Publisert:  19.08.12


Skytingens Dag

Reid
ar Schlytter

Søndag 19. august kl 11.00 arrangerte Begnadalen Skytterlag "Skytingens Dag" på skytterbanen i Begnadalen. Innledningsvis ble heltene fra Landsskytterstevnet hedret med Odd Kolsrud i spissen.
Som kjent oppnådde Odd svært gode resultater, se link til egen side om dette, klikk her...

Nestleder i skytterlaget Stein Gulsrud overrakte blomster og sa noen velvalgte ord om de gode resultateten Odd oppnådde på Landsskytterstevnet.  

Etterpå ble det bløtkake med følgende påskrift " Gratulerer som dobbelt mester ! --- og takk til alle for flott innsats under LS 2012 ". Odd takket for oppmerksomheten og som vanlig var han beskjeden i sin karakteristikk av seg selv. Uten tvil er Odd en flott representant for skyttermiljøet og for bygda Begnadalen.

Odd er også en god instruktør for de yngste skytterne og rekrutteringen i laget er for tiden godt.

Etter feiringen av Odd og de andre deltakerne ble det skyting med grilling for deltakerne.  

En flott dag på skytterbanen.


Stein overrekker  blomster til Odd.


Stas med god bløtkake og velvalgte ord.


Deltakere fra Begnadalen på Landsskytterstevnet (Reidar Andreassen var ikke til stede).
Premiebordet til Odd fra Landskytterstevnet (Foto: Fasebook siden til Odd) 
FOTO:  Reidar Schlytter


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter