Publisert:  14.04.08   

                                   

BEGNADALEN IDRETTSLAG (stiftet 1924)

INNLEDNING OM BIL

Mål og visjoner:

Begnadalen Idrettslag er en aktiv organisasjon for idrettsaktiviteter i bygda. Idrettslaget har ca 200 medlemmer. Gjennom frivillig innsats blant bygdas innbyggere har man opparbeidet seg funksjonelle og gode anlegg, og som gjennom jevnlig dugnadsinnsats holdes i bruksmessig i god stand.

Idrettslaget er til for medlemmene og brukerne og er en viktig brikke i lokalsamfunnet for å få et pulserende levende kulturelt miljø, som igjen bidrar til at bygda blir atraktiv å bo i. Idrettslaget har som mål at flest mulig av bygdas innbyggere er medlemmer og at disse støtter opp om laget og deres aktiviteter.  

Bankkonto: 1503 03 83424

Org.nr: 981 870 336


e-postadresse: begnadalen.idrettslag@gmail.com

      

         

                   Vår hovedsponsor:

       


  LOV (VEDTEKTER) AV 17.02.2008  for BIL,

     klikk her...Nettsideansvar:  Reidar Schlytter