B

Veigårdstranda camping.


Publisert:  07.07.21  

Nå blir det nytt liv i Veigårdstranda camping.

Reidar Schlytter

Fra avisa Valdres kan vi lese at ny eier er på plass og som ønsker nytt liv til campngplassen i Begnadalen.
 

Begnadalen.no ønsker Geir lykke til med oppstart av plassen.

Geir fra Skedsmo skal «blåse» nytt liv i campingplassen på Veigårdstranda

 

VEIGÅRDSTRANDA CAMPING: Ny driver er på plass for å få blåse nytt liv i campingplassen. De siste åra har det vært liten aktivitet på den idylliske plassen langs Begna. Foto: Privat

 Stein Åge Johansen 06.07.21

Åpne deleknapper for artikkelen

Etter i overkant av 10 år med liten aktivitet på Veigårdstranda camping, skal Geir Nordvi nå forsøke å skape nytt liv på campingplassen i Begnadalen som har eksistert siden midten av 1960-tallet.

 For abonnenter

SØR-AURDAL: – Det er ikke snakk om å gjenåpne campingplassen, heller snakk om en reåpning. Det har vært litt aktivitet der hele tiden, også etter at kioskdrifta ble lagt ned for omkring 15 år siden, men vi har ikke drevet med aktiv markedsføring av plassen, forteller Oddvin Sørbøen, som sammen med kona eier garden der campingplassen ligger. Campingplassen består av omkring 10 hytter og har i tillegg hatt noen campingvogner stående på årsbasis.

Har stadig tatt imot gjester

– Vi har hatt noe belegg på hyttene, i tillegg har det vært en del som har hatt campingvognene stående fast på plassen. Vi har også tatt imot drop-in-gjester, når vi har fått henvendelser, opplyser Sørbøen. Sanitærbygget har vært i drift i alle årene, og det har blitt vedlikeholdt med jevne mellomrom.

Oddvin Sørbøen forteller at han og kona tok over plassen for omkring 10 år siden, men siden de holder til på Leirskogen, har det vært så som så med drifting av campingplassen lenger ned i dalen. Nå har de leid plassen ut til Geir Nordvi, foreløpig for et år.

 

NY DRIVER: Geir Nordvi fra Skedsmo har tidligere drevet campingplass på Otta. Nå vil han forsøke å få opp igjen aktiviteten på Veigårdstranda. Foto: Privat

Vil satse langsiktig

Geir Nordvi kommer opprinnelig fra Skedsmo på Romerike, og har tidligere blant annet drevet campingplass på Otta. Han forteller at han skal prøve seg litt fram det første året, men ser absolutt et potensialet for plassen. Geir har tro på at det skal gå an å få til aktiv drift igjen.

– Dersom det blir en del trafikk, skal jeg nok klare å få plass til omkring 50 campingvogner, mener Nordvi. Han opplyser at det blant annet dreier seg om å skaffe strømpunkt fram til campingvognene. For å klare å ta imot så mange campingvogner og -biler, må det tas i bruk mer av området enn det som brukes i dag, men plassen er stor nok til dette, mener han. I tillegg vil han også selvfølgelig ta imot gjester som vil overnatte i telt. Dette med å feriere i telt er noe som har kommet tilbake de siste årene, forteller han.

Nordvi har allerede gjort seg en del planer for framtida, men siden han kun har en ettårskontrakt, kommer han ikke til å sette i gang de helt store investeringene før han kan tenke mer langsiktig.

Familieplass

– Dette første året må jeg se hvor mye trafikk det blir, så får investeringene komme etter hvert, opplyser Nordvi.

Men han fortelle at han allerede har satt opp et par «fullt møblert» hustelt som gjester kan leie.

Nordvi opplyser også at han planlegger å få tak i mer utstyr etter hvert. Blant annet vil det bli bygd ut mer for å aktivisere barn.

– Sjøl om plassen ligger langs Begna, så vil jeg ikke kun satse på fiskere, forteller Nordvi. Jeg ønsker å få til en plass som er attraktiv for barnefamilier, og da må campingplassen ha tilbud til hele familien.Nettsideansvar:  Reidar Schlytter