B

                                      

Publisert:  14.10.20     

 

Sagn og Soge i Søndre Ourdahl 2020

Sør-Aurdal Historielag kan nå presentere et nytt hefte i serien Sagn og Soge. Heftet har kommet ut annethvert år siden starten i 1982. Årets utgave er dermed nummer 20 i rekka.

Som innholdslista viser, byr vi også denne gangen på allsidig stoff fra hele kommunen.Innhold

Tittel   
Forfatter
Bilde
Bente Sætrang
Forord Amund Grønhaug
Bagn Bygdesamling 100 år Svein Thorsrud
Gravferdstradisjonar 
Ragna Heiene
Ein begnadøl i Canada
Marianne Bjørnstad
The Norwegian Emigrant Museum 
Terje Mikael Hasle Joranger
Minner fra okkupasjonstida 
Kristoffer T. Langedrag
Tre historier fra Leirskogen
Kjetil Sudgarden
Gjenoppbygging av Nedre Slaseter 
  Elling Fekjær
70 år siden Berte Skrukkefyllhaugen døde Jahn Wilhelm Berg
Kart med gamle vassfarnavn 
Inger Stensrud m.fl.

Seterstevner Anne Marit Framnes m. fl.
Dikt Arne Gjørud
Strikkekofter.Fra kofteutstillinga på Bautahaugen 2019 Sigrid Haugen
Gamle regninger

Et bryllup i Hedalen i 1837  
Gamle historier og ei ny
Anne Marit Framnes
Hvem var det vi så?
Trond Bråten
Kulokken Harald Garthus
Begnaljom 50 år  Odd Tronrud
Brann ved Bjørnsonvollen i 1921

Kunstverk i berg   Trond Bråten
Svømmekurs ved Milevatnet i 1958 Dagny Dalen

   
Historien om firma Alf Brustad
Ole Bjørn Brustad
Askeladden i Sør-Aurdal   «Tiril» i avisa Valdres
Kulturprisvinner 2018: Ildjarnstad 4H 

Kulturprisvinner 2019: Bagn Korvettlag og Øpe Hus

Gudrun Bøhle (1918 – 2019). Minneord
Elling Fekjær

Vi takker alle som har bidratt med stoff, noen på eget initiativ og andre på oppfordring fra skriftkomiteen.

Bøkene selges her:

Bagn: Sporten, Coop Prix og Biblioteket

Reinli: Matkroken

Hedalen: Joker og Matkroken

Begnadalen: Joker Finnøen og Bruktbua

Nes i Ådal: Coop Extra og YX 7-Eleven

Du kan også får kjøpt den hos medlemmene i redaksjonskomiteen og styret i historielaget.

Se laget nettside: https://hedalen.no/foreninger/sor-aurdal-historielag/

Vi kan sende boka i posten til de som ønsker det. Da kommer porto i tillegg.

Betaling kan skje til Vipps nr. 542 258.

 Nettsideansvar:  Reidar Schlytter