B


Publisert:  29.10.19  

Folkevandring til tunnelen Stor folkefest då samferdselsminister Jon Georg Dale opna nye E16 inne i Bagnskleivtunnelen

Klipp fra avisa Valdres
Av Bjørn Karsrud  Publisert: 29. oktober 2019,


Klipte over snora: Samferdselsminister Jon Georg Dale klipte over snora og erklærte E16 Bagn-Bjorgo for offisielt opna, flankert av ordførar Marit Hougsrud i Sør-Aurdal og ordførar Knut Arne Fjelltun i Nord-Aurdal.

Rundt 800 personar møtte fram og bidrog til at det vart folkefest då samferdselsminister Jon Georg Dale opna E16 Bagn-Bjørgo tysdag.

Bagn: – E16 er ein av dei vik­ti­gas­te ve­ga­ne aust-vest. Vi vest­len­din­gar li­ker å bru­ke E16 når vi skal koma oss til Aust­lan­det. Men ve­gen er også vik­tig for alle dykk som bur langs ve­gen sa Dale, som også trek­te fram det aspektet at den nye ve­gen gjer det tryg­ga­re for alle tra­fi­kan­tar å fer­dast langs den­ne E-strek­nin­ga.

Min­te om ulyk­ka

Men sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren nyt­ta også hø­vet til – i lik­skap med distriktsvegsjef Tryg­ve Elvsaas – å min­ne om at eit men­nes­ke­liv had­de gått tapt un­der veg­ar­bei­det. Det­te var ei ulyk­ke som ik­kje skul­le ha skjedd.

– Det var ei trist ulyk­ke. Eg vil sen­de varme tan­kar til familie, ven­ner og kol­le­g­aer, sa Dale. Men for alle andre vart 29. september ein gledas dag.

– For vel­dig man­ge har no fått ein tryg­ga­re veg å kjøre på, sa Dale.


Spa­ra pen­gar

Som sunn­mø­ring er Dale også glad i å spa­ra pen­gar. Der­for var han svært godt fornøgd med at ve­gen vart bil­li­ga­re enn bud­sjet­tert.

Han opp­ford­ra vald­ri­sa­ne til å job­be ufortrødent vi­da­re med veg­pro­sjek­ta, og var også glad for å kun­ne seia at re­gje­rin­ga har fo­re­slått å set­ja av ras­sik­rings­mid­lar til Kvams­klei­va i 2020-bud­sjet­tet.

– De har no fått ein fan­tas­tisk veg, og ein bet­re vin­ter­veg. Det­te er ein milepæl i veg­ut­byg­gin­ga. Men bruk vett og forstand når de tek ve­gen i bruk, oppfordra Dale før han klip­te over sno­ra og er­klær­te ve­gen for opna.

 

 

Fornøyd leder av transportkommiteen på Stortinget, Helge Orten var på plass sammen med en bunadskledd prosjektleder i Statens vegvesen, Therese Høy.

Bagn bru: Her var det folksomt tirsdag, Alle ventet ute i Sola.


Mye folk: Det var et sted mellom 800 personer som la turen til Bangskleivtunnelen tirsdag. De måtte gå ca en kilometer innover i tunnelen.

Det var mange som fikk blomster tirsdag.Foto: avisa ValdresNettsideansvar:  Reidar Schlytter