BPublisert:  04.01.20  


Høytidelig åpning av nye lokaler.

Monica Åsli Hømanberg

I lokalene som tidligere huset NAV, ved siden av legekontoret og helsestasjonen på Tingvoll, var det 13. desember offisiell åpning av nye lokaler til Psykisk helse og Frisklivssentralen.


         Birgitte Listerud, Marit Hougsrud og Vanessa SSanchez

Vår ordfører, Marit Hougsrud, utførte sin første snorklipping, og med litt servering til de fremmøtte ble det en høytidelig og hyggelig åpning.

Avdelingsleder i Helse & familie, Anne Kirsti Sørumshaugen, fortalte oss litt om historikken til disse to avdelingene. Kort referert i tillegg til litt info om tilbudet i dag;

I 2006 startet det opp en fysak-koordinator i 20 % stilling, og «tittelen» ble i 2011/2012 endret til frisklivsveileder ved frisklivssentralen. Dette tilbudet har vært lokalisert sammen med fysioterapitjenesten, og de har lenge ønsket seg andre lokaler. Tjenesten er en del av de helsefremmende og forebyggende helsetjenestene som kommunen er pålagt å tilby. Formålet med dette tilbudet er å kunne bidra til livsstilsendringer for de som ønsker det, spesielt i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Her er det muligheter for helsesamtaler, og/eller treningstilbud både i basseng og sal.

Psykisk helse har en litt lenger fartstid i kommunen. De flyttet inn på et kontor på Solbraut i 1998, og hadde den gang to ansatte. Da var fokuset på problematikk innenfor psykisk helse, og etter hvert også rus. Pr i dag har tjenesten 6,65 årsverk fordelt på 10 ansatte i forskjellige stillingsprosenter. Her er det muligheter for samtaler, nettverksmøter, delta på dagtilbudet på Skoglund, og forskjellige gruppetilbud – som for eksempel refleksjonsgruppe, traumekurs og KID kurs.

Vi jobber mye tverrfaglig, det vil si i samarbeid med lege, helsestasjon, skole, fysioterapi for å nevne noe. For å komme i kontakt med disse to tilbudene, kan du enten gjøre det via legen, via tildelingskontoret eller ta direkte kontakt med tjenesten.

Birgitte Listerud er leder i psykisk helsearbeid, tlf 48 25 42 85 og Vanessa Maria Sanchez er frisklivsveileder, tlf 90 19 61 32

Begge disse tilbudene er lavterskel. Det vil si at du trenger ingen henvisning for å ta kontakt, og det er gratis.


            Anne Kirsti Sørumshaugen og Monica HømanbergNettsideansvar:  Reidar Schlytter