Handel og Næringsviksomhet


Publisert:  01.01.15 
Handel:

- Joker Begna Dagligvare AS

- Bruktbua på Hjørnet, 2936 Begnadalen

- Kremmertorget, 2936 Begnadalen

- Coop,  3524 Nes i Ådal

- Stensrud Elektro (Expert), 2930 Bagn

- Bagn Sport, 2930 Bagn

Næringsvirksomhet:

- Erik Garthus AS, 2937 Begna

- Valdres Skigard, 2930 Bagn

- Begnadalen-Hedalen Skogeierlag, 2936 Begnadalen

- Promek ANS, 2930 Bagn

- Sør Aurdal Energi, 2936 Begnadalen

- Nes Trafikksenter

- Eumina

- Hedalen Installasjon ASNettsideansvar:  Reidar Schlytter