B


Publisert:  14.02.24 

Referat fra årsmøte i Begnadalen Sanitetsforening

Publisert av Reidar Schlytter 14.02.24

Begnadalen Sanitetsforening og Stiftelsen for Sanitetsboligene gjennomførte sitt årsmøte onsdag 14. februar 2024  på omsorgsboligene på Haugen i Begnadalen.

Til behandling på årsmøtet var vanlige årsmøtesaker.

Det var 13 medlemmer som deltok på årsmøtet og ble ønsket velkommen av leder for Sanitetsforeningen Kari Grimsrud.

Årsmøte startet med felles sang.

Kari  ble valgt som møteleder og Lene Bøleviken ble valgt som sekretær.

Årsmøtesakene som, årsmelding og regnskap både for Sanitetsforeningen og stiftelsen ble enstemmig godkjent.

Her kan du lese årsmøtedokumentene for Sanitetsforeningen, klikk her...

Her kan du lese årsmelding og regnskap for stiftelsen, klikk her....

Protokoll fra årsmøtet blir lagt ut på hjemmesiden når den er klar.

Valg:

Følgende valg ble foretatt:

Styret:
Lene Bøleviken   (gjenvalg)
Solveig Irene  Ulleren  (ikke på valg)
Anna P. Ruud (ikke på valg)
Gerd Elin Damslora (ikke på valg)
Sigrid Lillian Jensrud (ny)
Eva Gulsrud (ny)

Vara:
Inger Lise Damslora
Siv Bjørnødegård

Valgkomite:
Inger Lise Damslora
Siv Bjørnødegård

Revisor:
Hans AllergothÅrsmøtet vedtok følgende i forbindelse med valget:

Årsmøte gir fullmaklt til styret å konstituere det nye styret med valg av leder og nestleder.

Æresmedlem:

Årsmøtet tildelte æresmedlemskap for lang og tro tjeneste i Sanitetsforeningen til Siri Olea Gjerdalen. Diplom og blomster ble overrakt av leder Kari Grimsrud, som takker for innsatsen gjennom mange år. Siri har vært med som medlem i 57 år.Detr ble servert kaffe og kaker og utlodding av fine gjevinster på slutten av møtet, som avsluttet med felles sang.

Noen bilder fra årsmøtet:Foto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter