Tenko ungdomsklubb


Publisert:  05.10.08
Linker:- ny sesong 2009
- høsten 2009Tenko ungdomsklubb i Begnadalen

Tenko er en ungdomsklubb for alle fra 5. Klasse og oppover. Vi holder til på Begna Bruk og samles  annenhver tirsdag fra 19.00 til 20.30.  På første klubbkveld i høst var vi over 20 stykker, men det varierer ofte mellom 15 og 20 stykker.

Vi starter alltid med kiosk. Etterpå får vi ut litt energi med f.eks vaskefillehockey. Det er ganske store krefter som skal ut og det er ikke få koster som har knekt tvers av i løpet av Tenko’s levetid.  Deretter får de rappkjefta prøvd seg.
Som regel får vi besøk av en som deler tanker og erfaringer fra sin tro og liv som vi håper kan gi unge et mer positivt syn på seg selv og mennesker rundt.

Vi prøver å variere innholdet og har for eksempel hatt besøk av Ole Jørgen Liodden som ha vist lysbilder og Kristen Hyrve som har hatt med motorsykkel og fortalt om sine erfaringer og opplevelser på sykkelen.
Vi gått til innkjøp av playstation (bl.a. singstar) som brukes på flere kvelder. På avslutningen før jul og sommer serverer vi pizza og koser oss litt ekstra.

Ellers har vi også siste par årene fått vårt eget styre av ungdommen selv. Alle som har vært med har gjort en veldig god jobb, og det er veldig ok at de selv får være med på å bestemme innholdet i kveldene.


             

Vi syns at vi har en veldig fin gjeng nå og syns vi får en fin balanse mellom aktivitet, moro og litt fokus på temaer man ellers ofte ikke snakker så mye om.

Hilsen fra Monica og Lene.


Kontaktperson: Lene Grimsrud

2010


Her kan du se datoer for aktiviteter våren 2010, klikk her..
Medlemskontingent 2010

"Medlemskontigenten for 2010 er satt til 50 kroner for ett helt år. Dette er pga statlige krav. Derfor er det fint om dere kan betale selv om prisen har gått veldig opp. Vi får mer statsstøtte med flere medlemmer og dette kommer også medlemmene til gode."

Tenko 2011

Gunvor Strandbråten

TENKO er et tilbud for de litt større barna i Begnadalen sokn.
Ungdommer fra andre sokn er også velkommen og aldersgruppa er fra 12 år og oppover. Det var Borghild og Håkon Rustebakke som startet opp Tenko for over 25 år siden.

Nå har sønnen Ola og kona hans, Kari Anne overtatt Tenkodrifta sammen med Lene Grimsrud.

20 barn var på  Tenko kvelden jeg kom på besøk og der hadde ungdommene det virkelig trivelig med mange morsomme leker.
Noen ganger har Tenko besøk av noen som holder en liten andakt for de.

Kiosken var i gang med Morten som primus motor!

Styret i Tenko består av Ludvik, Tor Erik, Ingrid og Morten sammen med de voksne.

 


Kveldene byttes på og holdes  i gym.salen på Begnadalen skole og på Begna Bruk.
 Lene serverer frukt


Morten kiosk-sjef


Ola har med nytt utstyr til leken Fun-battele


Snaks er lovlig på Tenko-kvelden


Gjett hva Mina -Sofie er..


...og Ingrid


Mimmeleken er populært


Lene fikk også prøve seg


Vaskefilleboogien er i gang

Her kan du se flere bilder fra Tenko 2011, klikk her....

Her kan du se program for Tenko høsten 2011, klikk her...Nettsideansvar:  Reidar Schlytter