BPublisert:  11.01.20  
Sønstebypris og Forsvarsmedaljen med laubærgren til Bergsund

Publisert 11.01.20

Av Anne-Cathrine Dyve avisa Valdres


Bergsund og Erling Lorentzen samarbeider om en utstilling om hjemmefrontens virksomhet i Vassfaret under krigen. Foto: Anne Dyve

To busslaster med venner, familie, samarbeidspartnere i ulike organisasjoner, veteraner og lokale ungdomsskoleelever fulgte med Kristian Bergsund til Akershus festning da han skulle motta Sønstebyprisen.

AKERSHUS FESTNING: Fanehallen på Akershus var fylt til randen av folk som ville hedre Bergsund. Fotballpensjonist Jan Åge Fjørtoft var programleder og introduserte flere sentrale gjester, deriblant Sønstebys enke, Anne Karin Sønsteby, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, USAs ambassadør Kenneth Braithwaite og ordfører i Oslo, Marianne Borgen. I tråd med at Gunnar Sønsteby var svært opptatt av opplysningsarbeid overfor skoleklasser, gjorde Fjørtoft også et stort nummer av at 9. klasse fra Sør Aurdal, både Bagn og Hedalen, var til stede.

Heder fra forsvarsministeren
Første taler ut var forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Han svarte kontant NEI på det stadige spørsmålet om vi ikke snart skal bli ferdige med krigen. Vi skal aldri glemme at noen var villige til å ofre alt for at vi skal kunne leve i fred og frihet, med alle grunnleggende rettigheter inntakt. Han sa videre at angrepet 9. april kom overraskende på oss, men nazistenes seier kom ikke gratis. Blücher ble senket, konge, regjering og gullet ble berget og kamper og trefninger skjedde i hele landet, ikke minst i heimbygda til dagens prisvinner. Operasjonene i Valdres var blant de mest vellykkede som hæren foretok seg i Sør-Norge. Bakke-Jensen trakk frem Bergsunds brennende engasjement for å formidle den lokale krigshistorien til oppvoksende slekt, helt i Gunnar Sønstebys ånd. Han sa at arbeidet med å bevare Bagnsbergatn som krigsminne, samlinga av historiske gjenstander fra krigen som nå er overført til Valdresmuseet, Bergsunds sterke engasjement for forsvarssaken og hjembygdas veteraner gjør ham til en verdig vinner av Gunnar Sønstebys pris.


PRISVINNER: Bergsund med synlige bevis på prisen. En statuett av Sønsteby på sykkel og diplom. Foto: Anne Dyve

Minnefondets styreleder
Styreleder Asbjørn Lysgård bemerket hvor hyggelig det var med mange gjester fra Valdres. Aldri har det vært så mange mennesker til stede ved overrekkelse av Sønstebyprisen før. Sønstebyfondet står for demokrati, ytringsfrihet og en styrking av forsvarsvilje. Styrelederen fortalte en del om arbeidet Gunnar Sønstebys minnefond har gjort, og skal gjøre fremover, og var stolt over at dagens prisoverrekkelse var første arrangement ut i året for 75-årsmarkeringer for frigjøringen.

Innstillingskomiteens begrunnelse
Innstillingskomiteens begrunnelse ble lest opp av Olav Dag Hauge. Han sa at som frihetskjemper og samfunnsbygger la Gunnar Sønsteby ned en formidabel innsats for landet vårt i så vel fredstid som krigstid. Han benyttet enhver anledning til å være et talerør og forkjemper for et samfunns grunnleggende demokratiske verdier. For å hedre hans livsgjerning og videreføre hans viktige budskap, ble Gunnar Sønstebys Minnefond etablert i 2013. En viktig brikke i dette arbeidet er tildelingen av en årlig pris i hans navn. Etter å ha lest opp statuttene og nevnt tidligere vinnere, annonserte Hauge «idealisten og dugnadsentusiasten Kristan Bergsund» som årets prismottaker. Det ble påpekt at han har brukt mye av sin tid gjennom flere tiår på å ivareta, forvalte og formidle regionenes krigshistorie til stadig nye generasjoner. Han har engasjert seg sterkt i ivaretakelsen av Bagnsbergatn, et av landets mest unike krigsminner. For egne midler har han anskaffet et stort antall historiske gjenstander til Bagn Bygdesamling og Valdresmusea. Hans historiske skildringer er viden kjent, og i mer enn 25 år har han bistått Krigsskolen i deres årlige undervisningsopplegg. Bergsund har også gått i bresjen for mange minnemarkeringer og sammenkomster for og med veteraner, både fra krigens dager og fra internasjonale operasjoner. For ytterligere uttalelse og begrunnelse fra innstillingskomiteen, så henviser vi til forhåndsomtalen i torsdagsavisa.


LYSTIG: Bergsund i lystig passiar med kveldens programleder Jan Åge Fjørtoft. Foto: Anne Dyve

Sønstebystatuett til Bergsund

Det synlige beviset på Sønstebyprisen er en statuett utført av Elena Engelsen Ung, etter originalen «Mannen på Sykkelen» som står på Karl Johans gate. Prisen ble overrakt av medlem i innstillingskomiteen, Kristin Skogen Lund. Hun er datter av Sønstebys gode venn Olav Skogen Lund, som også var motstandsmann. Han ble arrestert, grovt torturert av Gestapo, og sendt i konsentrasjonsleir, men overlevde.


FORSVARSMEDALJEN MED LAURBÆRGREN: Bergsund fikk overraskende Forsvarsmedalen med laurbærgren fra sjef for forsvarsstaben Elisabeth Natvig og oberstløytnant Harald-David Meum. Foto: Anne Dyve

Takketale
Bergsund takket «med stor ydmykhet» for Sønstebyprisen, og sendte samtidig en takk til sin gode venn oberstløytnant Knut Werner Hagen, som hadde gitt ham tips til hva en takketale burde inneholde. Alltid et glimt i øyet. Bergsund fortalte at han ble født i 1946 og dermed ikke opplevde krigen selv, men at historier fra krigen og hvordan hjembygda Bagn ble ødelagt, grep ham sterkt. Besteforeldrene og naboens mange historier hadde stor innvirkning på hans engasjement. Fysiske plager og sykdom preget oppveksten hans, men like fullt ønsket han å gjøre militærtjeneste som 18 åring. Slik gikk det ikke. Søknader til Sjøforsvarets radioskole ble avslått, da han ikke ble funnet skikket for tjeneste. Så der sto han igjen som en selverklært «kongens vrakstokk». Han lot seg imidlertid ikke knekke, og ville finne andre måter å gjøre en innsats for forsvarssaken. I den sammenheng fortalte han at krigshistoriker major Andreas Hauge ble en viktig brikke. De to møttes tidlig på 60-tallet da Hauge var på Bagn for å samle inntrykk til bøkene om kampene i 1940. Bergsund ble kjentmannen som hjalp ham i arbeidet, noe som ble starten på hans engasjement og arbeid for å bevare Bagnsbergatn som et nasjonalt krigsminne. Han fortalte også litt om sitt engasjement rundt produksjonen av en undervisningsfilm om krigshandlingene i Sør-Valdres som ble ferdig i 1990.
Bergsund fortalte også at han i mange år har undervist kadetter fra Krigsskolen om kampene i Bagn, om utrustningen på den tida og om ulike styrker og regimenter. Da bruker han utstillingen han har laget på Bagn Bygdesamling. Nå forsøker han imidlertid å trappe ned på arbeidsmengden sin, og er derfor er i en prosess med å overlate dette ansvaret til «Ola». Men helt arbeidsledig vil han ikke være, så i disse dager arbeider han med å lage en utstilling om hjemmefrontens virksomhet i Vassfaret, sammen med Erling Lorentzen, tidligere offiser i Kompani Linge. Han takket flere andre samarbeidspartnere, deriblant tidligere forsvarssjef Harald Sunde, før han gjentok at han var meget, meget, meget glad for å ha mottatt Sønstebyprisen.


FREDSBEVARENDE OPERASJONER: Kaptein Jørg Lian kunne fortelle mye om operasjoner i Libanon, Bosnia og Afghanistan Foto: Anne Dyve


Kulturinnslag
Forsvarets stabsmusikkorps spilte innimellom taler og hilsener, og Øystein Røger fremførte diktet Du må ikke sove! Av Øverland. En fersk informasjonsfilm om Sønstebyfondet ble vist mot slutten.

Forsvarsmedaljen med laurbærgren
Da man trodde programmet var slutt, entret sjef for Forsvarsstaben viseadmiral Elisabeth Natvig og oberstløytnant Harald-David Meum scenen. De annonserte at Forsvarsmedaljen med laurbærgren, som kan tildeles militært og sivilt personell for fremragende virksomhet for forsvaret, også skulle tildeles Kristian Bergsund. Begrunnelsen, signert forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen, var i tråd med begrunnelsen for Sønstebyprisen. En glad og overrasket prisvinner måtte igjen opp og motta medalje og hyllest fra salen.

Mat og drikke
Etter en flott seanse i Fanehallen, bød stiftelsen på mat og drikke ved stående buffet til samtlige gjester. Fritt valg mellom kanapeer og hvitvin eller pizza og cola, noe for enhver smak. Hovedpersonen ble overøst med gratulasjoner fra alle kanter og rakk knapt å få i seg noen ting. Kristian Bergsund har begge beina godt plantet på jorda og lar seg ikke lett vippe av pinnen, men han rakk å si at han var helt overveldet, før nye gratulanter grep fatt i ham. Eller kanskje var det familien som forsøkte å smette til ham noe mat? Noe «seiersintervju» ble det i alle fall ikke tid til.

Spennende på Akershus
Stiftelsen er svært engasjert i den oppvoksende slekt, og var opptatt av at 9.klassingene som var med nedover skulle ha et interessant utbytte av turen. Både de og Bergsunds andre gjester fra Valdres fikk en interessant omvisning på Akershus, av historiestipendiat Petter Ringen Johanessen og kaptein Jørg Lian, sistnevnte med flere utenlandsoperasjoner bak seg. På vandringen fikk vi høre den fantastiske historien om da Gunnar Sønsteby i 1942 «ranet» Norges Bank for trykkplater til norske pengesedler slik at de kunne kopieres i Stockholm og smugles tilbake uten at noen merket det. Dermed kunne penger til hjemmefrontens operasjoner trykkes opp i all hemmelighet. Gruppa var også oppom stedet der Quisling ble skutt 24. oktober 1945, og fikk høre om den dramatiske tida i forkant av henrettelsen, i påvente av den danske politimesteren som skulle se og lære. Gunnar Sønstebys kontor er selvfølgelig intakt på Akershus, nå innredet som et lite museum i seg selv. Der inne fikk elevene høre flere historier om Sønstebys eventyrlige virksomhet under krigen. Jørg Lian er bomberydder, og fortalte om noen operasjoner i Libanon, Pristina i Bosnia og Kabul. Han har visstnok flere virkelige helteaksjoner på CV-en, uten at han ville gjøre noe nummer av det. Men Krigskorset med sverd får man ikke uten god grunn.


QUISLING HENRETTET: Anna Kvåle Garthus, Mathilde Stensæter, Henriette F. Fredheim, Anna Lysne Johansen og Tuva Juvkam ved veggen der Quizling ble skutt. Foto: Anne Dyve

Krigen er spennende stoff
På skolen har ikke elevene på SAUS kommet lenger enn mellomkrigstida i historiepensumet, men de gleder seg til å komme i gang med 2. verdenskrig. Den forventningen er forsterket etter turen til Akershus og alle historiene fra gode formidlere. Det var bl.a. svært fascinerende hvordan Sønsteby klarte å sjonglere mellom 40 identiteter og 14 leiligheter. Han klarte seg fordi han var ekstremt god på sikkerhet.

Mens skoleelever satt på bussen hjem til Valdres, fulle av inntrykk, var trolig Bergsund i gang med den høgtidelige banketten og en velfortjent feiring ut i de små timer.


GOD MAT: Elevene ble sørget godt for, med kanapeer og pizza. Foto: Anne Dyve
Nettsideansvar:  Reidar Schlytter