Hedalen Sangkor


Publisert:  21.11.08


HISTORIKK:

Sitat fra avisa Valdres 2.oktober 1969 v. Gudbrand Brager:

”For ei tid siden hadde hedølene eget sanglag, med Sigurd Landsend som dirigent.
Virksomheten ble omfattet med stor interesse, men enkelte forhold førte til at laget gikk inn.
Nå er det igjen interesse for å få dannet sanglag. Initiativtagerer er Sigurd Landsend, Guri Perlestenbakken, Solveig Sukke og Mari Goplerud.”

Første øvelse var søndag 19.oktober 1969 og siden har Hedalen Sangkor vært i drift.
2. juledag samme år var korets første opptreden i Hedalen kirke.
Sigrid Aspholt foreslo at koret skulle synge på 13.dags-basaren i Hedalen, og det har i ettertid blitt en tradisjon, det sammen gjelder deltagelse på 17. mai i alle år.

Korets første dirigent var Mari Goplerud.
Hedalen Sangkor har hatt flere dirigenter i løpet snart 40- års levetid.
Guri Perlestenbakken Amundsplass er den som har dirigert koret lengst og i flere perioder.
Andre dirigenter har vært  – Solveig Sukke, Sigurd Landsend, Arne Heimestøl, Tone Berg og Monica Solberg.
Kjell Ivar Vestrom, som i dag er korets dirigent, har vært ansatt siden 2006.

Det første styret i Hedalen Sangkor var følgende:
Formann: Elling Fekjær
Kasserer: Kjellaug Kjensrud
Sekretær: Kari Brenden
Styremedlem: Per Harald Grøv
Styremedlem: Solveig Sukke

Noteutvalget  bestod av følgende:
Guri Perlestenbakken.
Solveig Sukke.
Mari Goplerud.

Frammøte var bra og ca. 30 – 40 medlemmer var innmeldt.
I alle år har det vært en kor-øvelse pr. uke. Koret har i dag ca. 20 medlemmer.

Våren 1970 deltok koret på sitt første sangerstevnet som var på Valdres folkehøgskole.
Siden har koret deltatt på flere sangerstevner i Valdres og fått god tilbakemelding. I tilegg har vi vært med på å arrangere sangerstevne både i Hedalen, Begnadalen og Bagn.
De første sanger-draktene ble sydd og tatt i bruk i 1971.
I 1971 ble det også vedtatt at de mannlige kormedlemmene skulle ha slips i samme rød-farve som sanger-draktene.
I 1972  anskaffet koret seg sangerluer.

17. mai 1977 fikk Hedalen sangkor sin egen fane som er tegnet og vevd av Odrun Margrethe Svegården Garåsen. Motivet på fana er fra Hedalsfjella.
Senere fikk koret sin egen nål med samme motiv som fana.

Koret har hatt flere hyggelige ”sangutflukter” i løpet av levetiden og har blant annet vært i Målselv, Jostedalen, Gudbrandsdalen, Østfold og ellers rundt på østlandet.
Oppdrag har vi hatt hele tiden og sunget på forskjellige tilstelninger i kommunen, og på sykehjemmene i nærområde.

Tradisjon har vært at koret har deltatt helt fra starten av med  julekonsert i Hedalen kirke og de siste 25 åra også i Begnadalen kirke.
Likedann har det vært sangermedlemmer fra Begnadalen i ca. 25 år.

Hedalen sangkor har i dag 6 æresmedlemmer som vi ønsker skal inviteres til prisutdelingen:

Sigrid Aspholt, 3528 Hedalen.(Død)
Mari Goplerud Rygg, 3528 Hedalen.
Gudrun Nes Landsend, 3528 Hedalen. (etter at hennes ektefelle Sigurd Landsend gikk bort.)
Sigmund Nakkim, Hegginveien 4, 1850 Mysen
Guri Amundplass, 3528 Hedalen.
Solveig Sukke Liodden, 3528 Hedalen.

Flere personer har dirigert el. stått i koret i mange år som styret ønsker skal inviteres:

Korister:

Elling Fekjær, 3528 Hedalen.
Kari Haldis Brenden, 3528 Hedalen.
Per Harald Grøv, 3528 Hedalen.
Anne Marie Ramstad, 3528 Hedalen.
Kjellaug og Ivar Kjensrud, 3528 Hedalen.
Eldor Bråthen, 3528 Hedalen.
Arne Perlestenbakken, 3528 Hedalen.
Halstein Heiene, 2937 Begna.
Solveig Gran, 3528 Hedalen

Dirigenter:

Tone Berg, Brunbakke, 3528 Hedalen.
Arne Heimestøl, 3528 Hedalen.

Vevet og designet fana:

Odrun Margrethe Svegården Garåsen, Smieveien 4, 7530 HEGRA.

Hedalen Musikkorps (Godt samarbeid ved flere anledninger.)
Hedalen Helselag (Sunget på 13. dags basaren i alle åra koret har bestått)

Hedalen sangkor vil i løpet av høsten 2009 feire sitt 40-års jubileum.

Styret har vedtatt at dirigent Kjell Ivar Vestrom skal ta i mot prisen på vegne av koret.

Begnadalen 20.10.2008

For Hedalen Sangkor


Gunvor Strandbråten.


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter