye kontingenten i Begnadalen Idrettslag. Kontingenten for 2023 er uendret, og vi takker alle som støtter idrettslaget ved å være medlem.

De som deltar på aktiviteter i regi av idrettslaget, eller bruker noe av idrettslagets anlegg MÅ være medlem.

Nytt av året er at all innbetaling gjøres via faktura som BIL sender ut på mail. Mange har nok fått den allerede, men vi mangler mailadresse til flere tidligere medlemmer! Det er buypass som mottar betalingen.

For nye medlemmer eller andre spørsmål, ta kontakt med Vibeke 90699789 eller Grethe 45001095.

Kontingenten for 2023 er:

Enkeltmedlem         200kr.

Familiemedlemskap  400kr.

Støttemedlemskap    100 kr.

Enkeltmedlem
200 kr
Familiemedlemskap
400 kr
Støttemedlemskap
100 kr

Familiemedlemmer over 17 år må tegne eget enkeltmedlemskap


Valglista til Senterpartiet er klar

Av Reidar Schlytter 3. februar 2023

Marit Hougsrud er partiets ordførerkandidat. Her kan du se hele lista, klikk her...
Historielaget med ny nettside

Publisert 13.10.15

Sigrid Haugen

Sør-Aurdal Historielag har fått nettside. Den ligger under Hedalen.no her: http://hedalen.no/historielaget/index.htm Siden er lenket opp under Hovedlenken på denne siden (øverst til venstre)
xxxxxx

------------------------------Arkiv

HOVEDBILDER

SIDEBILDER

____________________

HISTORISK HJØRNE -
Bilder fra en svunnen tid

                              Reisebrev 

ELDRE OPPSLAG
2002-2021

 September:

- Hedalsheimens venner
- Mikkjel Fønhus Natur og Kulturfestival

 
 

Retningslinjer for ”Begnadalen.no”
Redaksjonsrådet for begnadalen.no

Kontakt oss: Trykk her

                                                                          Nettsideansvar:  Reidar Schlytter