Begnadalen Musikkorps

                                  
Publisert:  28.02.09

Begnadalen Musikkorps 110- årsjubileum.

Begnadalen Musikkorps ble stiftet i 1896 og er faktisk ett av Norges eldste korps på landsbygda..
Sist lørdag ble jubileet markert med en flott konsert i samfunnssalen.
Konserten viste at trass i alderen, er korpset i full vigør og hadde et variert og rikholdig program på jubileumskonserten, som omfattet mange sjangre, fra jazz til koraller. På gjestelista stod bl.a. Lene Nerli som sang vakkert ”God bless the child”, til akkompagnement av korpset.


Festlig var det også at ”våre egne”, Leif Aslaksrud, Bjørn Magne og Ole Kristian Nyhagen var kommet heim for å opptre med eget program , sammen med Simen Motrøen og Harald Høyvik. Det var bare å gi seg for måten de trakterte instrumentene på, men så er de da også profesjonelle musikere.

Ordfører Torgersen hilste fra kommunen med gode ord, blomster og gavesjekk, mens Norsk Musikkforbund avd Hedmark/ Oppland var representert ved Bottolv Gjeldaker, som hilste fra styret og gratulerte. Bagn Musikkorps gratulerte med å tilby Begnadalen et proforma ekteskap, noe de slo til på! Bakgrunnen for ”ekteskapet” er at de to korpsene de siste årene har slått seg sammen for å få full besetning.
Mange av korpsmedlemme fikk medaljer for lang fartstid og utdelt av formannen i NMF, Gjeldaker. Flest år hadde Gudbrand Asl. Strømmen, som fikk overrakt 50- årsmedaljen. Den er det ikke mange som oppnår!
Etter konserten var både tidligere og nåværende musikanter innbudt til festmiddag på Sørum Gjestehus.

Foto: Halstein. 


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter