B


Publisert:  05.02.21  

Kulturprisen 2020

Publisert av ordfører Marit HougsrudKulturprisen for år 2020 tildeles Sonja Bordewich og Kristian Grimsrud Strøm.

Sonja og Kristian tildeles Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for sitt store engasjement for lokalsamfunnet sitt, i Begnadalen og i Sør-Aurdal. De har drevet mye kulturelt arbeid, som initiativtakere og arrangører av mange arrangement. De brenner for et levende bygdesamfunn og for at vi som innbyggere sammen skal skape aktivitet for trivsel og utvikling. De legger hvert år ned en betydelig innsats for kulturlivet, og spesielt legger de ned en stor innsats for barn- og ungdom i kommunen.  Nettsideansvar:  Reidar Schlytter