B

                                


Publisert:  10.06.20  

Siv løfter Joker Finnøen til nye høgder: Blir Sør-Aurdals første helårs søndagsåpne dagligvarebutikk


Åpner søndager: Siv Bjørnødegård Nybråten løfter Marita Grøvslien Kolsrud som et tegn på at hun løfter butikken til nye høgder, med både renovering og søndagsåpent. Foto: Privat

Avisa Valdrs av Kåre Strande Publisert:09. juni 2020

Siv Bjørnødegård Nybråten (48) er daglig leder på Joker Finnøen, Begna Dagligvare AS, og i løpet av juni blir det både oppussing og klargjøring til søndagsåpen butikk.

Begna: Siv forteller at en butikk i Hedalen allerede har søndagsåpent deler av året, men at Joker Finnøen blir den første helårs søndagsåpne butikken i kommunen.

– Butikken blir stengt for totalrenovering fra mandag 22. til og med torsdag 25. juni. Fredag 26. juni gjenåpner vi, i nyoppussa lokaler og med mange gode tilbud. Ordfører Marit Hougsrud (Sp) kommer også, og 28. juni blir den første dagen som butikken er søndagsåpen, forteller Siv Bjørnødegård Nybråten.

Et marked i endring
Siv merker at dagligvaremarkedet er i endring, og det har meldt seg et behov for å holde åpent også på søndager.

– Skal vi klare å bestå, og tilfredsstille turister og andre, må vi tenke litt nytt og være kreative. Det er tøff konkurranse, og vi har erfart at det er noen som kunne tenke seg å komme og handle på søndager.

Vi har merket det ved at det har vært folk på døra eller vinduet når vi har jobbet her utenom åpningstid, med ulike gjøremål, sier Siv Bjørnødegård Nybråten, som overtok Joker Finnøen 28. februar 2018, for snart to og et halvt år siden.

Mange dyktige medarbeidere
Det er totalt åtte som jobber i butikken, derav fire som har fast jobb. Av disse fire er det to med full stilling, sjefen Siv og Marita Grøvslien Kolsrud.

Åpningstida på søndager blir 12 til 16, og fredager utvider vi åpningstida fra klokka 19 til 20.

Det gjør vi for å tilfredsstille både hyttefolk, de som er på gjennomreise langs E16 og ikke minst lokalbefolkninga, som er den viktigste kundegruppa, forsikrer Siv.

De ansatte på Joker Finnøen har alle vært nominert til ulik heder og ære, og bare det i seg sjøl vitner om at Siv har en stab hun både kan være fornøyd med og stolt av.

Lang historie

Ka­rin Finn­øen drev den po­pu­læ­re bu­tik­ken rett sør for avkjørselen til Begna Bruk i nær­me­re 50 år, før Ras­mus Pil­tings­rud over­tok i 2016, med Anna Pet­ri­ne Røy­seth Ruud som dag­lig le­der.


Bu­tik­ken har en lang his­to­rie, og er en dag­lig­va­re­han­del med ut­vi­det sor­ti­ment og tje­nes­ter. Det er Norsk Tipping, Rikstoto, re­sept­fritt me­di­sin­ut­salg, post og bank i bu­tikk samt en del va­rer du ikke nød­ven­dig­vis fin­ner i and­re dag­lig­va­re­bu­tik­ker.

Snart kan du attpåtil komme inn i helt nyoppussa lokaler, så det virker absolutt som nærbutikken er liv laga i dette sørligste området av Valdres.