Kulturprisen 2008


Publisert:  22.11.08
Sør Aurdal koret og Hedalen Sangkor.


Dirigentene Kjell Ivar Vestrom og Jan Henrik Bakke tok i mot kulturprisen for korene.


Hedalen Sangkor


Sør Aurdal koret.


Arne Klosbøle ble hedret for sine 53 år i Sør Aurdal koret.


Dirigenten for Hedalen holder sin takketale.


Dirigenten for Sør-Aurdal koret synger sin takketale.


Magne Damslore overekker blomster til begge korene fra Begnadalen musikkorps.


Korene takket kommunen med sang for kulturprisen.


Hedalen Sangkor:  Her kan du lese litt historikk og info   

Sør Aurdal Koret:  Her kan du lese litt historikk og info    

Foto:  Gunvor


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter