B

Avisa Valdres


Publisert:  22.06.20  
Trine Hansebakken: Pandemien har vist oss at Sør-Aurdal har store muligheter


Muligheter: - Sør-Aurdal har store muligheter, sier Trine Adde Hansebakken. Foto: Bjørn Karsrud

 Avisa-Valdres av Bjørn Karsrud Publisert:21. juni 2020,

Tidligere varaordfører og nå gruppeleder for Arbeiderpartiet i Sør-Aurdal, Trine Adde Hansebakken, mener at koronapandemien gir oss muligheter for å tenke nytt og skape ny utvikling for distriktskommunen Sør-Aurdal.

Sør-Aurdal: – Sentralisering har vært trenden de siste årene. Men når man ser situasjonen verden har vært i dette året, med tanke på pandemien, kan man kanskje stille spørsmålstegn ved om det er riktig å klumpe seg sammen i byer, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet i Sør-Aurdal, Trine Adde Hansebakken.
Fordel med små samfunn
I Sør-Aurdal har man foreløpig ikke påvist noen som er smittet med korona.

– Kanskje det ble tatt noen riktige valg, spør Hansebakken. I kjølvatnet på koronaen er det mange viktige splørsmål som bør stilles, mener hun: – Kanskje det er en fordel å bo spredt? Kan det fungere å jobbe fra hjemmekontor? Kan det være fordel med små samfunn?

Korona-pakke
Hun mener at det nå er muligheter for Sør-Aurdal.
Hansebakken viser til at det som en konsekvens av pandemien er blitt mulig å søke på statlige midler. Regjeringen gikk 29. mai ut med ei pressemelding der de tilbød kommunene om å søke om midler til næringsutvikling - for at permitterte skal komme tilbake i jobb og for å skape nye arbeidsplasser. I Innlandet kan kommunene via sine næringsfond søke om 65,6 millioner til næringslivstiltak.

Næringsfondet bidrar til å styrke, sikre og etablere arbeidsplasser. Midlene kan brukes til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetablering.

Samtidig passer det nå godt at det også kan løse seg med boliger. Trine Adde Hansbakken peker på at flere søraurdøler nå legger ut boligen sin for salg og det gir muligheter for nye innbyggere til å etablere seg i kommunen.

Attraktive og rimelige hus
– Når eldre folk selger, gir det mulighet for yngre familier til å kjøpe. Det er mange attraktive hus som det nå er mulig å skaffe seg for priser man kan se langt etter andre steder. Nå er muligheten for å realisere drømmen om å flytte på landet. Med pandemien er det nok flere som har tenkt slik. Nå kan du realisere drømmen din, seier Hansebakken.

– Men det er vel ikke bare et spørsmål om bolig, folk må jo ha jobb?

– Ja, det er helt riktig. Men det er muligheter også her. Vi ser at det i stillingsannonser til stadighet er behov for arbeidskraft. Flere bedrifter har etterspurt arbeidskraft uten å lykkes å få de rette, med den kompetansen de har behov for. Det er og behov for folk fra varierte yrker, fra fagarbeidere til sykepleiere, lærere og lederjobber som økonomisjef i kommunen, sier Hansebakken, som også kan vise til at det er lav arbeidsledighet i Sør-.Aurdal.

Hjemmekontor - nær naturen
– Men hva slags muligheter mener du koronaen gir Sør-Aurdal?
– Teknologiutviklingen har òg kommet til vår kommune. Det har fungert å sitte på hjemmekontor under pandemien. Sjøl om vi vet at fiberutbygging vil gi oss nye muligheter, så har vi stått han av også her. Vi har kunnet ha hjemmekontor.

Og vi har hatt mulighet til å gå ut, uten fare for å støte borti noen utenfor stuedøra. Det betyr at man kan ha hjemmekontor, på lik linje med dem som sitter i en leilighet i en eller annen by. Det er kanskje nettopp de som mest savner muligheten til å være nær naturen, elva, fjellet og skogen.

Desentralisering kan gjøre det mulig for oss å ta hele landet i bruk. Mulighetene er mange, de må bare tas i bruk. Med alle de positive utviklingsmuligheter kommunen vår nå har, ser vi lyst på framtida - vi har en stabil kommuneøkonomi, og vi kan få økt tilflytting, sier Trine Adde Hansebakken..Nettsideansvar:  Reidar Schlytter