Publisert:  14.02.17

 

Medlemskap

Kontingenten er for 2018:

Enkeltmedlem:   kr 200,-

Familie medlemskap:  kr  400,-

Pensjonister og støttemedlemer : kr 100,-

(Det er et krav om familiemedlemskap hvis noen i familien er med på organiser aktivitet i laget) 

Familiemedlemer over 17 år må betale eget medlemskap.

Her kan du lese mer vedr medlemskontingent for 2018,
klikk her...                   


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter