B


Publisert:  03.02.21  

Valdres største industriarbeidsplass ser tilbake på et rekordårRekordår: Daglig leder i Begna Bruk, Trond Mæhlum, har grunn til å smile. I 2020 omsatte bedriften for 240 millioner kroner. Foto: Tor Solberg

 Klipp fra avisa-Valdres av Marit Beate Kasin       03.02.21     

2020 var året for å være hjemme, pusse opp, bygge på og bygge nytt. Det førte til rekordomsetning for Begna Bruk. Nå håper sagbruket på et nytt toppår, som kan muliggjøre framtidige investeringer og videre modernisering.

·           

Begna: – I fjor hadde vi det største salgsvolumet vi har hatt noen gang, etter et veldig godt andre halvår. Vi passerte 100.000 kubikkmeter trelast og slo vår forrige rekord med over fem tusen kubikkmeter, forteller daglig leder Trond Mæhlum.

Vi kjøpte mer plank

Han tror det gode resultatet blant annet skyldes at 2020 var et år da flere fokuserte på å pusse opp hjemme og bygge nytt.

Begna Bruk omsatte for i overkant av 240 millioner kroner i 2020. Det er en omsetningsøkning på 11 prosent.

– En del av årsaken til at vi klarte å levere så mye trelast er et godt samarbeid med Ringalm. Jeg vil også berømme de ansatte. Det har vært og er fortsatt hektiske dager hos oss, og de ansatte har virkelig stått på for å henge med, sier Mæhlum. Han legger til at bedriften nå ser etter forsterkninger både innen drift og vedlikehold og er åpne for søkere.

Håper på stor avvirkning

Han er bosatt på Dokka og har ledet industribedriften de siste fire årene. Mæhlum er også daglig leder for Ringalm AS på Ringsaker og Hauerseter ved Gardermoen. Siden i fjor høst har de to selskapene vært under samme ledelse. Selskapene samarbeider for å øke hverandres konkurransekraft og attraktivitet mot industrien og byggevaremarkedet.

Den eneste utfordringen med så stort salg som Begna Bruk hadde i fjor, er at lagerbeholdningen går ned.

– Vi produserte for fullt med det tømmeret vi hadde, men selve produksjonsvolumet lå på samme nivå som de to siste årene. Det betyr at vi går inn i et nytt år med lave tømmerlagre. Målet for inneværende år er å få opp produksjonsvolumet med 20 prosent. For å få til det må vi ha god tilgang på tømmer, sier Mæhlum, som håper på god avvirkning og stor aktivitet i skogen i Valdres og Land i vinter.

– Om det blir god avvirkning framover og vi får inn bra med tømmer i vinter, kan 2021 bli et nytt toppår. Det er viktig for oss å dra nytte av slike toppår, for det er grunnlaget for framtidig modernisering og vekst.

Moderne sagbruk


Det er investert mye på Begna Bruk de siste årene. Bare i 2017-2018 ble det gjort investeringer for om lag 50 millioner kroner i bedriften. Mæhlum sier at Begna bruk framstår som et moderne sagbruk, med teknologi på linje med det som er i bransjen for øvrig.

– Både justerverket og høvleriet er topp moderne, men om vi skal øke omsetningen ytterligere i fremtiden, så er det naturlig å se på muligheter for å øke tørkekapasiteten. I år ønsker vi å produsere så mye som tørkekapasiteten vår tillater.

Fakta:

·        Begna Bruk AS er et sagbruk og høvleri og den største industriarbeidsplassen i Valdres.

·        Selskapet ble stiftet i 1962, og har ca. 55 ansatte.

·        I 2020 omsatte bedriften for 240 millioner kroner.

·        Største aksjeeier er Viken Skog SA med ca. 54 %.

·        Nærområdet til sagbruket har store skogarealer. Innkjøpt tømmerkvantum ligger i år på ca. 220 000 m³ grantømmer.

 Nettsideansvar:  Reidar Schlytter