B


Publisert:  21.03.14   

Årsmøte Begnadalen skytterlag

Reidar Schlytter

Fredag 21. mars 2014 avviklet Begnadalen skytterlag sitt årsmøte i kantina på Begna Bruk.  Vanlige årsmøtesaker med årsmelding, regnskap, kontingent og valg ble behandlet og til slutt på møtet var det utedeling av medaljer og pokaler til de som hadde vunnet i 2013.


I årsmeldingen som ble lest opp av sekretær Reidar Kolsrud fikk vi høre om en betydelig innsats fra vår store skytter Odd Kolsrud, med topp resultater både på Landskytterstevne og andre skytterstevner gjennom året 2013. I tillegg ble Odd hedret med årets kulturpris fra Sør-Aurdal kommune.

Leder av skytterlaget Odd Kolsrud og kasserer Harald Hougsrud hadde sagt fra seg gjenvalg. Årsmøte klarte ikke å finne en ny leder for  skytterlaget, så årsmøtet valgte derfor å velge inn nye styremedlemmer,  og at styret konstituerer seg selv på første styremøte med leder osv:

Melding om endelig valg vil bli publisert på Skytterlagets egen hjemmeside,

Styret for 2014 ser slik ut:

Ståle Gulsrud
Stein Gulsrud
Kåre Randem (kasserer)
Reidar Kolsrud (sekretær)
Terje Viken

Harald Hougsrud (1.vara)
Knut Amundsen (2,vara)


Styret i 2013


Årsmøtedeltakere


Odd klar  til å dele ut merker og pokaler


Stein deler ut merke til Odd


Historisk protokoll fra perioden 1949 og framover  ble ved en tilfeldighet gjennfunnet.


Odd klar for utdeling av pokaler


Stein deler ut pokaler til rekruttene

Foto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter