Publisert:
  15.12.08

------------------------------

Aktiviteter:

2003

- Julekonsert

- Juletrefest

2006

- 110 års jubileum

20072008

- Styret i 2008

- Konserter 2008


2009

-
Konsert 27-28.3.09

- Vårkonsert 28.03.09

- Grasrotandelen

- Årsberetning årsmøte  04.11.09

- Showkonsert med
Fagernes Musikkorps


- Juletrefest 03.januar 2009


2010

- Musikalsk Eftaskafe 20.03.10


- Brev vedr nye medlemmer 25.09.10

2011

- Øveplan for Bagn og Begnadalen Musikkorps Høsten 2011

2009/2010

På årsmøte i musikkorpset oktober 2009 ble følgende valgt til nytt  styre i korpset:

Bjørg Strandbråten (leder)
Rebekka Damslora Randem (nestleder) 
Grethe Stensrud (sekretær)
Marit Hougsrud (kasserer)

Varamedlemmer:
Nils-Martin Sætrang

Revisor:
Lars Sætrang

Note- og materialforvalter:
Nils-Martin Sætrang

Valgkomtié:
Magne DamsloraDet hele startet slik:  

Begnadalen Hornmusikkforening

er sikkert en av de eldste i Valdres. H.H. Hougsrud, G.O. Waagaard, N. Dokken og Ole O. Garthus startet denne foreningen. 3. oktober 1896 sendte de en liste rundt i bygda der de henstilte til bygdefolket å tegne seg som aktiv eller passive medlemmer. Hvert medlem skulle betale kr 2,00 årlig, eller en større sum en gang for alle. Det meldte seg 52 medlemmer, hvorav 20 altive. Den 24. januar 1897 holdt de det første møte. Som formann og kasserer ble valgt H.H. Hougsrud .. og som styremedlemmer Ole N. Dokken og Ole Garthus. Det ble kjøpt inn 8 instrumenter.

De som begynte å spille var disse: Brødrene Ole, Anton og Engebret Dokken, H.H. Hougsrud, Ole Tollefsen, Nils Skarseth, Anders Piltingsrud og G.O. Grimsrud. Straks etter ble også Edvard Ruste og Anders Paulsen med. Den første instruktøren var Hans Islandnoen. Senere hadde de tambur Amundsen fra Reinli og musikklærer Johnsen fra Hadeland som instruktører.

Fra først av ble møtene holdt på Nordre Granheim. Første opptreden fant sted 17. mai 1897. På denne tiden fantes det ikke forsamligshus i bygda, så de forskjellige større tilstelingene
ble lagt til en av gardene. Dette året ble festen holdt på Midtmoen, og dette var den første ordentlige 17. maifesten i Begnadalen - som en av de aller eldste uttrykte det.


Første rekke:
Ole Tollefsen, Vegger Høneren, Ole Engen, Gudbrand Engen

Annen rekke:
Gudbrand Asl. Strømmen, Gudbrand O. Grimsrud,  Martin Engen, Andreas EngenFra 17. mai 1937 med Lars Myhre som fast flaggbærer


Øverste rekke:
Tidemann Aspolt,  Johs Haugen, Kåre Nyhagen, Olaf Skoglund, Ole Svendsen, Osvald Bråten, Harald Skoglund, Andreas Myhre, Ottar Møller.

Nederste rekke:
Odd Møller, Håvard Bertelrud, Kr. Nyhagen, Hans Haugen, Oddgeir Bråten og Ole Viken.


Begnadalen Musikkorps 100 år 1896-1996


1. første rekke fra venstre (drilljentene) Lena Bøleviken, Linda Dokkebakke Gran, Siv Elisabeth Nilsen, Linda Stenslette, Hege Nybakke.
2. rekke fra venstre: Reidun Evenstuen, Bjørg Strandbråten Sørum, Ellen Hougsrud, Magne Damslora, Kåre Nyhagen, John Gubrand Waagaard, Einar Dmslora, Wegger Sætrang, Marit Hougsrud, Svein Egil Finøen.
3. rekke fra vesnstre: Erland. G.Strømmen, Ole Erik Waagaard, Rsamus Piltingsrud, Ellef Grimsrud, Kåre Randem, Ole Martin Grimsrud (i bunad), Trond Bråten.
4. rekke fra venstre: Gudbrand A.Strømmen, Gudbrand G.Strømmen, Arne Jøgeir Gjerdalen, Helge Gjerdalen, Ole Kristian Nyhagen, Nils Martin Sætrang, Geir Bøleviken.


Program vedr Jubileumskonserten:

 


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter