B


Publisert:  20.09.20  

Nytt tak på Begnadalen skole

Av Reidar Schlytter

Vi har tidligere omtalt legging av nytt tak på Begnadlen skole, se innlegg ved å klikke her...

Det nye taket er nå ferdig og skolen framstår som en fin skole. Ja kanskje det beste skolen i Sør-Aurdal bygningsmessig. Vi takker
Einar og Asbjørn for et godt arbeid med å legge nytt tak.Foto: Einar Damslora.Nettsideansvar:  Reidar Schlytter