BPublisert:  21.08.19  
Her kan du lese leserinnlegg fra Marianne Sand Hansen AP:

Sammen om arbeidslivet.

Mange jobber deltid og får ikke større stilling selv om de ønsker det. Det er også tilfeller av midlertidige eierløse stillinger.

For Arbeiderpartiet er det et mål at ansatte skal tilbys hele og faste stillinger som hovedregel.

Hele faste stillinger gir ei lønn å leve av, mer forutsigbarhet og stabilitet i hverdagen, trygghet både for de som bruker tjenestene og for de ansatte. 

Det er likevel flere grunner til at noen velger deltid, det kan være småbarnsperioden eller helseutfordringer.

Det skal man respektere, men vi ønsker å redusere den ufrivillige deltiden.

For å få til endring innenfor blant annet ufrivillig deltid og bruken av
midlertidige stillinger er det viktig med et godt faglig politisk samarbeid.

Sør-Aurdal Arbeiderparti har en samarbeidsavtale med Fagforbundet

Sør – Aurdal. Arbeiderpartiet og Fagforbundet har også en sentral samarbeidsavtale. De to grenene av arbeiderbevegelsen – den faglige og den politiske – har utviklet verdier og ideologisk grunnlag i samarbeid med hverandre.

Det fagligpolitiske samarbeidet er tuftet på et historisk samarbeid bygget på gjensidig respekt.

Arbeiderpartiet ble i 1887 stiftet av nettopp fagbevegelsen.

Sør – Aurdal Arbeiderparti ønsker være med å styrke og  fortsette å ha et godt samarbeid med Fagforbundet fremover slik at vi sammen kan jobbe for arbeidstakernes og samfunnets beste.

Marianne Sand Hansen
3. Listekandidat for
Sør – Aurdal ArbeiderpartiNettsideansvar:  Reidar Schlytter