B


Publisert:  05.02.24


Bygdemøte i Begnadalen


Publisert av Reidar Schlytter 05.02.24

Begnadalen bygdeutvalg hadde innkalt alle i bygda til å delta på  bygdemøte, søndag 04. februar for å drøfte/få innspill "Hva gjør vi nå videre med bygda vår".

Møtet ble ledet av leder for bygdeutvalget Grethe Stensrud. Det var godt oppmøte med ca 60-70 personer til stede på bygdemøte denne kvelden,  og det ble en god diskusjon / debatt om hvilken situvasjon vi er kommet opp i bygda vår.

Sterke signaler fra kommunen:

Bakgrunn for dette er at bygda har fått sterke signaler om at kommunen ønsker å legge ned alle aktiviteter i Begnadalen, dvs skole, barnehage, samfunnshus i Begnadalen. På sikt bør også da vannverk/renseanlegg i Begnadalen og omsorgsboliger også privatiseres.

Dette har skapt sterke reaksjoner, og det kom fram i debatten mange gode tanker om hvordan vi skal håndtere saken videre framover.

Meningsløs straegi fra kommunen:

Flere debatanter stilte også spørsmål om logikken til kommunens strategi virkelig er gjennomtenkt med bagrunn i at kommunen har sitt industriområdet med mange bedrifter i Begnadalen, som i utganspunkte skal skaffe framtidige skatteinntekter til kommunen.  Da virker det meningsløst at kommunen ønsker å bygge ned i dette området, istdenfor å satse på å styrke infrastruktur i området. Med så store arbeidsplasser, trenger man butikk, gode veier, brannstasjon, kommunikasjon (internett) barnehage, skole og møteplasser (samfunnshus o.l.) i nærheten for at folk bosetter seg, stifter famile, får barn osv.

Savner positive signaler fra kommunen:

Kommunens strategi så lang bidrar ikke til at vi får tilflytting til kommunen, bedriftene vil framover slite med å få nok arbeidkraft og det er mange flere argumenter for at kommunen må begynne å tenke litt anerledes med hensyn til positiv utvikling.

Dette er er kraftig signal til politikkerne og administrasjion i kommunen.

Ellers ble det tatt opp på møtet mange andre positive saker som bygdeutvalg, idrettslaget og andre foreninger og lag vil jobbe med videre og som vil bli kunngjort etter hvert.

I skrivende stund er ikke referatet fra møtet klart enda, men dette vil bli lagt ut på  Begnadalen.no

Her noen bilder fra kvelden:

'

Foto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter