B


Publisert:  25.02.17  

Årsmøte i Begnadalen Skytterlag

Reidar Schlytter

Årsmøtet til skytterlaget ble avviklet søndag 24. februar 2017 i kantina på Begna Bruk. Det var 11 medlemmer til stede og møtet behandlet ordinære årsmøtesaker som var, årsmelding, regnskap, innkomne saker og valg. I tillegg var det orientering om div. arbeid som pågår i laget


Dirigentbord på årsmøtet: Leder Asbjørn Bøleviken åpner møtet.

Styret la fram planer for diverse aktiviteter som må gjennomføres i løøpet av året bl.a.
- rydding av uteområdet på skytterbanen
- vedlikehold av vegen ned fra buvassvegen til skytterbanen
- lage egen bu for oppbevaring av skiver
- skjerm på standplass
Styret informerte også om samarbeidsavtalen med Hedalen skytterlag og årsmøtet ga signaler om at en også burde ta kontakt med Begna skytterlag for samarbeid evt se på mulighet for innendørs skyttebane i forb. med den nye hallen på Bagn.Det ble gjenvalg av sittende styre som for 2017 ser slik ut:

Styreleder
Asbjørn Bøleviken
Nestleder
Ståle Gulsrud
Kasserer
Kåre Randem
Sekretær
Terje Viken
Styremedlem
Ståle Gulsrud
Ungdomsleder
velges av styret senere

Materiellforvaltere: Kåre Randem / Terje Viken

Her kan du lese årsdokumentene, klikk her...


Årsnmøtedeltakere


Premiebord

Harald Hougsrud ble utnevnt til eresmedlem i Begnadalen skytterlaget

På vegne av styret i overrakte Terje Viken diplom og blomster til Harald Hougsrud som ble utnevnt som eresmedlem i Begnadalen skytterlag.

Bakgrunn for utnevneslen er Harald Hougsrud sin innsats for skytterlaget gjennom mange år, både som  kasserer og andre  tillitsverv opp gjennom årene. Skytterlaget ble stiftet i 1889 med en improvisert bane ved Heia. Herfra ble det mange flyttinger av baner, men i 1972 startet arbeidet med ny skytebane som laget har i dag. Harald Hougsrud stilte den gang grunn til ny skytterbane på Sagholmsskjæret.

Begnadalen.no gratulerer Harald med eresmedlemskap i Begnadalen skytterlag.


Terje Viken overreker diplom og blomster til Harald.


Harald Hougsrud med diplom.

Foto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter