B


Publisert:  18.06.23  

Dugnad på gressbanen i Begnadalen


Publisert av Per Ivar Nybakke 18.06.23

Tirsdag  13. juni  gjennomførte idrettslaget dugnad på  gressbanen i Begnadalen  (Begnadalen stadion)  Arbeidesoppgaver som ble gjennomført var bl. annet klipping av banen, rydding av busker og kratt i skråninjgen ned mot banen. Bortrydding av ødelagte borte/hjemme buer som ble ødelagt med mye snø i vinter, samt henge opp målnett m,.m. I tillegg ble kiosk vasket og ordnet klart til bruk når det blir arrangement på banen.

Vi håper på litt regn framover slik at gressbanen etter hvert vokser seg grønn og blir fin framover.Foto: Per Ivar NybakkeNettsideansvar:  Reidar Schlytter