B

Priser på tjenester Begnadalen.no


Publisert:  08.04.15        


Begnadalen bygdeutvalg v/redaksjonsrådet har vedtatt nye priser for tjenester på Begnadalen.no mvf 1. oktober 2008 slik:

Priser for tjenester på Begnadalen.no

Tjenester:
Pris:
Tekst:
Leie av nettside - lag og foreninger     500,-
pr.år
Leie av nettside - offentlige etater     700,-
pr.år
Leie av nettside - bedrifter   
1.000,-
pr.år
E-postadresse på Begnadalen.no     100,-
pr.år
Reklameknapp på startsida 1.000,-
pr.år
Annonse på startsida     100,- + evt arbeid
over en 2 ukers periode
Bekjentgjørelse /Kunngjøringer 100,- + evt arbeid
gratis for de som har side på Begnadalen.no

Betaling for tjenester skal skje til : Begnadalen bygdeutvalg
kto:   1503.10.13191  med bakgrunn i utsendt faktura eller melding via mail.
 
Red.Nettsideansvar:  Reidar Schlytter