BPublisert:  01.01.19  

Ansatte ved Begnadalen skole får ei juleglede for deres utrettelige innsats for at elevene skal ha en trygg og forutsigbar skoledag

 
JULEGLEDE: Ikke alle ansatte var til stede da avisa overrakte julegleda, men Jonas Nybråten, Synnøve Gabrielsen, Lena Bølviken, Lars Bliksta Galaaen, Vilde Vikemo Bjørnødegård Bakken og Raed abou Abed tok imot på vegne av alle ansatte. Foto: Stein Åge Johansen

Klipp avisa Valdres  av Stein Åge Johansen Publisert 19. desember 2020.

– De ansatte ved Begnadalen skole fortjener hver sin juleglede. De står på seint og tidlig for elevene i en meget krevende hverdag, skriver rektor Astri Nybråten til avisa.

SØR-AURDAL: Nybråten forteller at de ansatte, Lena, Toni, Vilde, Ragnhild, Stian, Lars, Synnøve, Anne, Anne Lise, Jonas, Magne og Read holder humøret oppe, slik at nedleggingsspøkelset ikke preger skoledagen til elevene. De nekter å la kuttforslagene som har kommet fram i budsjettdebatten i kommunen, påvirke hverdagens deres.

Trygg hverdag
– Det er viktig at ingen lar seg påvirke negativt, og er bevisste på at elevene skal ha en forutsigbar og normal skoledag. Dette gir elevene en trygghetsfølelse, opplyser rektor Astri Nybråten. Vi er et forholdsvis lite team, som er gjensidig av hengig av hverandre for at skoledagen skal fungere, og jeg synes mine medarbeidere mestrer dette på en utmerket måte.

– Året har allerede vært krevende nok fra før, med alt ekstra arbeidet som korona og smittefare har ført med seg. Disse utfordringen har vi tatt på strak arm, og løst den ene oppgava etter den andre, etter hvert som de har oppstått, fortsetter Nybråten.

Digitale løsninger
Et eksempel var elevenes 17. mai-tale til bygdas befolkning. Den måtte de spille inn og streames til familie og venner, men dette klarte de fint.

Det har vært en tradisjon ved Begnadalen skole å arrangere adventskafé for foreldre og familien. I år blir det for utfordrende å gjennomføre dette arrangementet fysisk, så også her blir digitale løsninger tatt i bruk. Familiene skal få delta på adventskafeen, men i år blir det via skjermen på PC-en eller smarttelefonen.

Sikkerhet i fokus
Begnadalen skole har 23 elever med smått og stort. Disse går fra 1. til og med 7. klassetrinn. Skolen har fokus på trygg skoleveg, og de fleste elevene ankommer skolen med buss eller drosje. Det er kun et fåtall av elevene som går til skolen.

Nybråten forteller at de er privilegerte som har drosjesjåfører og bussjåfører med stor lokalkunnskap som frakter elevene trygt til og fra skolen hver dag.

Smittevern
I år vil det bli arrangert delt juleavslutning siste skoledag, tirsdag 22. desember. På grunn av smittevern blir elevene delt inn i to grupper, 1 .– 4. og 5. – 7. klassetrinn.

På tross av alle nye utfordringene som året har gitt, viser lærere og ansatte ved Begnadalen skole en positiv stå-på-holdning som gjør at de fortjener ei juleglede fra avisa.Nettsideansvar:  Reidar Schlytter