BPublisert:  13.10.21
Montering av nytt klatrestativ ved Begnadalen skole

Av Reidar Schlytter 13.10.21

Da er dugnadsgjengen på nytt i arbeid med å montere det siste klatrestativet som er anskaffet av kommunen.

Tidligere er det montert nye husker,  og nå nytt klatrestativ så dette blir bra for barna i Begnadalen.

Det rettes en stor takk til FAU som i samrabeid med rektor fikk dette til.

Full honør til dgnadsgjengen som har stått på i flere kvelder på rad for å få dette på plass. Disse populære gutta er:

Einar Damslora
Erling Bølviken
Asbjørn Bølviken
Jan Kato Kolsrud og
Ivar Hagen
Olav LienFoto: Reidar Schlytter / Marita Grøvslien
Nettsideansvar:  Reidar Schlytter