B


Publisert:  06.12.22  


 

BYGDEMØTE MED KOMMUNEN OG POLITIKKERNE

Publisert av Reidar Schlytter 06.12.22

Etter ønske fra bygda, inviterte Begnadalen Bygdeutvalg alle til bygdemøte, hvor også representanter fra administrasjon i kommunen og kommunestyrerepresentanter var til stede.

Fra kommuneledelsen møte kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen som hadde med seg

Hans Solbrekken Ruud, Mikkael Franzen Rønningen og Stig Solbrekken.

Fra den politiske siden stilte ordfører Marit Hougsrud sammen med en del kommunestyrerepresentanter fra SP, AP og H.

Det var godt oppmøte fra bygda med ca 100 personer til stede.

Det ble servert kaffe og kaker.

Ønske for møtet var å få nødvendig informasjon og dialog om videre bruk av lokalene i Begnadalen etter at skolen ble lagt ned.

Møtet ble gjennomført med følgende kjøreplan:

1.     Velkommen (ved Hans Allergoth)

2.     Innsendte og forhåndslagde spørsmål (stilles og besvares)

3.     Salen åpens for spørsmål

4.     Vel hjem

Innledningsvis orienterte kommunaldirektøren om kommunene økonomiske situasjon og de utfordringer som ligger foran oss med prisstigning, høye strømutgifter m.m. Administrasjon har på nåværende tidspunkt ikke konkludert med hva man anbefaler om videre bruk av de kommunale lokaler i Begnadalen, men vil ta med seg de signaler som kommer fram på møtet.

Det ble også poengtert at det er viktig at hver enkelt gir tilbakemelding til administrasjon/politikerne mht høringer som sendes ut og over enkeltsaker som man mener bør følges opp eller endre på.

Fra salen ble det gitt mange gode signaler om hvordan administrasjon og politikerne bedre kan følge opp viktige saker, med bl. annet

-        Klargjøring av hustomter Begna byggefelt (med god markedsføring)

-        Kommunen bør også innlede god dialog med bedriftene på Begna industriområde for evt å avklare samarbeid om bygging av utleieboliger.

-        E 16 Videreføring av gangvei fra Flatbråtesvingen fram til krysset ved Hougsrudbrua (Kommunen må sende plandokumenter til Statens vegvesen som prosjekterer og dekker kostnadene ved gangvegen)

-        Bedre oppfølging av salg av småbruk med buplikt (på møtet kom det fram at ungdom som ønsker kjøp av mindre småbruk for å bo fast i egen kommune, blir taper i budrunder ofte med kjøpere av utenlands opprinnelse som kjøper eiendommer som feriested og som benyttes bare noen dager i året.) Dette er en uheldig utvikling som kommune og politikerne må se nærmere på.

-        Ungdommen mangler møteplasser (må ses på i sammenheng med videre bruk av lokalen i Begnadalen.)

-        Framtidig bruk av skolelokalene må utredes for evet salg eller at bygges brukes til formål som kommune ser det som formålstjenlig. Bygget er solid og i god stand.

Møtedeltakerne ga også uttrykk for at de syntes skolesaken hadde vært en stor belastning over flere år, men når endelig vedtak er fattet må man se framover med positive øyner og være med på og bidra positivt til en god samfunnsutviklingen for Begnadalen.

Dette betyr at politikerne og kommunen er villig til å stille opp slik at nødvendig infrastruktur er til stede for at samfunnet utvikles videre mht veier, butikk (Joker), barnehage SFO, boligområde m.m. i bygda skal fungerer.

Møtet ga også et klart signal til politikerne og administrasjon om at Samfunnshuset i Begnadalen må fortsatt driftes for at kulturlivet og andre aktiviteter opprettholdes i bygda.

Det må også vurderes om bygda fortsatt kan benytte peisestua (i skolebygget) videre, da dette rommet brukes daglig/kveld til møteaktiviteter. (Peisestua har alltid hvert  møterommet for bygda)

Kommunen bør derfor lage en plan for videre framdrift med eventuelle endringer i 2 etg  i samfunnshuset for små møterom m.m. som kan benyttes til forslkelling anledninger.

Til slutt på møtet fikk vi en appell fra butikksjef Siv på Joker. Benytt nærbutikken i disse tider. Det er stigende priser på innkjøp av mat/varer og høye strømutgifter. Skal man unngå at butikken må legge inn årene må alle i bygd bruke butikken.

PÅ slutten av møtet takket Hans Allergoth for godt oppmøte og god debatt med mange viktige temaer.

Møtet ble avsluttet ca kl 21.00

Her noen bilder fra bygdemøtet:

 


Foto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter