Redaksjonsrådet for Begnadalen.no


Publisert:  27.09.11
Navn: Funksjon: Mobil: E-mail adresse:
Halstein Heiene Leder 992 65 850 halstein.h@begnadalen.no
Gunvor Strandbråten Medlem 958 26 750 gunvorstrb@live.no
Stian Gabrielsen Medlem 900 89 335
stiagab@online.no
Ole Gunnar Stensrud Medlem 917 59 741 olegsten@hotmail.com
Liv Barbro Veimodet Medlem 900 38 523 liv.b@begnadalen.no
Hans Erik Lybekk Medlem 948 43 673
hanlybek@bbnett.no
Reidar Schlytter Redaktør 918 24 688 reidar.s@begnadalen.no


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter