Publisert:  11..02.12Årsmøte Begnadalen skytterlag

Reidar Schlytter

Fredag 10. februar 2012 avviklet Begnadalen skytterlag sitt årsmøte i kantina på Begna Bruk.  Vanlige årsmøtesaker med årsmelding, regnskap, kontingent og valg ble behandlet og til slutt på møtet var det utedeling av medaljer og pokaler til de som hadde vunnet i 2011.

Skytterlaget har god rekruttering og det var en del av de yngre som hadde møtt opp på årsmøte for å motta sin premie denne kvelden.

Møtet ble ledet av styreleder Odd Kolsrud som i sin innledning tok opp at  skytterlaget hadde utnevnt Ola Reidar Andreassen som eresmedlem, og leste opp begrunnelsen for årsmøte:

På sin 75-årsdag 31. januar, ble Ola Reidar Andreassen utnevnt til æresmedlem i Begnadalen skytterlag.

Ola har vært medlem i skytterlaget i 60 år. Han har vært leder i laget i 6 år. Han har vært styremedlem i 25 år og vært materialforvalter og sekretær til sammen i 15 år.

Han har vært en trofast deltaker i dugnadsgjengen på skytterbanen i forbindelse med utbygging og vedlikehold av banen og ved stevnearrangement.

Som skytter har han også utmerket seg. Han har organisasjonsmedaljen i sølv fra 1973 og gylt fra 1988. Han har samlagets klassemedalje  i klasse 2 fra 1993 og klasse 3 fra 1985. Dugleiksmerkestatuett oppnådde han i 1987, dugleiksmerkefat i 1999, 30-årsdiplom i 2004 og 35-årsdiplom i 2009.

Han ble samlagsmester i feltskyting i 1996. På landsskytter-stevnet i Oppdal 1993 vant han grunnlaget i klasse 2 med 98 poeng. Han har deltatt på Begnadalens lag i mange lagskytinger laget har vunnet. 


Ydmyk og stolt nyutnevnt æresmedlem i Begnadalen skytterlag

Fullstendig referat fra årsmøtet kan du lese ved å gå inn på hjemmesiden til skytterlaget, klikk her....


Møteleder Odd Kolsrud


Gjenvalgte styre for 2012. (fra venstre leder Odd Kolsrud, sekretær (vikar for Ola, Tidemann Kolsrud, styremedlem Terje Viken, Stein Arild Gulsrud og kasserer Harald Hougsrud


Avslappede årsmøtedeltakere

Her noen bilder fra premieutdelingen:
 
FOTO:  Reidar S.


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter