BPublisert:  25.11.20  

Skole og barnehage – og framtida.

Av Olav Kristian Huseby, varaordfører,  Høyre i Sør-Aurdal

Debatten om hvor skole og barnehage skal være er noe som engasjerer mange. Mange av oss har enten gått på skole, går på skole eller skal gå på skole i Sør-Aurdal. De fleste har også minner, erfaringer og tanker om hvordan skole og barnehage skal organiseres og drives.

Sør-Aurdal Høyre har også tanker om dette, og vi ønsker å dele disse med dere.

Skolene i kommunen var for lenge siden både tallrike og barnerike, men på 50 og 60-tallet ble antall skoler merkbart redusert.  Det ble stilt krav til bedre sanitærforhold og større plass og de nye skolene fikk både gymsal, skolekjøkken og andre fasiliteter. Etter hvert fikk vi også svømmehall i kommunen. Barnekullene ble senere mindre og mulighet for transport ble bedre og senere ble barna fra Leirskogen og Reinli gående på skole på Bagn.

Tiden går og barna i kommunen har blitt enda færre en de var på 70- og 80 tallet.  Det er igjen tid for å gjøre noen grep. Vi har tenkt nøye og vurdert både utfordringer og muligheter, økonomi og skolekvalitet, arbeidsforhold og trivsel. Økonomien og lærernes arbeidsforhold tilsier at kommunen bør ha færre skolesteder.

Reiseavstand tilsier flere. Trivsel og skolekvaliteten kan være bra på både store og små skoler. Bortsett fra reiseavstand er det derfor lite som tilsier at færre skolesteder vil være noen ulempe, men reisen kan være en vesentlig faktor som det bør legges vekt på. De lengste avstandene i dag til Bagn er 45 minutter med personbil.

Disse tidene kan dobles med skolebuss med stopp og utfordringer på vinterføre.  Noen takler dette fint, for andre vil det være et mareritt i forhold til trivsel og eksempelvis bilsyke. Disse faktorene blir heller ikke borte om man begynner på ungdomsskolen.
Vi mener at det derfor er påkrevet med minst 2 skolesteder i vår kommune. I 2015 bestemte kommunestyret at Begnadalen Skole og ungdomsskolen i Hedalen skulle ha et minimum av elever. Dette ble satt til 5 elever per årskull i snitt over 3 år. Hedalen har et tall som stort sett er godt over dette, mens Begnadalen nå har et snitt på 3,3.

Det er dessverre lite sannsynlig med en økning av elevtallet i Begnadalen. Vi kan i det beste håpe at elevtallet vil holde seg stabilt i hele kommunen, men å tro på en vesentlig økning av elevtallet på noen av skolene vil være for optimistisk. Vi ser at tallet med elever ved Bagn skule også synker og medregnet elevene fra Begnadalen vil det etter få år være på samme nivå eller under det som er i dag.

Tiden er derfor moden for å legge ned Begnadalen Skole og heller bruke ressursene på å bedre skolene på Bagn og i Hedalen. Dette tiltaket vil komme alle kommunens elever til gode.

De yngste barna håper vi kan få et godt tilbud i nærområde og vi vil kjempe for å beholde en barnehage med tilhørende ordning for SFO i Begnadalen.

Det finnes mange andre utfordringer som diskuteres i forbindelse med skolestruktur, som kommunens totale økonomi, bolyst, næringsutvikling og samlingssted for lokalmiljøet.

Dette er viktig faktorer, men skolen er tross alt til for barna som går der, og da må vi finne andre løsninger for de andre utfordringene.

Sør-Aurdal Høyre.
Magnhild Huseby Bolstad, gruppeleder.
Olav Kristian Huseby, varaordførerNettsideansvar:  Reidar Schlytter