B

          
Publisert:  17.01.15  


Årsmøte i Begnadalen Skytterlag

Reidar Schlytter

Årsmøtet til Skytterlaget ble avviklet fredag 16. januar 2015 i kantina på Begna Bruk. Det var 17  medlemmer til stede og møtet behandlet ordinære årsmøtesaker som var, årsmelding, regnskap, innkomne saker og valg. I tillegg var det orientering om div. arbeid som pågår i laget.

Til slutt kanskje det viktigste premiering av skyttere som hadde gjort en innsats gjennom året. Særlig er det å fremheve det gode arbeidet de tillitsvalgte gjør mot de yngre rekruttene i laget. På sikt vil dette gi grobunn for at vi i fremtiden også kan fostre gode skyttere fra Begnadalen. ( ta Odd som eskempel)

Følgende er valgt til nytt styre for 2015 i Skytterlaget:

Tillitsvalgt:
Navn:
Periode:
Leder
Per Reidar Kolsrud
2015/2016
Nestleder
Stein Gulsrud
2015
Sekretær
Terje Viken
2015/2016
Kasserer
Kåre Randem
2015
Styremedl.
Stein Gulsrud
2015
Vararep.
Knut Amundsen
2015/2016
      -"-
Harald Hougsrud
2015
Materiforvalter
Ola Andreassen
2015
Revisorer
Knut Amundsen
2015
      -"-
Per Pedersen
2015/2016


Styret i Begnadalen Skytterlag. Fra venstre: Stein Gulsrud, Ståle Gulsrud,
Terje Viken, Per Reidar Kolsrud og  Kåre RendemSekretær Terje Lien og møteleder Per Reidar Kolsrud

Storvilt utvalg:
Leder: Terje Viken, Einar Damslora, Knut Andreassen,
Stein Gulsrud, Per Pedersen, John Arild Lien, Morten Lien,
Bjørn Erik Kolsrud, Tom Ronny Kolsrud, Elling Bøleviken og Asbjørn Bøleviken.

Ungdomsutvalg:
Leder: Bjørg Strandbråten, Kåre Randem, Torgrim Holte, instruktør Odd Kolsrud, Magne Steinsrud og Tommy Brenden.

Valgkomitè:
Årsmøte ga det nye styret fullmakt til å utnevne 2 medlemmer til en valgkomite for 2015.

Årsmøtet diskuterte også nytt reglement for "skytetider" på skytterlagets Bane. Informasjon om dette blir slått opp som plakat på skytterbanen og publisert evt på hjemmsiden til Skytterlaget.

I tillegg vil det bli kunngjort betingelser (priser) for Storviltprøve med oppslag og på hjemmesiden til laget.

Stein Gulsrud orienterte om skytterlagets forberedelse til Østlandsmesterskap felt  som skal foregå inne i Buvassfaret som finner sted lørdag 14.mars 2015.

Her kan du se litt informasjon om mesterskapet så langt,
klikk her...

Hovedsponsor for Østlandsmesterskapet er:
Valdres Gjensidige Brannkasse
Sør-Aurdal Energi

Premiering:
Siste post på årsmøtet var premiereing med utdeling av pokal og merke, se bilder

Årsmøtedeltakere:


Foto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter