B


Publisert:  26.03.21 


Enstemmighet om høringssvar til ny sykehusstruktur: – Valdres kan ikke akseptere lengre reise enn til Moelv

 

TYDELIG: – Valdres sier et samlet nei til mer «Mjøsa rundt» for pasientene. Foto: Bjørn Karsrud (arkiv)


Klipp fra avisa Valdres av  Morten Stensby 26.03.2


Ordfører Marit Hougsrud var svært tydelig og klar på vegne av regionen, da kommunestyret i Sør-Aurdal torsdag kveld behandlet sitt høringssvar til Innlandets nye sykehusstruktur.

BAGN: I et noe humoristisk hjørne avslørte hun at følgende spørsmål kom under et møte hun sjøl deltok på, med deltakere fra tidligere Hedmark og Oppland fylker: «Hvor kjører du fra Fagernes for å komme til Valdres?». Møtet handlet riktignok ikke om sykehusstrukturen.

– Men det er likevel mildt sagt overraskende at en del åpenbart ikke vet hvor Valdres er, på tross av at vi ligger ganske sentralt i Sør-Norge, kommenterte ordføreren.

Et samlet kommunestyre etterlot imidlertid ingen tvil om hva både Sør-Aurdal og resten av Valdres mener i denne saken: Et nytt mjøssykehus må ligge i Moelv. Punktum.

– Manipulerer

– Vi har allerede akseptert 20 minutters ekstra kjøretid ved å gå inn for Moelv. Reisetida fra Beitostølen og dit er to timer og 21 minutter. Valdres sier et samlet nei til mer «Mjøsa rundt» for pasientene. For det er dem dette handler om, slo Hougsrud fast.

Representanten Finn Teslo fra Arbeiderpartiet erklærte at regionen har gjort et veldig grundig arbeid i saken.

– Det er helt nødvendig at Valdres står sammen. For det er så mange andre som manipulerer, hevdet han.

I vedtaket heter det blant annet at «Sør-Aurdal kommune mener at Sykehuset Innlandet ikke har tilstrekkelig spisskompetanse samlet på de ulike akuttsykehusene i dagens struktur. Det er en utfordring at pasienter blir sendt rundt til ulike sykehus for å få adekvat behandling. Dette gjelder spesielt på områdene lungemedisin, onkologi, gynekologi, radiologi og psykiatri. De prehospitale tjenestene er ikke tilstrekkelige i Valdres, og det er behov for styrking av disse. For Valdres er lokalmedisinsk senter en viktig del av det helhetlige helsetilbudet, og det er behov for å utvikle innholdet og tjenestene i disse».

VLMS må styrkes

Kommunestyret i Sør-Aurdal fastslår ellers at en sekundær løsning for kommunens innbyggere kan være å knytte seg nærmere til Ringerike og Viken, dersom beslutningen for Innlandet skulle bli en annen plassering enn Moelv.

Man støtter videre utvidet satsning på lokalmedisinske sentra. «Det lokalmedisinske senteret bør utvikles til en arena for samhandling med kommunene i området», heter det. Sør-Aurdal kommune støtter også punktet om å videreutvikle distriktspsykiatriske sentre samt barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Elverum, Gjøvik, Hadeland, Hamar, Lillehammer, Otta, Tynset og Valdres.

Sør-Aurdal kommune ser det ellers som vesentlig å styrke prehospitale tjenester, både med antall enheter og kompetanse. For Valdres er det viktig med styrking av virksomhet og funksjoner ved Valdres lokalmedisinske senter, fastslås det i kommunestyrets vedtak.

I sitt høringsbrev skriver Helse Sør-Øst at styrene i Sykehuset Innlandet HF og HelseSør-Øst RHF ikke har fått seg forelagt beslutningssak om framtidig sykehusstruktur for Innlandet. Når resultatet av høring foreligger, vil man at standpunkt til den videre beslutningsprosessen. En såkalt konseptfaseutredning er planlagt å starte i 2021. «I henhold til veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter,skal det i konseptfasen også vurderes et nullalternativ, som skal ta utgangspunkt i dagens løsning og lokalisering», skriver Helse Sør-Øst.Nettsideansvar:  Reidar Schlytter