B


Publisert:  22.08.19  Skolestart  høsten 2019 ved Bagnadalen skole

Reidar Schlytter

Mandag 19. august ønsket rektor Bjørg Strandbråten velkommen til første skoledag ved Begnadalen skole.

Som kjent har elevtallet ved skolen gått sagte nedover og i år er det 34 elever fra 1.-7 klasse ved skolen og 2 førsteklassinger (1 jente og 1 gutt) møtte forventningsfullt opp for første gang sammen med sine foreldre for å starte på et langt skoleløp.

Elevene ble stilt opp klassevis på skoleplassen og rektor informerte om hvilke lærere som hadde ansvaret for hver klasse i det nye skoleåret 2019/2020.

Her noen bilder fra skolestart 2019 ved Begnadalen


Rektor ønsker elevene velkommen til et nytt skoleår


Lærerstaben presenteres for elevene


Førsteklassingene sammen med sine foreldre


Eleven klare til å masjere inn og begynne det nye skoleåret


To blide førsteklassinger, Nelly Gjøystdal og Emil Amundsen Hagen

Foto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter