BPublisert:  17.05.24 

Feiring av 17. mai i Begnadalen

Publisert av Reidar Schlytter 17.05.24

Det ble en fin feiring av grunnlovsdagen i Begnadalen. Begnadalen bygdeutvalg sto som arrangør for festlighetene og hadde gjort et godt forarbeid, og lagt til rette for det det ble en svært vellykket dag for alle i Begnadalen.

Det hele startet med flaggheising ved kirken,  med musikkorpset som ved anledningen var sammensatt med noen musikkere fra Bagn og Begnadalen musikkorps, samt veteraner som stillte opp slik at korpset ble fulltallig.  Bra jobba for å få til dette.


Kl. 12.00 var det familegudstjeneste v/Signe Kvåle.Kl 12.45 var det kranspålegging og oppstilling av 17. mai tog.Oppstilling av 17. mai toget.
Det sammensatte musikkorpset hadde også hentet fram egne drill damer.Etter toget ble det en flott tale av Kristian G.Strøm.På grunn av at kommunen har stengt alle bruk av lokalene ved skolen, utviste Bygdeutvalget stor kreativitet ved å finne alternativ løsning til å stå på balkongen under talen, se bilde.Etter talen tok Siv (Joker) ordet og ga full honnør til Bygdeutvalget som hadde gjort en kjempe stor innsats for at feiringen av 17. mai skulle bli så fin som den ble. Ble ovverrakt en liten gave til hver enkelt for innsatsen. Vi roper hurra for bygdeutvalget.Teatergruppa i Begnadalen, også en kreativ del i Begnadalen framførte Begnadalssangen, som du kan lese ved å gå inn på facebook siden til bygdeutvalget


Gratis is og brus til barna og de voksne kunne kjøpe drikke, kaker, varme pølser etter behov.

Loddsalg og tippeglass hører også med i et slikt arrangement.Dagen ble avsluttet med langballkamp mellom barn og voksne.

Et vellykket og fint 17. mai arrangement i Begnadalen.

Her noen flere bilder fra den flotte 17. mai feiringen vi hadde i Begnadalen.Foto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter