B


Publisert:  o4.03.24

Årsmøte i Begnadalen Bygdeutvalg

Publisert av Reidar Schlytter 04.03.24

Søndag 03. mars 2024 ble årsmøtet til bygdeutvalget avviklet i  Begnadalen Samfunnshus med 25 medlemmer til stede. Møte ble ledet av Therese Viken Brenden som ønsket velkommen og gjennomførte behandlingen av alle årsmøtesaker som var satt opp på dagsorden til møtet.

Alle saker ble enstemmig vedtatt og protokoll fra møtet vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart denne er klar.

Endelig handlingsplan (årsjul) er også under bearbeiding og vil bli lagt ut på hjemmesiden etter hvert.

Valg:

Alle som sto på valg i styret tok gjennvalg. Som nytt styremedlem kom Solveig Irene Ulleren inn i styret. (påtenkt som ny kasserer)

Styret 2024:

Grethe Stensrud
Therese Viken Brenden
Tone VIken Brenden
Kristian Strømmen
Marie Veimodet
Solveig Irene Ulleren
Hans Ole Grimsrud

Redaktør for Begnadalen.no :

Reidar fortsetter som redaktør fram til bygdeutvalget finner en som kan overta redaktøransvaret.

Redaksjonsrådet:

Nye medlemmer vil bli oppnevnt av styret etter hvert.

Iht vedtektene vil styret konstituere seg selv, med valg av leder, sekretær og kasserer. Informasjon om dette vil bli lagt ut på hjemmesiden til bygdeutavlget.

Etter årsmøtet:

Ordfører Marit Hougsrud deltok på møtet, og etter at årsmøte var ferdig ble det en fin runde med mange spørsmål og temaer som ble tatt opp fra deltakerne som berørte bygda, bl. annet skolesituivasjon, barnehage og ikke minst bosituvasjon i bygda og kommunen generelt.

Marit opplyste også at hun vil etablere fast møte med beboerne i Begnadalen (for spm og saker som hver enkelt har lyst til å ta opp med ordføreren) på tilsvarende måte som på Bagn og Hedalen.  Dette ser vi fram til og avventer tid for møte og sted.

Et godt gjennomført årsmøte for bygdeutvalget.

Her noen bilder fra årsmøte:
Foto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter