BPublisert:  13.02.21  


Siri og Rasmus snudde bekymringer til suksess: – Jeg tar heller en angusburger enn en skje med tran

 

KREATIVE: Siri Ødegaard og Rasmus Piltingsrud våger å tenke nytt. Foto: Geir Norling

Klipp fra avisa Valdres av     Geir Norling   13.02.21 

Da koronapandemien satte en bråstopp for leveranser av Anguskjøttfe til hovedstadens restauranter måtte samboerparet Siri Ødegaard og Rasmus Piltinsgrud tenke nytt. De fant ut at kjøtthungrige hovedstadsbeboere kunne få kjøttet levert rett på døra.

BEGNADALEN: «Når berget ikke kommer til Muhammed, må Muhammed komme til berget» heter et ordtak. Samboerparet tenke i den retninga. Hver tirsdag går det en bil med kjøtt til Oslo-regionen.

– Vi er flere nisjematprodusenter i Valdres som står bak denne ideen. Stølsvidda og Valdres Vilt er også med på bilen som Johannes Gudheim i Gårdsbudet kjører. Kundene våre setter veldig stor pris på å få levert kjøtt direkte på døra av en hyggelig god sjåfør, sier Siri Ødegaard.

– Før pandemien solgte vi 12 tonn kjøtt. I år regner vi med å omsette 15 tonn. Det vil si at vi skal slakte 50 dyr i år. Etterspørselen er bare i startgropa. Vi synes det er gledelig at folk har fått øynene opp for vår produksjon, sier Rasmus Piltingsrud.

Reko-ringer

Piltingsrud gard er også med på en del Reko-ringer i østlandsområdet. Da har kundene forhåndsbetalt varene og møter opp på et avtalt sted for å hente dem.

– Forskjellen her er at vi får direkte kontakt med kundene selv. Vi kan slå av en prat, og vi kan fortelle om konseptet vårt. Vi bygger også opp en egen gardsbutikk på Piltingsrud. Hytteeiere som skal på hytta kan kjøre innom og få kjøpt varer der. I gardsbutikken har vi også en del andre varer, for eksempel garn fra ulla til våre egne mohairgeiter, eller skilt som vi har laget på skifer, sier Siri.

– Vi har solgt mer kjøtt etter at pandemien slo til. Vi får også solgt de delene av dyra som restaurantene ikke ville ha. De ville bare ha det beste kjøttet som indrefileter, biffer, entrecôter med mer. Nå får vi solgt bogsteiker, kraftbein, oksehaler, kjaker, lever, oksetunger og andre kjøttprodukter. Omlegginga har vært en suksess som vi ikke visste om før vi ble tvunget til å legge om. Vi selger også mye viltkjøtt fra hjort og elg som er jaktet på i skogene i og rundt Piltingsrud, sier Rasmus Piltingsrud.

 

GRASFORA ANGUSFE: Disse dyrene får ikke kraftfor. Foto: Geir Norling

Grasfora Angusfe.

Selv om Piltingsrud gard har mange bein å stå på, som garn fra egne geitergeiter, gardshotel. gardsbesøk hvor også kjendislamaen Pepper ønsker velkommen til gards, så er det grasfora angusfe som er hovedsatsingsområdet.

I dag er det over 200 angusfe som beiter på Piltingsrud.

– Denne kjøttferasen er vel egnet her i Valdres. Det er flotte dyr. De tåler å gå ute om vinteren også. Vi er veldig bevisste på at de bare skal fores med gras. Vi vil ha en bærekraftig økologisk produksjon her om et par år sier Siri Ødegaard som er veldig klar på at kjøttet fra angusfeet som ikke har fått kraftfor har noen helsefordeler, sier Siri

– Vi har fått analysert kjøttet. En angusburger dekker dagsbehovet for omega 3 fire ganger. Jeg tar heller en angusburger enn en skje med tran, ler Siri.

– Vi satser også på økologisk drift. Vi har sandjord i Begnadalen. Den tåler tørke dårlig og er ganske lett. Den holder dårlig på næringsstoffene. Vi besluttet derfor å slutte med å pløye jorda på Piltingsrud. Vi tilfører økologiske næringsstoffer etter utvidete jordprøver. Når vi pløyde og hadde en tradisjonell form for jordbearbeiding forsvant en del humus og dermed karbon rett ut i atmosfæren  som co

Prinsippet er at det bør være grønt så mye som mulig av vekstsesongen. Humuslaget øker ved at vi grønngjødsler ved vekstskifter. Denne humusen som også holder på vannet i tørkeperiodene inneholder mye karbon. Vi prøver å bygge jord og fange karbon. Jorda vår nå har en god del mikroorganismer som er viktige. Humusinnholdet i jorda vår har blitt bedre. Meitemarken har kommet tilbake. Dette er vår måte å få til et miljøregnskap som går i pluss. Når vi dyrker på vår måte binder vi vesentlig mer klimagasser enn våre metanprompende kuer slipper ut, sier Rasmus.

– Vi er også inne i en måte å bruke feet på som gjør at selve beitemåten bidrar til å bygge humus, men det får vi ta i neste episode, ler Siri.

Tre kundegrupper

Siri har sett at det er tre forskjellige kundegrupper som kjøper kjøtt fra Piltingsrud. Hun har også sett at stadig flere blir bevisste på hva de spiser.

– Den ene gruppa er de som har fått øynene opp for at vårt kjøtt er sunt. De kjøper kjøttet vårt fordi de vil ha sunn mat. De er også bevisste på at maten vår er kortreist. Vi bruker ikke kraftfor som er dyrket på den andre sida av jorda. Vi bruker utmarksbeitet vårt.

– Den andre gruppa er dem som vil ha det helt spesielle. Det er mange beviste hobbykokker som storkoser seg på kjøkkenet. De vil ha kjøtt fra grasfora angusfe fordi de vet at kjøttet er marmorert med fett på en helt annen måte. De kjøper det kjøttet som før gikk til restauranter i hovedstaden.

– Den tredje gruppa er de som stikker innom gardsbutikken vår på veg til eller fra hytta, som vil ha kjøttet vårt fordi de vet at det er kortreist. De vil ha lokal mat, sier Siri Ødegård

Framtidsplaner

Samboerparet har mage ideer, og de vil ha flere bein å stå på. De har ansatt Hans Smit som har hovedansvaret for drifta i fjøset. Rachana Cornelia Brand styrer nettbutikken og jobber også med andre prosjektet på Piltingsrud. Hun tar seg blant annet av booking til gardshotellet.

 

TEAM PILTINGSRUD: Hans Mit, Rachana Cornelia Brand, Siri Ødegaard og Rasmus Piltingsrud ved Angusfeet som Piltingsrud gard har spesialisert seg på. Foto: Geir Norling

– Vi har blitt et team her nå. Vi utfyller hverandre og vi har mange framtidsplaner. I dag leverer vi slaktet vårt til Nortura og til Fatland slakterier. Vi får det tilbake til Reboli som skjærer det ned. Vi er veldig fornøyde med de dyktige kjøttskjærerne hos Reboli på Leira. Vi har lyst til å få et eget slakteri på garden. Da slipper dyra å bli stressa når de blir kjørt til slakteriet. Kjøttet blir beviselig bedre når en minsker stressfaktoren, og får til en mørning av kjøttet som starter umiddelbart etter at dyret er slakta, sier Siri.

– Vi vil også bygge ut gardshotellet og besøksgarden. Det er viktig at folk får se hvor matvarene kommer fra.

Samboerparet er også overbevist om at de er med på en grønn omstilling av miljøregnskapet i landet. – Vi utnytter og foredler utmarksbeitene. Vi bygger matjord som binder co.  Vi importerer ikke kraftfor. Landbruket er en del av løsninga på klimaproblemene. Metanpromp er en marginal del av dette regnestykket. Vi må utnytte de ressursene vi har, men vi må samtidig være villige til å tenke nytt, sier samboerparet Siri Ødegaard og Rasmus Piltingsrud.Nettsideansvar:  Reidar Schlytter