BPublisert:  25.05.20  

Mang­ler bare tre ki­lo­me­ter: Vil ha for­len­ging av gang- og syk­kel­ve­gen i Beg­na­da­len

 

Inn i planene: Trine Adde Hansebakken vil ha forlenging av gang- og sykkelvegen i Begnadalen inn i vegplanene. Foto: Bjørn Karsrud

Avisa Valdres av Bjørn Karsrud,   Publisert: 21. mai 2020.

Tri­ne Adde Han­se­bak­ken øns­ker å for­len­ge gang- og syk­kel­ve­gen i Beg­na­da­len sør­over mot krys­set ved Haugsrud bru.


Mang­ler bare tre ki­lo­me­ter: Vil ha for­len­ging av gang- og syk­kel­ve­gen i Beg­na­da­len

 

Inn i planene: Trine Adde Hansebakken vil ha forlenging av gang- og sykkelvegen i Begnadalen inn i vegplanene. Foto: Bjørn Karsrud

Av Bjørn Karsrud

Publisert: 21. mai 2020, kl. 12:00 Sist oppdatert: 21. mai 2020, kl. 12:00

Tri­ne Adde Han­se­bak­ken øns­ker å for­len­ge gang- og syk­kel­ve­gen i Beg­na­da­len sør­over mot krys­set ved Haugs­rud bru.

Begnadalen: – Hvem som helst kan jo prøve å gå der. Det er et stort behov for å få til gang- og sykkel veg på denne strekningen, sier Trine Adde Hansebakken.

Tre kilometer

Arbeiderpartirepresentanten fra Begnadalen tok sak opp i spørretimen under siste kommunestyremøte. Hun viste til at det er stor gjennomgangstrafikk på E16.

– Det er utstrakt bruk av privatbiler på denne vegen, samt tungtransport og hyttetrafikk, sa Hansebakken, som minte om at Sør-Aurdal kommune er sertifisert som trafikksikker kommune. Hun ønsker å spille gang- og sykkelvegen inn i vegplanene.

– Jeg ønsker at gang- og sykkelvegen mellom Strandbråten og Flatbråtasvingen sør for Tollefsrud forlenges til Haugsrud. Det er en strekning på tre kilometer, sier Hansebakken.

 

Mangler: Det mangler tre kilometer for å få gang- og sykkelveg ned til krysset ved Haugsrud bru. Foto: Norgeskart

I Nasjonal Transportplan?

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud viste i sitt svar til at den utbygde gang- og sykkelvegen ved Tollefsrud var med i inneværende Nasjonal transportplan, men at den kommende NTP-en ikke vil ha samme detaljnivå som før.

Det har gått ut høringsbrev til de store transportetatene som vil komme med faglige innspill. Videre vil fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget bli bedt om å komme med innspill. Det er ikke direkte åpning for at enkeltkommuner kan komme med innspill, men det er jo sjølsagt ikke til hinder for at kommunen også kan komme med innspill, sa Solbrekken Ruud, som viste til at det også er en mulighet til å ta dette opp på innspillskonferansene for næringslivet.

Gang- og sykkelvegen fra Strandbråten til Flatbråtasvingen sto ferdig i 2018. Etter dette er det ikke gjort noe med gangvegen langs E16. Men i mai 2018 intervjua avisa Valdres Randi Damslora som ønsket utviding sørover, og under valgkampen i fjor høst syklet Trine Adde Hansebakken og noen av hennes partifeller rundt for å promotere trafikksikkerhet og gang- og sykkelveger.

 

Litt til: Randi Damslora ønsket seg ei forlenging av gang- og sykkelvegen sørover i 2018, men ble ikke hørt. Foto: Bjørn Karsrud

 Nettsideansvar:  Reidar Schlytter