B


Publisert:  07.11.20  

Til Kommunestyret og Rådmann i Sør Aurdal Kommune

Nok en gang må vi igjennom en skoledebatt. Vi synes dette er veldig leit og det skaper mye uro for både barn og voksne.

FAU mener at forutsigbarhet og trygghet for barna er veldig viktig. Det oppleves ikke som forutsigbart og trygt når det blir foreslått skole nedleggelse gang på gang. Det er en enorm påkjenning å måtte kjempe hvert år.

Vi må igjen spørre, hva har dette med bolyst prosjektet å gjøre?

Vi har Valdres største industriarbeidsplass Begna Bruk, nært skolen vår. Og vi har Norsk Massivtre AS og SAE som alle er flinke til å tilpasse arbeidstid for sine ansatte slik at de kan levere og hente barn på skole og SFO.

Noe som blir vanskelig hvis skolen er for langt unna. Og nå starter det opp en ny bedrift ved Begna Bruk, der de skal ha 15 ansatte. Blir det lett å få kvalifisert arbeidskraft og tilflytting hvis det ikke er skole i bygda? Det er også mange private arbeidsplasser i ytre del som søker kvalifisert arbeidskraft.

Vi ønsker oss heller flere innbyggere og arbeidsplasser istedenfor å jobbe mot nedleggelse. Og det er god plass til flere bedrifter. Ønsker dere lys i ‘’glasa’’ i Begnadalen? Hva med tapte skatteinntekter hvis folk flytter?

Vil det flytte barnefamilier hit, hvis vi ikke har skole i nærheten? Det er viktig for både barna og foreldrene at det er skolen i bygda og den tryggheten det er med det.

Vi ber nå om ro til og heller jobbe med positive tiltak som bygger opp Begnadalen og ikke minst Sør Aurdal Kommune i fremtiden.

04.11.2020
FAU Begnadalen Skole

Nettsideansvar:  Reidar Schlytter