B


Publisert:  01.01.19  

 

Begna Bruk og RingAlm AS får samme ledelse:

Daglig leder for begge

 

Ny daglig leder: Trond Mæhlum i Begna Bruk blir også daglig leder i RingAlm

Av  Susanne Adensfield avisa-Valdres 22.09.20

 STYRELEDER: ATLE NILSEN ER VALGT INN SOM STYRELEDER I BÅDE RINGALM OG BEGNA BRUK, SLIK AT SELSKAPENE NÅ FÅR SAMME LEDELSE. FOTO: PRIVAT

Atle Nilsen er valgt inn som ny styreleder i RingAlm AS og Trond Mæhlum i Begna bruk har overtatt som daglig leder. I sommer kjøpte Almenningssaga, Viken Skog og Borregaard 100 % av aksjene i selskapet.

HØNEFOSS: RingAlm AS eier og driver sagbruk på Hauerseter på Romerike og på Næroset i Ringsaker, med et årlig tømmerforbruk på ca. 200.000 kubikkmeter.

Ringalm AS og Begna Bruk AS er fra midten av september under samme ledelse, og selskapene vil samarbeide tett framover for å øke hverandres konkurransekraft og øke sin attraktivitet mot industrien og byggevaremarkedet.

Muliggjør samarbeid

Den nyvalgte styrelederen i RingAlm, Atle Nilsen, er også valgt som styreleder i Begna Bruk.

– Utnevnelsen av Atle Nilsen og valget av Trond Mæhlum vil muliggjøre samarbeidet mellom sagbrukene med sikte på å ta ut synergier og styrke deres posisjoner i markedet, heter det i pressemeldinga.

Godt etablert

– RingAlm er allerede godt etablert i markedet, så jobben blir å strukturere drifta og forfine markedsposisjonen. Det vil være naturlig i første fase å se på hvilke synergier som finnes internt i Ringalm, men også i forhold til Begna Bruk. Jeg tenker da spesielt på drifts -og markedssida. Ambisjonene i første fase blir å utnytte anleggenes nåværende kapasitet. Deretter må vi se på hva som må til i for å få til produksjonsøkninger i takt med markedsmulighetene, sier den nye styrelederen, med massevis av erfaring fra bransjen.

Atle Nilsen har 36 år erfaring i bransjen og gikk nylig av med pensjon etter 9 år som daglig leder på Moelven Soknabruket.

Trond Mæhlum overtar jobben i RingAlm etter Trond Lunås. Mæhlum er i tillegg daglig leder på Begna Bruk, der han har vært i snart 4 år. Mæhlum har tidligere jobbet med økonomi og prosjektledelse, med til sammen 20 år i industribedrifter innen Norsk Hydro og Wurth-konsernet.

– Det er en stor og inspirerende utfordring vi tar fatt på. Oppgava nå blir å finne vår plass innenlands og på eksport, som gjør at vi kan utnytte kapasiteter, forbedre lønnsomhet og dermed kunne være med å skape gode arbeidsplasser og ta del i den vekst som vil komme innen våre markeder framover, sier Mæhlum.Nettsideansvar:  Reidar Schlytter