B


Publisert:  13.03.20   Åpen dag i Begnadalen barnehage

Trine Adde Hansebakken

Begnadalen barnehage hadde åpen dag der de markerte Barnehagedagen 2020. Dagen markeres for å synliggjøre hva tilhørighet betyr for kvaliteten i barnehagen. En av barnehagens viktigste oppgaver er å arbeide for at alle barn opplever å ha tilhørighet og være inkludert i barnehagefellesskapet. De belyser at alle er forskjellige og god nok slik de er. Det skal være “rom og plass” til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. Barna var med å lage grønnsakssuppe, danser BlimE dansen ved gapahuken og der spiste de suppe i felleskap med alle gjestene som hadde kommet på besøk den dagen. De laget og et stort felles maleri på snøen.