Publisert:  20.10.08Aktiviteter

2002

- 90 års
 
Jubileum

2006

- Årsmøte

2007


- Serverer lunsj20082009


- Årsmøte 2009

- Skolefrokost 04.05.09


2010

- Årsmøte 2010

-  skolefrokost 12.04.10

- Begnadalen Helsestasjon

2011

-
her vil du finne referat, bilder og dokumenter fra årsmøtet 2011

- takk til sanitetsdamene lunsj 28.10.11

2012

Begnadalen Sanitetsforening 100 år 10.11.12

2024

Vedtekter for
Sanitetsforeningen

                                                   
                                                       Nyheter

Årsmøte 2024

Her kan du lese referat fra årsmøte med mange bilder, klikk her....Æresmedlem:

Årsmøtet tildelte æresmedlemskap for lang og tro tjenneste i Sanitetsforeningen til Siri Olea Gjerdalen. Diplom og blomster ble overrakt av leder Kari Grimsrud, som takker for innstatsen gjennom mange år. Siri har vært med som medlem i 57 år.- årsmelding og regnskap 2023, klikk her....

- årsmelding og regnskap for boligstiftelsen 2023,
   klikk her...

2018

Årsmøte 2018

Her kan du lese:

  • Årsmelding 2017, klikk her..
  • Regnskap   2017, klikk her..
  • Protokoll     2018, klikk her
  • Årsmelding og Regnskap Stiftelsen, klikk her...
  • Protokoll Stiftelsen 2018 side 1, klikk her...
  • Protokoll  Stiftelsen 2018 side 2, klikk her....


2017

21.02.17 Årsmøte

Begnadalen Sanitetsforening hadde årsmøte på Haugen den
21 februar 2017. Vi hadde utlodning og laget fastelavensris som vi solgte på årsmøtet og på butikken.

Vi fikk inn en ny i styret, Sigrid Grimsrud. Marianne Ingelsen og Anette Hougsrud tok gjenvalg.

Styret for 2017 er:

Anette Hougsrud, leder

Siri Olea Gjerdalen, nestleder

Marianne Ingelsen, kasserer

Britt Jorunn Nybakke

Sigrid Grimsrud

Vara: Gerd Elin Damslora og Gunvor Strandbråten30.01.17 Anne Garthus 90 år, klikk her...

2015

Årsmøte til sanitetsforeningen ble tradisjonelt avholdt på Haugen omsorgsboliger tirsdag 10. februar 2015 kl 19.00Her kan du se referat fra årsmøtet med flere bilder, klikk her....

Her kan du lese:
- årsmøteprotokollen, klikk her...
- årsmelding fra Begnadalen Sanitetsforening klikk her...
- årsregnskap Sanintetsforeningen, klikk her...
- årsregnskap Stiftelsen, klikk her...

2014
 
Årsmøte ble avviklet 25. 02. 2014

Referat fra protokollene:

1. Innkalling og saksliste godkjent.
    Valg av møteleder, Anette Hougsrud valgt
    Valg av referent, Anette Hougsrud valgt
    Forslag på at alle underskriver protokollen, enstemmig vedtatt.
2. Årsmelding for 2013 opplest og godkjent, med et tillegg at
    vi  har  fått en gave på kr. 4 500,- med klausul om at 
    denne skulle gå til kjøkkenet i samfunnssalen. Vi la til kr 500,- og
    ga dermed kr 5000,- til dette formål.
3. Regnskapet for 2013 opplest og godkjent.
4. Årsmelding for stiftelsen 2013 (Trygdeboligene) opplest og
    godkjent.
5. Regnskapet for stiftelsen 2013 (Trygdeboligene) opplest og
    godkjent.
6. Valg. På valg var Britt Jorunn Nybakke og Anne Grethe Bråten.
    Begge tok gjenvalg.

Styret for 2014 er dermed:

Anette Hougsrud, leder, Marianne Ingelsen, kasserer, Marit Garthus, Minsten Jensen,  Britt Jorunn Nybakke og Anne Grethe Bråten. Siri Olea Gjerdalen er første vara, men møter fast i styret.Begnadalen menighet
Menighetens årsmøte avholdes i Begnadalen Kirke etter gudstjenesten søndag 15.
mars kl. 16.00. Vanlige årsmøtesaker. Andre saker som skal tas opp er; forordna
gudstjenester, evaluering av gudstjenestereformen og presteboligen i Hedalen. Saker
som ønskes tatt opp må være menighetsrådet i hende innen 8. mars. Velkommen.
Begnadalen menighetsråd
POSTADRESSE: Gerd Elin Damslora er andre vara.
 Revisorer er Tone Allergoth og Kristin Bøhaugen.
 
Tanker framover: Vi vil fortsette med de vanlige sanitetssakene vi har drivi med de senere åra. Men garasjene er ikke ferdige.  Vi skal prøve å få satt på takrenner og beisa husa til sommeren. Deretter må vi se hva vi har råd til etterhvert.
Det skal opp en skillevegg innvendig, vi må legge inn strøm og ikke minst må vi ha porter.
 
Her kan du lese årsmeldingen for 2013, klikk her......2013

Nye garasjer ved Trygdeboligene i Begna

Anette Hougsrud

Sanitetsforeningen har satt opp garasjer ved Trygdeboligene. To dobbeltgarasjer slik at alle fire leilighetene har nå hver sin garasje.

Vi klarte det før snøen kom, så nå håper vi beboerne får en lettere vinter. Det er greit å slippe å koste snø og skrape is når en skal ut og kjøre.

Forløpig er garasjene uten porter, men det kommer så snart vi får råd til det.

Hilsen Sanitetsforeningen.


Årsmøte 2013:

Innkalling til Årsmøte 2013, klikk her...

Årsmelding 2012, klikk her...
Regnskap 2012, klikk her....
Regnskap Stiftelsen 2012, klikk her....


Her kan du lese referat fra årsmøtet 04. mars 2013 som ble avviklet på Haugen omsorgsboliger, klikk her.....

2012


Begnadalen Sanitetsforening 100 år
Publisert 11.11.12

Søndag 10. november 2012 feiret Begnadalen Sanintesforening
100 år . Det ble en flott markering / jubileumsfest som ble avholdt på Sørum Gjestehus. Det ble servert tre retters middag og bordet var pent  pyntet med små fastlavensris. Etter middagen ble det kaffekos og sosialt samvær.  

Historien

Siri Olea Gjerdalen
leste opp et sammendrag av historien. Begnadalen Sanitetsforening ble
stiftet 10. november 1912 og vi jubilerer, akkurat som de gjorde før. Her kan du lese historien som ble fortalt, klikk her...

Boligene

Anette Hougsrud fortalte om Sanintetsforeningens boliger.
I 1975 ble tanken om å bygge trygdeboliger første gang tatt opp. Men lite skjedde de kommende åra og tanken lå nok og måtte modnes. Først på årsmøte i februar 1980 ble det bestemt at boliger skulle bygges. Her kan du lese historien om Sanitetsforeningens boliger, klikk her...


Styret i jubileumsåret. Bak f.v. Marianne Ingelsen, Siri Olea Gjerdalen, Britt Jorunn Nybakke. Foran f.v. Minsten, Marit Garthus, Anette Hougsrud (Anne Grethe Bråten var ikke til stede)

Her kan du lese mer og se flere bilder fra jubileumsfesten,
klikk her...


Publisert 27.02.12
Begnadalen Sanitetsforening og Stiftelsen hadde årsmøte på Haugen 14.02.2012.

Saksliste var slik:
1. Innkalling godkjent, leder valgt til møteleder og referent.
2. Begge årsmeldinger og regnskap godkjent.
3. Husleia på trygdeboligene ble enstemmig forhøyet fra kr 2.200,-
     til kr 2.500.(Gjelder stiftelsen)
4. Valg, På valg var Anne Grethe Bråten og Brit Jorunn Nybakke.
     Begge tok gjenvalg.
    Til andre varamann ble valgt Gerd Elin Damslora.
    Styret for 2012 ser da slik ut:

    Anette Hougsrud, leder
    Marianne Ingelsen, kasserer
    Anne Grethe Bråten
    Brit Jorunn Nybakke
    Minsten Jensen
    Marit Garthus
    1. varamann Siri Olea Gjerdalen
    2. varamann Gerd Elin Damslora
 
mvh Anette


Her kan du lese:Årsmøte 25. 02. 2014
Referat fra protokollene:
1. Innkalling og saksliste godkjent.
    Valg av møteleder, Anette Hougsrud valgt
    Valg av referent, Anette Hougsrud valgt
    Forslag på at alle underskriver protokollen, enstemmig vedtatt.
2. Årsmelding for 2013 opplest og godkjent, med et tillegg at vi har fått en gave på kr. 4 500,- med klausul om at 
    denne skulle gå til kjøkkenet i samfunnssalen. Vi la til kr 500,- og ga dermed kr 5000,- til dette formål.
3. Regnskapet for 2013 opplest og godkjent.
4. Årsmelding for stiftelsen 2013 (Trygdeboligene) opplest og godkjent.
5. Regnskapet for stiftelsen 2013 (Trygdeboligene) opplest og godkjent.
6. Valg. På valg var Britt Jorunn Nybakke og Anne Grethe Bråten. Begge tok gjenvalg.
    Styret for 2014 er dermed: Anette Hougsrud, leder, Marianne Ingelsen, kasserer, Marit Garthus, Minsten Jensen,
    Britt Jorunn Nybakke og Anne Grethe Bråten. Siri Olea Gjerdalen er første vara, men møter fast i styret. Gerd Elin
    Damslora er andre vara.
    Revisorer er Tone Allergoth og Kristin Bøhaugen.
 
Tanker framover: Vi vil fortsette med de vanlige sanitetssakene vi har drivi med de senere åra. Men garasjene er ikke
ferdige.  Vi skal prøve å få satt på takrenner og beisa husa til sommeren. Deretter må vi se hva vi har råd til etterhvert.
Det skal opp en skillevegg innvendig, vi må legge inn strøm og ikke minst må vi ha porter.
 


-----------------------------------------------------------------------------------------


Årsmøte 2009


Begnadalen Sanitetsforening hadde årsmøte den 19 februar 2009.
Årsmelding og regnskap ble godkjent og de to styremedlemmene som var på valg, Marianne Ingelsen og Marit Garthus, tok gjenvalg. Det er flott!

Hilsen Anette H.


Styret for 2009

Leder Anette Hougsrud, Marianne Ingelsen, kasserer, Britt Jorunn Nybakke, sekretær, Marit Garthus, Anne Grethe Bråten og Minsten er styremedlemmer.Styret i 2008:

Leder Anette Hougsrud

Nestleder Anne Grethe Bråten

Kasserer Marianne Ingelsen

Sekretær Britt Jorunn Nybakke

Styremedlem Ingerid Erika Holte Jensen

Styremedlem Marit GarthusHer kan du lese årsmeldinger:

2007      

2008    

2009   
Fra årsmøtet 2011.Nettsideansvar:  Reidar Schlytter