Publisert:  25.09.10VI SKULLE GJERNE HATT DEG MED – HELST I MANGE ÅR,
MEN OGSÅ GJERNE BARE FOR NOEN KVELDER……

Bjørg Strandbråten

Begnadalen musikkorps består av en gjeng glade og entusiastiske musikanter, som setter stor pris på hobbyen sin og fellesskapet som øvelser og opptredener gir. Både Bagn musikkorps og Begnadalen musikkorps har lange og stolte korpstradisjoner, tradisjoner som bygdene ville vært betydelig fattigere uten!

For noen år tilbake startet de to korpsene et samarbeid for å bøte på problemer med besetning. Uten dette samarbeidet hadde nok ingen av bygdene hatt noe musikkorps i dag. Til tross for det gode samarbeidet, har vi likevel de siste årene slitt med at vi har for få musikanter på kornettradene. Vi er nå nede i et så lavt antall at det er på grensen av hva som er mulig for å kunne opprettholde et korps. Det er på denne bakgrunnen vi henvender oss til deg / dere som har spilt kornett i ett eller begge korpsene tidligere:

Vil du være med oss, enten fast eller i forbindelse med en eller flere av høstens opptredener / konserter? Selv om vi selvfølgelig aller helst skulle sett at vi klarte å bygge opp igjen en fast stamme av kornettister, ville det også bety svært mye om tidligere og rutinerte kornettister ville være med oss i forbindelse med konkrete oppdrag og konserter, og at vi kan vite om dette på forhånd. Dette er det vi etter planen skal gjøre denne høsten:

Søndag den 7. november: Spille i forbindelse med allehelgens-gudstjeneste på Bagn

Fredag den 26. november: Spille på årets kulturkveld – denne gang på Bagn

Lørdag den 18. og søndag den 19. desember: Julekonserter i h.h.vis Begnadalen og Bagn

Om du på en eller annen måte vil og kan være med oss, er vi svært takknemlige for dette, og ber om at du, helst så snart som mulig, gir beskjed til Bjørg Strandbråten, tlf 97 71 75 65.

Med håp om at vi kan sees i korpset i høst!

Medlemmene i Bagn musikkorps og Begnadalen musikkorps

Svein Egil Finnøen – kornett
Bjørg Strandbråten – kornett
Marit Hougsrud – kornett
Jørgen D. Randem – kornett
Elin Weimodet – kornett 
Bjørn Tobiassen – althorn
Helge Gjerdalen – althorn
Bjørg Ingrid Brenno – althorn
Ole Erik Waagaard – baryton
Tore Trædal – baryton
Harald Bakken – baryton
Steingrim Øyhus – euphonium
Einar Mosleth – euphonium
Bjørg Dokken – trombone
Amund Stensrud – trombone
Nikolai Øyhus – trombone
Herman Leite – tuba
Magne Damslora – tuba
Kåre Leite – tuba
og Ole Fønhus - dirigent


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter